Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.

Etki Değeri / Impact Faktörü

2019     2020     2021     2022    
Dergi Atıf Etki Atıf Etki Atıf Etki Atıf Etki
Milli Eğitim Dergisi 44 0.341 93 0.567 320 1.495 541 2.394
Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi - - 9 0.643 7 0.438 27 2.250
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - - - - 92 1.533 107 2.184
Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi - - - - 16 0.696 45 1.875
International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal - - - - - - 25 1.563
Medeniyet Sanat 2 0.095 2 0.111 19 1.056 28 1.556
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 27 0.443 51 0.785 54 1.862 43 1.433
Turkish Studies 449 0.216 283 0.200 592 0.904 657 1.398
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - 86 1.246 131 1.260
International Journal of Environment and Geoinformatics - - - - 35 0.479 103 1.198
Ana Dili Eğitimi Dergisi 63 0.470 118 0.874 203 1.261 201 1.149
Muhasebe ve Finansman Dergisi 75 0.641 109 0.699 132 0.790 146 1.106
Demiryolu Mühendisliği - - - - 18 0.545 44 1.100
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 0.528 88 0.978 84 0.743 101 1.098
HAYEF: Journal of Education - - 3 0.136 9 0.429 21 1.050
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 9 0.265 4 0.190 30 1.364 26 1.040
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 36 0.522 76 1.027
International Journal of Social Sciences and Education Research 81 0.372 29 0.264 89 1.141 73 1.014
Coğrafi Bilimler Dergisi 14 0.560 16 0.485 9 0.300 24 1.000
Aegean Geographical Journal 7 0.318 18 0.692 18 0.514 44 1.000
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 5 0.185 1 0.059 17 0.586 43 0.977
Turkish Journal of Educational Studies 17 0.515 19 0.760 31 1.000 37 0.974
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 7 0.250 6 0.182 15 0.441 34 0.944
Journal of Eta Maritime Science - - - - 8 0.163 39 0.929
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 0.146 12 0.235 8 0.348 22 0.917
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 15 0.750 14 0.667 14 0.700 18 0.900
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 48 0.716 24 0.511 24 0.500 45 0.900
Türk Coğrafya Dergisi 17 0.333 13 0.265 39 0.650 59 0.894
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 92 0.885
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 1 0.063 1 0.077 7 0.500 15 0.882
İstanbul İktisat Dergisi - - - - 8 0.235 37 0.881
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 14 0.609 10 0.500 7 0.333 21 0.875
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi - - - - 35 0.500 58 0.853
Mersin University Journal of the Faculty of Education 84 0.575 97 0.815 64 0.719 57 0.838
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 24 0.300 24 0.375 27 0.443 55 0.833
Türkiye Eğitim Dergisi 6 0.400 19 1.188 26 0.722 44 0.815
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 0.354 54 0.380 90 0.616 113 0.790
Optimum Journal of Economics and Management Sciences 10 0.370 20 0.588 25 0.455 43 0.754
MSKU Journal of Education 12 0.462 20 0.870 10 0.417 24 0.750
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 0.304 10 0.455 11 0.524 15 0.750
Mehmet Akif Ersoy University Journal of the Institute of Educational Sciences 2 0.250 - - 7 1.400 3 0.750
Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 0.111 3 0.231 2 0.154 6 0.750
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 159 0.750
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 0.303 3 0.081 16 0.320 53 0.736
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi - - - - 18 0.409 27 0.730
Trakya Eğitim Dergisi 68 0.756 67 0.705 75 0.630 93 0.727
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 41 0.569 24 0.800 19 0.679 16 0.727
Değerler Eğitimi Dergisi 15 0.517 32 0.865 28 0.596 32 0.727
The Journal of Turkish Educational Sciences 22 0.786 5 0.132 44 0.595 74 0.725
İlahiyat Akademi Dergisi 3 0.064 1 0.030 6 0.188 22 0.710
Pamukkale University Journal of Education 11 0.239 53 0.596 110 0.797 95 0.709
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 41 0.804 14 0.467 20 0.526 31 0.705
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 10 0.476 12 0.632 12 0.444 20 0.690
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 18 0.295 19 0.226 27 0.333 55 0.688
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 6 0.240 22 0.688
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 32 0.561 46 0.511 90 0.769 82 0.683
Intermedia International E-journal - - 3 0.136 9 0.220 32 0.681
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 24 0.571 24 0.667 50 1.250 31 0.674
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 0.229 18 0.360 17 0.362 35 0.673
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 0.109 - - 158 0.806 153 0.671
Verimlilik Dergisi 20 0.333 26 0.366 26 0.347 52 0.667
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi - - - - - - 14 0.667
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 44 0.629 105 0.897 155 1.220 73 0.652
Aydın Tömer Dil Dergisi 4 0.267 13 1.000 14 0.875 13 0.650
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi - - - - 12 0.600 13 0.650
Alanya Akademik Bakış 7 0.206 8 0.216 33 0.434 74 0.649
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - - - - 22 0.393 35 0.648
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 46 0.511 27 0.563 8 0.381 9 0.643
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 0.364 9 0.136 32 0.500 36 0.643
Teknik Dergi - - - - 14 0.184 46 0.639
Gaziantep University Journal of Social Sciences 50 0.276 67 0.289 142 0.538 172 0.637
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 0.607 57 0.679 54 0.500 65 0.631
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 27 0.482 21 0.362 40 0.625 40 0.625
Eurasian Research in Sport Science 2 0.091 7 0.318 3 0.130 15 0.625
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics - - 6 0.286 9 0.375 15 0.625
Journal of Awareness - - 17 0.121 34 0.430 43 0.623
International Journal of Social and Economic Sciences - - - - 13 0.542 13 0.619
Electronic Journal of Education Sciences 15 0.441 8 0.235 17 0.586 16 0.615
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 33 0.351 62 0.608 43 0.426 40 0.615
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 37 0.804 10 0.313 27 0.551 35 0.614
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 0.319 38 0.437 43 0.566 50 0.610
Resilience - - - - 16 0.314 25 0.610
Anadolu University Journal of Education Faculty 2 0.043 10 0.164 15 0.366 29 0.604
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi - - - - 87 0.757 73 0.598
Journal of Computer and Education Research 18 0.529 36 0.706 44 0.611 44 0.595
Coğrafya Dergisi 13 0.722 12 0.632 26 0.491 42 0.592
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 0.625 49 1.021 136 1.495 71 0.592
Teknik Bilimler Dergisi - - - - 8 0.296 13 0.591
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi - - - - 26 0.215 60 0.588
Ondokuz Mayıs University Journal of Sports and Performance Researches 6 0.133 15 0.283 20 0.385 27 0.587
Gençlik Araştırmaları Dergisi 2 0.042 - - 17 0.315 27 0.587
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 10 0.303 34 0.756 43 0.512 70 0.583
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - 60 0.366 38 0.373 39 0.582
E-Kafkas Journal of Educational Research 25 0.833 17 0.567 24 0.522 30 0.577
İNİF E- DERGİ 9 0.205 8 0.178 8 0.258 15 0.577
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 31 0.660 61 1.089 26 0.456 24 0.571
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi - - - - 23 0.451 24 0.571
Disaster Science and Engineering - - - - 1 0.143 4 0.571
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - - - 100 0.571
Toplum ve Sosyal Hizmet 21 0.457 44 0.564 79 0.612 90 0.570
Educational Academic Research - - - - - - 33 0.569
Anatolian Bryology - - - - 6 0.207 17 0.567
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 24 0.571 12 0.522 12 0.571 13 0.565
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 0.391 25 0.500 45 0.738 22 0.564
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 18 0.563 18 0.474 20 0.455 27 0.563
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 1 0.056 3 0.158 6 0.333 9 0.563
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 158 0.601 127 0.523 148 0.641 111 0.561
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 0.390 10 0.370 9 0.321 14 0.560
The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 13 0.250 17 0.370 14 0.359 14 0.560
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 41 0.672 29 0.387 45 0.360 89 0.556
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 63 0.553 56 0.384 56 0.571 50 0.556
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 0.366 9 0.273 14 0.438 15 0.556
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi - - - - 11 0.289 20 0.556
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 12 0.364 13 0.419 17 0.486 21 0.553
Selçuk İletişim - - 52 0.565 35 0.347 55 0.550
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 13 0.684 13 0.619 22 0.524 35 0.547
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 0.221 24 0.166 48 0.291 76 0.547
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 0.192 14 0.500 28 0.431 53 0.541
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 0.017 130 0.349 217 0.403 291 0.541
Journal of Multidisciplinary Academic Tourism 2 0.105 2 0.133 6 0.273 14 0.538
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 20 0.465 45 0.354 146 0.423 207 0.534
İzmir İktisat Dergisi 35 0.648 35 0.530 32 0.320 64 0.533
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 87 0.524 78 0.506 86 0.534 49 0.533
Turkish Journal of Science and Technology - - - - 2 0.074 16 0.533
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 103 0.381 152 0.401 186 0.450 202 0.532
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 43 0.754 37 0.617 55 0.514 69 0.531
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 2 0.074 17 0.531
Journal of Humanities and Tourism Research - - 17 0.207 55 0.505 62 0.530
Contemporary Educational Technology 7 0.146 18 0.375 39 0.672 36 0.529
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 13 0.619 12 0.353 19 0.463 20 0.526
Eğitimde Kuram ve Uygulama 35 0.574 31 0.574 28 0.528 20 0.526
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 14 0.292 13 0.302 19 0.275 47 0.522
Journal of Education in Science, Environment and Health 23 0.639 21 0.525 17 0.386 25 0.521
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi - - 6 0.150 33 0.569 29 0.518
Bilişim Teknolojileri Dergisi - - - - 46 0.630 43 0.518
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 0.600 51 0.895 59 0.678 49 0.516
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 34 0.479 46 0.554 54 0.614 40 0.513
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 26 0.605 48 0.873 37 0.529 28 0.509
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying 18 1.059 7 0.438 17 1.308 6 0.500
International Journal of Active Learning 9 0.692 7 0.583 9 0.643 9 0.500
Turkish Journal of Education 16 0.571 10 0.345 15 0.500 14 0.500
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 0.500 5 0.161 8 0.235 18 0.500
Harran Maarif Dergisi 7 0.467 8 0.533 8 0.471 5 0.500
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 0.455 14 0.250 10 0.286 8 0.500
Doğu Coğrafya Dergisi 22 0.423 13 0.317 24 0.471 31 0.500
Akademik İzdüşüm Dergisi 11 0.333 13 0.361 9 0.243 19 0.500
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 11 0.297 10 0.270 7 0.206 19 0.500
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 0.198 22 0.278 19 0.352 33 0.500
Bilgi ve Belge Araştırmaları 1 0.083 1 0.083 1 0.059 9 0.500
lnternational Journal of Geography and Geography Education - - 15 0.300 28 0.262 56 0.500
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 13 0.325 10 0.156 22 0.282 36 0.500
Sayıştay Dergisi - - - - 21 0.389 23 0.500
Avrasya Terim Dergisi - - - - 8 0.333 15 0.500
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 0.180 47 0.229 86 0.341 132 0.498
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 455 0.498
Türkiye Ormancılık Dergisi - - - - 34 0.279 58 0.496
Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School 10 0.222 36 0.327 61 0.488 47 0.495
Başkent University Journal of Education (BUJE) 9 0.257 40 0.851 36 0.554 33 0.493
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 119 0.289 124 0.405 110 0.313 181 0.492
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi - - - - 34 0.304 62 0.492
Endüstri Mühendisliği - - - - 11 0.244 29 0.492
Econder Uluslararası Akademik Dergi 4 0.125 4 0.100 12 0.300 25 0.490
İş ve İnsan Dergisi 9 0.360 22 0.710 32 0.727 22 0.489
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 112 0.373 126 0.450 59 0.383 62 0.488
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 99 0.450 67 0.472 55 0.399 58 0.483
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 15 0.455 12 0.267 20 0.417 23 0.479
Ege Eğitim Dergisi 38 0.594 40 0.755 24 0.649 11 0.478
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 0.173 25 0.205 50 0.340 54 0.478
Journal of Tourism Theory and Research 6 0.261 15 0.326 13 0.295 10 0.476
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 18 0.186 4 0.080 7 0.156 18 0.474
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 6 0.250 18 0.621 11 0.440 17 0.472
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi - - - - 5 0.172 17 0.472
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 126 0.581 113 0.445 138 0.507 128 0.471
İlahiyat Tetkikleri Dergisi 7 0.132 8 0.113 20 0.256 32 0.471
Eğitim ve Bilim 127 0.882 105 0.808 135 0.844 75 0.469
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 40 0.500 39 0.402 47 0.465 45 0.469
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 7 0.171 18 0.375 18 0.360 23 0.469
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 131 0.590 68 0.581 50 0.575 40 0.465
Hastane Öncesi Dergisi - - - - 8 0.348 12 0.462
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1 0.067 15 1.000 20 0.625 17 0.459
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi - - - - 31 0.437 39 0.459
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute 57 0.435 69 0.373 69 0.321 106 0.457
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 66 0.589 51 0.505 44 0.444 52 0.456
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi - - - - 2 0.077 10 0.455
Kastamonu Education Journal 187 0.519 234 0.563 211 0.516 135 0.453
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16 0.552 5 0.208 6 0.286 9 0.450
Turizm Akademik Dergisi 34 0.642 42 0.545 31 0.388 35 0.449
Sosyoekonomi 34 0.304 32 0.262 47 0.356 67 0.447
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 36 0.409 53 0.398 43 0.410 33 0.446
Yönetim Bilimleri Dergisi 33 0.324 30 0.323 13 0.228 33 0.446
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.300 34 0.366 71 0.676 24 0.444
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 0.247 39 0.320 44 0.324 63 0.444
Journal of Life Economics 16 0.225 17 0.274 11 0.204 23 0.442
Journal of Higher Education and Science 55 0.420 65 0.546 34 0.286 52 0.441
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 8 0.205 21 0.500 27 0.482 30 0.441
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi - - 15 0.441 19 0.514 15 0.441
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 81 0.675 85 0.586 70 0.560 55 0.440
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 0.227 2 0.083 5 0.250 7 0.438
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 16 0.219 26 0.299 41 0.488 35 0.438
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 352 0.369 514 0.438
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12 0.041 235 0.721 199 0.470 184 0.437
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 0.262 15 0.242 35 0.350 47 0.435
International Journal of Assessment Tools in Education 14 0.215 19 0.186 19 0.196 40 0.435
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 9 0.321 12 0.300 8 0.157 26 0.433
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.196 8 0.205 8 0.222 16 0.432
Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 0.179 12 0.261 8 0.267 12 0.429
Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi 2 0.105 1 0.059 23 1.150 9 0.429
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 25 0.227 42 0.429
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 0.088 10 0.435 12 0.333 23 0.426
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 61 0.792 46 0.590 64 0.955 28 0.424
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science 29 0.322 53 0.338 92 0.482 78 0.424
Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 0.313 1 0.063 7 0.389 8 0.421
Journal of TESAM Akademy 9 0.250 25 0.455 17 0.354 16 0.421
FORESTIST - - - - 6 0.176 16 0.421
Aksaray University Journal of Science and Engineering - - - - 3 0.115 10 0.417
The Turkish Online Journal of Educational Technology 34 0.272 15 0.153 19 0.284 24 0.414
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 0.576 12 0.480 11 0.355 14 0.412
International E-Journal of Educational Studies 6 0.353 27 0.931 24 0.571 14 0.412
Erciyes İletişim Dergisi 57 0.533 96 0.600 104 0.638 51 0.411
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.178 19 0.311 27 0.500 16 0.410
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 0.301 14 0.237 14 0.304 18 0.409
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 1 0.027 13 0.406
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 8 0.308 8 0.222 8 0.190 12 0.400
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi - - 2 0.074 7 0.167 20 0.400
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi - - - - 27 0.250 44 0.400
