Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 36
 İndirme 4
2012-2019 Yılları Arasında İznik Roma Tiyatrosu’nda Bulunan Bizans Sırlı Seramiklerinin Değerlendirilmesi
2021
Dergi:  
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

İznik Roma Tiyatrosu’nda 2012-2019 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda Bizans sırlı seramiği bulunmuştur. Tiyatro’nun çeşitli noktalarından Osmanlı Dönemi seramikleri ve üç ayak gibi fırın malzemeleriyle birlikte ele geçen bu seramikler özgün ve çeşitli süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Tiyatro’da bulunan Bizans sırlı seramikleri hamur tiplerine göre beyaz ve kırmızı olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. 9. yüzyıldan 12.yüzyıla kullanım alanı bulunan beyaz hamurlu seramikler içerisinde “Baskı Teknikli” ve “Sıraltına Çok Renkli Boyalı” alt gruplar yer almaktadır. 12. yüzyıldan 14. yüzyıl sonuna kadar olan dönemde sıklıkla kullanılan kırmızı hamurlu seramikler içerisinde üretim ve bezeme tekniklerine göre alt gruplandırmalar yapılmıştır. Tiyatro’da bulunan kırmızı hamurlu seramik grupları ise “Zeuksippus Tipi”, “Astar Boyama (Slip) Teknikli” ve “Yeşil/kahverengi Kazıma ve Boyalı” seramiklerden oluşmaktadır. Bu örnekler içerisinde buluntu yoğunluğunu çeşitli bezemelere sahip sgraffito teknikli Zeuksippus Tipi seramikler oluşturmaktadır. Bu grup içerisinde bitkisel, geometrik motiflere sahip, figürlü ve monogramlı örnekler yer almaktadır. İznik’te Bizans Döneminde seramik üretiminin olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Tiyatro alanı üzerinde her ne kadar Osmanlı Dönemine ait seramik fırınları ve fırın malzemeleri ile çok sayıda yarı mamul örnekler bulunsa da Bizans Dönemi adına için bunu söylemek zordur. Ancak bu çalışmada da ele alınan Tiyatro’da bulunmuş çok sayıdaki özgün ve çeşitli bezeme repertuvarına sahip Bizans sırlı seramikleri İznik’teki Bizans Dönemi seramik üretimini destekleyen önemli örneklerdir.

Anahtar Kelimeler:

Assessment Of Byzantine Secret Ceramics Found In The Iznik Roma Theatre Between 2012-2019
2021
Yazar:  
Özet:

In the 2012-2019 years in the Iznik Roma Theatre, many Bizanese secret ceramics were found in the mining work. From the various points of the theater, these ceramics handled together with the Ottoman Period ceramics and three-foot oven materials attract attention with their original and diverse decorations. The Byzantine secret ceramics in the theater are divided into two main groups, white and red, according to the type of powder. From the 9th century to the 12th century, the white powder ceramics include the subgroups "Bask Technical" and "Multi-Color Painted" underlying. During the period from the 12th century to the end of the 14th century, frequently used red powder ceramics were subgrouped according to the production and fabrication techniques. The red-pure ceramic groups in the theater consist of "Zeuksippus Type", "Astar Painting (Slip) Technical" and "Green/Brown Cutting and Painting" ceramics. These examples consist of sgraffito-technical Zeuksippus-type ceramics with a variety of spots of buluntu intensity. This group includes plant, geometric motifs, figurative and monogram examples. It is stated by researchers in Iznik that in the Byzantine era there was ceramic production. Although there are a lot of semi-productive examples on the theater area with ceramic oven and oven materials from the Ottoman era, it is difficult to say this for the name of the Byzantine era. However, with the numerous original and varied repairs found in the Theatre, the Byzantine secret ceramics are important examples of supporting the production of the Byzantine Period ceramics in Iznik.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 698
Atıf : 4.081
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini