User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 4
 Views 52
 Downloands 15
Zeytinliada Kırmızı Astarlı Seramikleri
2020
Journal:  
Current Perspectives in Social Sciences
Author:  
Abstract:

2007-2016 yılları arasında sürdürülen Balıkesir İli Erdek İlçesinde yer alan Zeytinliada’ da yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarında, Roma Dönemi sonrasında Bizans hâkimiyetiyle ada üzerindeki mimarinin önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu durumun en somut örneği Meryem Ana Manastırı’nın varlığıdır. Kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan arkeolojik kalıntılar arasındaki seramik buluntular ise ada ve çevresinin tarihi için ayrıca önem arz etmektedir. Zeytinliada, antik dönemden Türk-İslam Dönemi’ne kadar geniş bir zaman aralığında ve teknik farklılıklarıyla çok zengin seramik örneklerine sahiptir. Zeytinliada Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri Afrika Kırmızı Astarlı Seramikleri, Phokaia Kırmızı Astarlı Seramikleri ve Açık Renkli Geç Roma Seramiklerinden oluşmaktadır. Çalışmada 46 seramik parçası değerlendirilmiş, kronolojik olarak kaplar gruplandırılmış ve alt gruplara ayrılmıştır. Afrika ve Phokaia gibi bölgenin ticari ilişkilerini gösteren ithal seramiklerin yanında, en yoğun grubu oluşturan büyük üretim merkezlerinin formlarını taklit etmiş Açık Renkli Geç Roma Seramiklerinin form çeşitliliği ve daha önce hiç görülmemiş tiplerinin bulunması, Mysia Bölgesi’nin Geç Roma Seramiği hakkında bilgi vermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Keywords:

Zeytinliada Red Slip Ware
2020
Author:  
Abstract:

It is seen during the excavation and restoration works in Zeytinliada, located in the district of Erdek, in Balıkesir province between 2007-2016 that the architecture on the island started to gain importance with the Byzantine domination after the Roman Period. The most concrete example of this situation is the presence of the Virgin Mary Monastery. Ceramic finds among the archaeological remains found in the excavations are also important for the history of the island and its surrounding. Zeytinliada has very rich examples of ceramics with a wide range of period and technical differences from ancient period to the Turkish-Islamic Period. Late Roman Red Slip Wares in Zeytinliada consists of African Red Slip Wares, Phokaia Red Slip Wares and Late Roman Light Colored Wares. In the study, 46 ceramic pieces were evaluated, containers were grouped chronologically and then sub-grouped. In addition to the imported ceramics revealing the commercial relations of the region such as Africa and Phokaia, the variety of forms of Late Roman Light Colored wares similar to the forms of the largest production centers making up the densest group and the fact that they have never been found before are of great importance in terms of providing information about the Late Roman Ceramics of Mysia Region.

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


Current Perspectives in Social Sciences

Field :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 1.377
Cite : 10.038
2022 Impact : 0.392
Current Perspectives in Social Sciences