Journal of Learning and Teaching in Digital Age - - - - - - 8 0.400
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 34 0.112 21 0.134 79 0.411 82 0.394
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 0.348 33 0.282 40 0.435 29 0.392
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS 8 0.216 22 0.367 45 0.479 40 0.392
Anadolu Journal of Educational Sciences International - - 36 0.632 54 0.740 31 0.392
Current Perspectives in Social Sciences -1 -1.000 -1 -1.000 - - 100 0.392
TÜBAV Bilim Dergisi - - - - 8 0.296 7 0.389
Pegem Education and Instruction Journal 16 0.281 21 0.309 34 0.436 31 0.388
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 0.269 13 0.317 18 0.346 26 0.388
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 0.313 11 0.458 20 0.667 12 0.387
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 21 0.300 27 0.386
Art-Sanat Dergisi 3 0.027 13 0.146 20 0.263 28 0.384
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 9 0.086 20 0.137 20 0.183 29 0.382
Akdeniz İİBF Dergisi 14 0.368 16 0.308 15 0.341 13 0.382
Ormancılık Araştırma Dergisi - - - - 6 0.176 13 0.382
Journal of Management and Economics Research 2 0.012 36 0.194 59 0.415 48 0.381
Journal of Behavior at Work - - 3 0.143 8 0.400 8 0.381
Sağlık Akademisyenleri Dergisi - - - - 15 0.183 32 0.381
Journal of Education and Future 13 0.245 11 0.268 5 0.152 11 0.379
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 0.281 5 0.093 22 0.293 32 0.376
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 0.381 4 0.235 5 0.278 9 0.375
Strategic Public Management Journal 11 0.262 5 0.156 6 0.194 9 0.375
Mantar Dergisi - - - - 29 0.372 18 0.375
Journal of Black Sea / Mediterranean Environment - - - - 4 0.083 21 0.375
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 0.220 19 0.244 36 0.321 43 0.374
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 10 0.080 40 0.282 70 0.473 58 0.372
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 0.548 27 0.692 32 0.571 23 0.371
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 29 0.387 22 0.367
Bartın Orman Fakültesi Dergisi - - - - 39 0.228 65 0.367
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 58 0.369 60 0.364 78 0.523 60 0.366
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 27 0.466 35 0.455 26 0.317 32 0.364
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 0.324 20 0.233 26 0.255 48 0.364
MANAS Journal of Engineering - - - - 4 0.098 16 0.364
Ankara Araştırmaları Dergisi 6 0.207 6 0.194 7 0.189 13 0.361
El-Cezeri Journal of Science and Engineering - - - - 105 0.544 90 0.359
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 0.385 3 0.088 5 0.135 10 0.357
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi - - - - 35 0.417 30 0.357
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi - - - - 81 0.411 70 0.357
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 3 0.167 10 0.400 15 0.500 11 0.355
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 27 0.278 12 0.197 18 0.200 31 0.352
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38 0.373 39 0.402 39 0.244 54 0.351
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 0.360 25 0.397 16 0.235 26 0.351
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 0.284 14 0.286 11 0.275 14 0.350
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi - - - - 16 0.157 35 0.350
Akademik Ziraat Dergisi - - - - 27 0.255 30 0.349
Turkish Journal of Agriculture and Forestry - - - - 15 0.125 44 0.349
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 12 0.343 9 0.300 25 1.136 8 0.348
Türk Kütüphaneciliği - - - - - - 23 0.348
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 0.361 37 0.268 65 0.448 52 0.347
Journal of Economy Culture and Society 4 0.082 11 0.172 33 0.393 33 0.347
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 121 0.405 164 0.621 118 0.532 71 0.345
Educational Process: International Journal 11 0.262 4 0.098 10 0.286 11 0.344
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi - - - - 51 0.215 74 0.343
Sanat Tarihi Dergisi 12 0.267 9 0.176 20 0.299 26 0.342
İşletme Bilimi Dergisi 29 0.426 11 0.172 15 0.319 14 0.341
International Journal of Research in Education and Science 25 0.250 35 0.350 39 0.390 34 0.340
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - - - 16 0.340
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 20 0.148 45 0.338
Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.929 24 1.714 3 0.176 4 0.333
International Review of Economics and Management 14 0.483 6 0.273 7 0.304 8 0.333
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 9 0.290 12 0.387 6 0.167 14 0.333
İş Ahlakı Dergisi 8 0.267 4 0.174 5 0.161 10 0.333
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 0.250 8 0.308 5 0.250 6 0.333
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 9 0.205 34 0.680 33 0.673 12 0.333
Mimarlık ve Yaşam 3 0.103 4 0.118 8 0.148 22 0.333
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 6 0.200 8 0.216 12 0.333
Sanat - Tasarım Dergisi - - 1 0.077 2 0.125 4 0.333
ONERI 18 0.327 7 0.140 10 0.204 17 0.327
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 41 0.398 17 0.283 7 0.219 13 0.325
Mühendis ve Makina - - - - 9 0.214 13 0.325
Hayvansal Üretim - - - - 7 0.175 13 0.325
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - - 65 0.439 74 0.438 48 0.324
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 0.083 52 0.366 45 0.298 31 0.323
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 8 0.308 29 0.707 44 0.698 19 0.322
Turkish Academic Research Review 4 0.154 4 0.078 6 0.078 27 0.321
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi - - 12 0.414 11 0.423 9 0.321
Journal of Engineering Technology and Applied Sciences - - - - 4 0.138 9 0.321
Artium 5 0.263 1 0.040 4 0.133 8 0.320
Bulletin of Economic Theory and Analysis 9 0.346 3 0.136 8 0.381 7 0.318
