Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 52
 İndirme 15
Zeytinliada Kırmızı Astarlı Seramikleri
2020
Dergi:  
Current Perspectives in Social Sciences
Yazar:  
Özet:

2007-2016 yılları arasında sürdürülen Balıkesir İli Erdek İlçesinde yer alan Zeytinliada’ da yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarında, Roma Dönemi sonrasında Bizans hâkimiyetiyle ada üzerindeki mimarinin önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu durumun en somut örneği Meryem Ana Manastırı’nın varlığıdır. Kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan arkeolojik kalıntılar arasındaki seramik buluntular ise ada ve çevresinin tarihi için ayrıca önem arz etmektedir. Zeytinliada, antik dönemden Türk-İslam Dönemi’ne kadar geniş bir zaman aralığında ve teknik farklılıklarıyla çok zengin seramik örneklerine sahiptir. Zeytinliada Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri Afrika Kırmızı Astarlı Seramikleri, Phokaia Kırmızı Astarlı Seramikleri ve Açık Renkli Geç Roma Seramiklerinden oluşmaktadır. Çalışmada 46 seramik parçası değerlendirilmiş, kronolojik olarak kaplar gruplandırılmış ve alt gruplara ayrılmıştır. Afrika ve Phokaia gibi bölgenin ticari ilişkilerini gösteren ithal seramiklerin yanında, en yoğun grubu oluşturan büyük üretim merkezlerinin formlarını taklit etmiş Açık Renkli Geç Roma Seramiklerinin form çeşitliliği ve daha önce hiç görülmemiş tiplerinin bulunması, Mysia Bölgesi’nin Geç Roma Seramiği hakkında bilgi vermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Zeytinliada Red Slip Ware
2020
Yazar:  
Özet:

It is seen during the excavation and restoration works in Zeytinliada, located in the district of Erdek, in Balıkesir province between 2007-2016 that the architecture on the island started to gain importance with the Byzantine domination after the Roman Period. The most concrete example of this situation is the presence of the Virgin Mary Monastery. Ceramic finds among the archaeological remains found in the excavations are also important for the history of the island and its surrounding. Zeytinliada has very rich examples of ceramics with a wide range of period and technical differences from ancient period to the Turkish-Islamic Period. Late Roman Red Slip Wares in Zeytinliada consists of African Red Slip Wares, Phokaia Red Slip Wares and Late Roman Light Colored Wares. In the study, 46 ceramic pieces were evaluated, containers were grouped chronologically and then sub-grouped. In addition to the imported ceramics revealing the commercial relations of the region such as Africa and Phokaia, the variety of forms of Late Roman Light Colored wares similar to the forms of the largest production centers making up the densest group and the fact that they have never been found before are of great importance in terms of providing information about the Late Roman Ceramics of Mysia Region.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Current Perspectives in Social Sciences

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.377
Atıf : 10.038
2022 Impact/Etki : 0.392
Current Perspectives in Social Sciences