Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Kaynakça Kılavuzu [Sobiad Kaynakça Kuralları]
Kitap: Kaynakçada eser adı gösteriminde özel isimler dışında sadece ilk harf büyük yazılır.
Baymur, F. (1997). Genel psikoloji. İstanbul: İnkılâp Yayınları.
Korkmaz, R. (2015). Yazınsal okumalar. İstanbul: Kesit Yayınları.
İki ya da Üç Yazarlı Kitap: Özsoylu, A. F. ve Ergen, Z. (2014). Türkiye’de kamu sektörü analizi. Adana: Karahan Yayınları.
Üçten Fazla Yazarlı Kitap: Oğuz, M. Öcal vd. (2006). Halkbilimde kuramlarve yaklaşımlar 1. Ankara: Geleneksel Yayınları.
Editörlü Kitap: Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil Yayınları.
Kitapta Bölüm: Yıldız, A. (2015). Girişimcilik, kobi’ler ve Strateji. İ. Bakan (Yay. Haz.). Girişimcilik üzerine temel kavramlar: Girişim, girişimci, girişimcilik kavramları (s. 1-22). Ankara: Gazi Kitabevi.
Çeviri Kitap: Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Basılı Dergilerde Makale: Zülfikar, H. (2012). Yapım eki gibi kullanılan bulunma durumu eki. Türk dili, CII(723), 208-219.
Elektronik Dergilerde Makale: Akbaş, A. (2014). Türkiye’de klimatolojik kuraklık olasılıklarının dağılışı. Türk Coğrafya Dergisi, 63, 1-7.
İki ya da Üç Yazarlı Makale: Çelik Berber, Ç. ve Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30/3, 31-47.
Üçten Fazla Yazarlı Makale: Küçük, O. vd. (2015). Toplam kalite yönetiminin işletme performansına etkisi: Lojistik sektöründe bir uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 34, 53-67.
Tez: Bayramoğlu, S. (2012). Türkiye'de finansal serbestleşmenin iktisadi ve mali yapıdaki dönüşüme etkisi: 2000 yılı sonrasının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
Bildiri: Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Kurumsal kimlik çerçevesinde web içerik yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü web içerik yönetim sistemi üzerine bir çalışma. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Web Sayfası: UNESCO. (2013). World heritage list. http://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi. (ET:17.08.2015)
Ansiklopedi Maddesi: Bayram, Yavuz, “Servi”, Türk dünyası edebiyat kavramları ve terimleri ansiklopedik sözlüğü, C. 5, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 2006, s. 279-282.
Sözlük: Sadie, S. (Ed). (1980). Müzik ve müzisyenlerin yeni koru sözlüğü. (6. baskı. Cilt s.1-20). Londra: Macmillan.
Yazarı Belirtilmemiş Kitap: İmlâ Kılavuzu (2000). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
Yazma Eser: Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.