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 0.235 1 0.056 2 0.100 7 0.318
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 11 0.149 19 0.184 20 0.227 28 0.318
Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - - - - 3 0.143 7 0.318
European Journal of Forest Engineering - - - - 1 0.042 7 0.318
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi - - - - - - 7 0.318
Business and Economics Research Journal 23 0.225 28 0.224 34 0.222 40 0.317
Mediterranean Agricultural Sciences - - - - 27 0.180 33 0.317
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi - - 10 0.345 5 0.192 11 0.314
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi - - 7 0.219 44 1.158 11 0.314
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 19 0.679 19 0.613 15 0.441 10 0.313
Çalışma İlişkileri Dergisi 8 0.364 12 0.545 15 0.556 10 0.313
Sosyal Bilimler Metinleri - - 16 0.516 8 0.348 5 0.313
Politeknik Dergisi - - - - 58 0.210 92 0.309
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering - - - - 32 0.138 56 0.309
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 22 0.379 6 0.095 13 0.241 15 0.306
Dini Araştırmalar 4 0.105 12 0.316 18 0.295 18 0.305
Moment Dergi - - - - 9 0.167 14 0.304
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 29 0.098 79 0.304
European Mechanical Science - - - - 3 0.054 17 0.304
Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences - - - - 16 0.229 10 0.303
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 14 0.226 23 0.303
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 14 0.152 27 0.303
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - - - - 9 0.138 20 0.303
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 0.183 30 0.226 29 0.216 35 0.302
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - 6 0.194 9 0.300
International Journal of Automotive Science and Technology - - - - 5 0.093 24 0.300
The Eurasian Journal of Medicine - - - - 6 0.052 33 0.300
Bankacılar Dergisi - - - - - - 12 0.300
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi - - - - 9 0.122 20 0.299
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 83 0.367 158 0.402 159 0.357 121 0.298
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 58 0.527 27 0.196 34 0.286 27 0.297
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 13 0.289 25 0.472 17 0.288 19 0.297
Erciyes Akademi - - - - 20 0.222 38 0.297
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 19 0.297
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - - - 70 0.297
International Journal of Social Inquiry 2 0.043 5 0.085 12 0.211 16 0.296
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 9 0.077 44 0.118 177 0.301 202 0.295
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 0.189 4 0.167 2 0.053 10 0.294
Trakya University Journal of Natural Sciences - - - - 4 0.103 10 0.294
Yönetim ve Ekonomi 51 0.472 44 0.386 63 0.670 24 0.293
Mülkiye Dergisi 12 0.308 5 0.068 15 0.217 17 0.293
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies - - - - 348 0.333 311 0.293
Journal of Agricultural Sciences - - - - 12 0.102 34 0.293
3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 29 0.186 100 0.518 118 0.413 96 0.291
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 0.370 24 0.338 36 0.324 40 0.290
International Journal of Sport Culture and Science 8 0.084 6 0.082 16 0.308 18 0.290
Kırıkkale University Journal of Social Sciences 19 0.232 21 0.269 29 0.397 22 0.289
Turkish Online Journal of Distance Education 18 0.135 17 0.135 48 0.364 41 0.289
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute 15 0.073 6 0.045 21 0.212 15 0.288
Turkish Journal of Botany - - - - 17 0.145 31 0.287
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 0.243 18 0.545 19 0.679 6 0.286
TRT Akademi 11 0.234 18 0.205 32 0.364 28 0.286
International Journal of Social Science Research 7 0.189 7 0.175 8 0.267 8 0.286
Equinox Journal of Economics Business and Political Studies - - 14 0.519 6 0.194 8 0.286
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - - - - 14 0.237 16 0.286
MT Bilimsel - - - - 1 0.045 8 0.286
International Journal of Engineering and Applied Sciences - - - - 1 0.036 8 0.286
Soil Studies - - - - - - 8 0.286
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 10 0.323 16 0.571 14 0.378 13 0.283
TroyAcademy - - - - 13 0.277 17 0.283
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - 12 0.240 17 0.283
Spor Bilimleri Dergisi 9 0.273 6 0.188 4 0.125 9 0.281
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi 7 0.175 5 0.139 6 0.188 9 0.281
Tarım Ekonomisi Dergisi 8 0.143 10 0.200 16 0.340 9 0.281
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.036 7 0.086 13 0.191 16 0.281
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 15 0.326 18 0.273 15 0.375 7 0.280
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 5 0.192 9 0.474 9 0.281 7 0.280
ODU Journal of Social Sciences Research 20 0.174 38 0.358 30 0.273 37 0.280
Kent Akademisi 18 0.188 19 0.152 38 0.330 29 0.279
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.125 11 0.289 16 0.381 12 0.279
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 16 0.552 14 0.400 10 0.400 5 0.278
Journal of Research in Business - - 4 0.190 1 0.045 5 0.278
International Journal of Engineering and Geosciences - - - - 15 0.417 10 0.278
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 0.281 1 0.032 14 0.259 18 0.277
Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi 38 0.239 46 0.251 108 0.486 73 0.277
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research - - - - 34 0.270 36 0.277
BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.094 3 0.115 6 0.128 16 0.276
Hitit Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 29 0.433 16 0.276
Aquatic Sciences and Engineering - - - - 9 0.225 11 0.275
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 48 0.667 47 0.485 43 0.512 23 0.274
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 40 0.400 16 0.372 16 0.281 18 0.273
Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 0.300 6 0.286 9 0.391 6 0.273
SDU International Journal of Educational Studies 16 0.696 3 0.097 11 0.306 7 0.269
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 14 0.467 8 0.258 14 0.483 7 0.269
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 5 0.217 7 0.269
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 9 0.125 21 0.269
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 35 0.660 37 0.529 33 0.478 16 0.267
Dil Dergisi 8 0.500 2 0.111 11 0.393 8 0.267
Sakarya İktisat Dergisi 9 0.225 21 0.500 15 0.273 16 0.267
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 0.382 55 0.585 37 0.402 25 0.266
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 0.142 34 0.166 29 0.109 68 0.266
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji - - - - 26 0.166 37 0.266
Tarih Dergisi - - - - 6 0.128 17 0.266
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi - - - - 8 0.119 17 0.266
Turkish Studies Educational Sciences - - - - 81 0.182 104 0.264
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 45 0.132 84 0.264
Türk Doğa ve Fen Dergisi - - - - 14 0.156 41 0.263
Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 18 0.209 23 0.261
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4 0.100 5 0.109 9 0.191 13 0.260
Alternatif Politika 4 0.065 5 0.122 8 0.140 13 0.260
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi - - 7 0.127 1 0.017 13 0.260
Sanat ve Tasarım Dergisi 10 0.167 8 0.108 12 0.130 22 0.259
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 10 0.139 13 0.131 10 0.109 21 0.259
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 77 0.141 155 0.258
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.174 4 0.148 8 0.138 19 0.257
Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 140 0.165 210 0.257
International Journal of Contemporary Educational Research - - 8 0.174 36 0.419 26 0.255
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - - - 17 0.254
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 11 0.500 5 0.238 4 0.250 4 0.250
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 0.343 6 0.102 11 0.204 13 0.250
Alphanumeric Journal 15 0.283 10 0.149 12 0.207 9 0.250
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) 91 0.252 33 0.210 20 0.183 16 0.250
YEDİ: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi 11 0.250 6 0.130 11 0.244 11 0.250
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 0.167 6 0.162 13 0.213 15 0.250
Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 5 0.161 6 0.240 4 0.160 6 0.250
Asia Minor Studies 6 0.095 7 0.090 14 0.333 9 0.250
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 6 0.088 7 0.121 5 0.085 16 0.250
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 2 0.038 3 0.081 3 0.097 6 0.250
Psikoloji Çalışmaları 3 0.136 1 0.032 10 0.233 12 0.250
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 12 0.207 17 0.250
Addicta: The Turkish Journal on Addictions - - - - 19 0.186 16 0.250
Savunma Bilimleri Dergisi - - - - 5 0.152 8 0.250
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi - - - - 3 0.091 10 0.250
Su Ürünleri Dergisi - - - - 9 0.086 28 0.250
Eurasian Journal of Health Technology Assessment - - - - 1 0.077 5 0.250
Italian Sociological Review - - 1 0.020 3 0.039 24 0.245
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 0.333 9 0.167 17 0.254 17 0.243
BELLETEN - - - - 17 0.213 17 0.243
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 6 0.048 11 0.108 34 0.217 28 0.241
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) 1 0.036 1 0.029 10 0.189 14 0.241
Batı Karadeniz Tıp Dergisi - - - - 5 0.109 14 0.241
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 7 0.538 32 0.542 43 0.581 12 0.240
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.070 5 0.104 1 0.024 11 0.239
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 6 0.068 20 0.238
Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences 10 0.192 6 0.130 11 0.229 9 0.237
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi - - - - 19 0.306 18 0.237
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 73 0.193 92 0.237
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi - - - - 13 0.194 16 0.235
Art-e Sanat Dergisi 11 0.186 2 0.031 12 0.156 15 0.234
Milli Folklor - - 37 0.270 45 0.273 44 0.234
Journal of Tourismology 6 0.400 6 0.300 2 0.071 7 0.233
European Journal of Educational Research 37 0.272 117 0.606 63 0.270 60 0.233
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 0.063 3 0.167 4 0.138 7 0.233
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi - - 5 0.081 12 0.218 14 0.233
Abant Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 27 0.265 21 0.233
Hitit İlahiyat Dergisi - - - - 17 0.239 20 0.233
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 6 0.231 7 0.233
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 6 0.103 14 0.233
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 35 0.219 39 0.247 30 0.211 33 0.232
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 0.524 21 0.808 14 0.500 6 0.231
Felsefe Arkivi - - 6 0.107 4 0.071 6 0.231
Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - - - - 44 0.328 25 0.231
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 2 0.105 3 0.231
Bahçe - - - - 2 0.083 6 0.231
Güvenlik Stratejileri Dergisi 5 0.200 10 0.286 9 0.200 11 0.229
The Online Journal of Distance Education and e-Learning - - 3 0.042 13 0.232 11 0.229
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences - - - - 13 0.228 18 0.228
Türkiye Biyoetik Dergisi - - - - 3 0.073 10 0.227
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 11 0.057 57 0.175 88 0.299 48 0.226
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.235 3 0.075 3 0.070 9 0.225
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi - - - - 20 0.256 18 0.225
İstanbul Hukuk Mecmuası 5 0.089 3 0.067 16 0.167 23 0.223
Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry - - - - 1 0.008 37 0.223
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 40 0.339 16 0.182 24 0.253 20 0.222
International Journal of Kurdish Studies 4 0.091 2 0.034 4 0.085 8 0.222
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi - - - - 5 0.294 4 0.222
Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi - - - - - - 8 0.222
Dil ve Edebiyat Araştırmaları 16 0.246 10 0.133 9 0.136 15 0.221
EUREKA: Physics and Engineering - - - - 27 0.243 27 0.221
Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) - - - - 18 0.340 11 0.220
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 8 0.200 11 0.220
Turkish Journal of Medical Sciences - - - - 57 0.170 67 0.220
Journal of Nursology -1 -1.000 -1 -1.000 - - 29 0.220
İslami Araştırmalar Dergisi - - 1 0.014 4 0.058 17 0.218
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.144 14 0.175 11 0.169 10 0.217
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 18 0.247 15 0.217
TEKSTİL VE KONFEKSİYON - - - - 12 0.162 15 0.217
International Journal of Thermodynamics - - - - 4 0.085 10 0.217
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 3 0.125 5 0.227 11 0.306 8 0.216
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 11 0.579 7 0.538 2 0.154 3 0.214
Eskiyeni 6 0.240 5 0.078 16 0.229 18 0.214
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.155 8 0.101 14 0.159 21 0.214
Turkish Journal of Zoology - - - - 9 0.079 21 0.214
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 0.091 8 0.136 26 0.295 19 0.213
Akdeniz Üniversitesi İnsani Bilimler Dergisi 15 0.150 18 0.141 17 0.165 11 0.212
Türkiye Herboloji Dergisi - - - - 12 0.300 7 0.212
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 0.241 12 0.226 8 0.174 8 0.211
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8 0.163 12 0.200 14 0.184 19 0.211
Tekstil ve Mühendis - - - - 12 0.156 12 0.211
Gazi Akademik Bakış 8 0.154 12 0.226 6 0.103 13 0.210
Tokat İlmiyat Dergisi - - 8 0.182 13 0.265 13 0.210
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 11 0.220 11 0.169 3 0.057 11 0.208
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 6 0.085 7 0.092 10 0.130 15 0.208
Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 2 0.063 4 0.100 7 0.179 5 0.208
Aurum Sosyal Bilimler Dergisi - - 1 0.030 5 0.161 6 0.207
Ombudsman Akademik 14 0.341 9 0.209 6 0.176 7 0.206
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 9 0.078 26 0.277 19 0.186 22 0.206
Spiritual Psychology and Counseling 14 0.667 1 0.024 6 0.143 8 0.205
Turkish History Education Journal 6 0.105 14 0.226 16 0.258 10 0.204
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi - - 19 0.297 8 0.131 11 0.204
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - - 309 0.200 231 0.180 100 0.204
Balıkesir İlahiyat Dergisi - - 2 0.053 1 0.022 11 0.204
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 38 0.152 50 0.204
Sakarya University Journal of Education 86 0.662 65 0.631 19 0.275 13 0.203
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 0.073 4 0.073 11 0.175 13 0.203
Vakıflar Dergisi 21 0.568 4 0.069 13 0.188 9 0.200
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 8 0.276 6 0.222 3 0.130 4 0.200
Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 4 0.190 - - 2 0.125 3 0.200
Kalemname 5 0.179 2 0.056 5 0.128 7 0.200
Cankiri Karatekin University Journal of Faculty of Letters 1 0.048 2 0.069 3 0.091 6 0.200
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - - 1 0.031 7 0.212 6 0.200
Türkoloji Dergisi - - 1 0.021 3 0.060 10 0.200
İslam Tetkikleri Dergisi - - - - 4 0.167 10 0.200
International Journal of Academic Research in Education - - - - 2 0.167 2 0.200
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - 6 0.125 10 0.200
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi - - - - 7 0.115 9 0.200
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 0.266 19 0.213 34 0.366 17 0.198
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty 11 0.151 18 0.158 35 0.321 21 0.198
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 8 0.127 8 0.104 11 0.149 17 0.198
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi - - - - - - 20 0.198
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 23 0.128 41 0.195 33 0.176 34 0.197
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 5 0.119 13 0.271 13 0.217 12 0.197
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 5 0.096 3 0.067 15 0.263 15 0.197
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 0.217 31 0.310 33 0.243 29 0.196
E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5 0.119 5 0.172 9 0.191 9 0.196
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 15 0.306 9 0.196
Avrasya İncelemeleri Dergisi 1 0.053 - - 3 0.077 8 0.195
International Journal of Educational Studies in Mathematics 3 0.214 5 0.172 9 0.281 7 0.194
Bilimname 14 0.203 35 0.241 37 0.226 21 0.194
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 0.128 4 0.133 6 0.214 7 0.194
Türkiyat Mecmuası 9 0.117 8 0.105 13 0.163 14 0.194
Turkish Journal of Islamic Economics - - 1 0.031 - - 7 0.194
Ortadoğu ve Göç - - - - 5 0.161 6 0.194
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi - - - - 9 0.132 14 0.194
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi - - - - 2 0.061 7 0.194
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 32 0.416 56 0.463 45 0.455 14 0.192
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 8 0.235 7 0.583 6 0.222 5 0.192
International Journal of Instruction - - 138 0.321 104 0.209 94 0.192
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 17 0.205 18 0.182 20 0.182 18 0.191
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi - - - - 16 0.158 31 0.191
Trabzon İlahiyat Dergisi 5 0.217 5 0.152 5 0.128 8 0.190
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 0.143 3 0.067 12 0.174 16 0.190
Current Research in Social Sciences - - 2 0.087 5 0.192 4 0.190
Gazi University Journal of Science - - - - 25 0.140 30 0.190
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 20 0.500 9 0.107 12 0.156 6 0.188
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 17 0.327 4 0.087 17 0.354 9 0.188
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 20 0.169 15 0.136 14 0.154 21 0.188
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.063 7 0.152 17 0.362 6 0.188
International Journal on Lifelong Education and Leadership - - 2 0.095 - - 3 0.188
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi - - - - 2 0.167 3 0.188
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 13 0.119 18 0.188
VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi - - - - 7 0.083 18 0.188
Journal of Family, Counseling and Education - - - - 1 0.050 3 0.188
Journal of Academic Research in Nursing - - - - 14 0.131 18 0.186
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.250 13 0.283 19 0.288 12 0.185
Bosnian Journal of Basic Medical Sciences - - - - 36 0.305 24 0.185
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 30 0.136 44 0.185
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 3 0.067 12 0.117 25 0.184
Researcher : Social Science Studies - - - - 7 0.064 7 0.184
Mavi Atlas 13 0.169 13 0.173 8 0.113 13 0.183
Temasa Journal of Philosophy - - 4 0.138 3 0.067 12 0.182
Talent - - 1 0.050 3 0.150 2 0.182
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi - - - - 6 0.261 4 0.182
Review of International Geographical Education Online 7 0.163 16 0.262 28 0.378 15 0.181
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences - - - - 16 0.139 21 0.181
International Journal of Progressive Education 32 0.288 25 0.148 59 0.263 49 0.180
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 0.083 2 0.074 5 0.116 9 0.180
Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 5 0.238 4 0.174 2 0.080 5 0.179
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 11 0.204 11 0.157 23 0.213 20 0.179
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 20 0.187 14 0.163 21 0.198 25 0.179
Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi - - 3 0.063 2 0.053 5 0.179
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi - - 2 0.019 3 0.097 5 0.179
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 11 0.275 10 0.179
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 6 0.250 5 0.179
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 28 0.206 7 0.097 5 0.081 11 0.177
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 0.158 10 0.167 13 0.167 14 0.177
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 13 0.325 11 0.393 4 0.154 6 0.176
European Journal of Technique - - - - 12 0.164 15 0.176
Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 21 0.130 30 0.176
International Journal of Energy Economics and Policy 238 0.542 359 0.672 282 0.382 147 0.175
Amasya İlahiyat Dergisi 10 0.175 13 0.200 19 0.297 11 0.175
Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 3 0.100 3 0.081 12 0.300 7 0.175
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - 14 0.255 5 0.088 7 0.175
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 73 0.579 20 0.180 19 0.209 16 0.174
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 18 0.198 45 0.257 38 0.181 24 0.174
Marifetname - - - - 2 0.043 8 0.174
Akdeniz Sanat Dergisi 2 0.118 6 0.074 13 0.153 5 0.172
Turkish Journal of Earth Sciences - - - - 7 0.077 20 0.172
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 45 0.441 12 0.150 8 0.113 14 0.171
Tıp Eğitimi Dünyası - - - - 3 0.045 13 0.171
Akademik Hassasiyetler 12 0.255 29 0.358 32 0.327 16 0.170
Problems of Education in the 21st Century - - 24 0.211 15 0.123 22 0.169
Bitki Koruma Bülteni - - - - 15 0.176 12 0.169
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 0.386 9 0.225 5 0.147 6 0.167
Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia 14 0.212 - - 17 0.155 14 0.167
Kader 6 0.146 6 0.107 7 0.123 9 0.167
Tarih İncelemeleri Dergisi 7 0.119 7 0.125 12 0.218 9 0.167
Çukurova Araştırmaları 4 0.093 2 0.053 6 0.140 8 0.167
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi 1 0.091 - - 1 0.143 1 0.167
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 3 0.063 11 0.183 14 0.275 6 0.167
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 0.056 8 0.167 2 0.051 6 0.167
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi 1 0.030 - - 1 0.029 5 0.167
Online Fen Eğitimi Dergisi - - 8 0.364 9 0.500 2 0.167
Turkish Journal of Middle Eastern Studies - - 3 0.068 3 0.070 7 0.167
Bingöl Araştırmaları Dergisi - - 1 0.032 4 0.154 4 0.167
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi - - - - 3 0.111 3 0.167
Şarkiyat Mecmuası - - - - 1 0.043 4 0.167
Middle East Journal of Science - - - - 1 0.034 4 0.167
Health Sciences Quarterly - - - - 1 0.028 3 0.167
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 43 0.188 23 0.126 33 0.162 39 0.166
International Journal of Educational Methodology 10 0.270 51 0.646 61 0.545 18 0.165
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi - - - - 28 0.140 33 0.165
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 8 0.075 12 0.105 20 0.163 18 0.164
Sağlık Bilimlerinde Değer - - - - 12 0.129 19 0.164
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi - - - - 7 0.119 11 0.162
Dil Araştırmaları - - - - 3 0.043 12 0.162
Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 8 0.200 8 0.092 7 0.074 15 0.161
Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi 7 0.250 5 0.208 1 0.040 4 0.160
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 1 0.038 4 0.160
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 8 0.116 8 0.094 13 0.153 13 0.159
Uludağ Arıcılık Dergisi - - - - 7 0.212 7 0.159
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi - - - - 10 0.156 13 0.159
Çagdaş Yerel Yönetimler Dergisi 13 0.317 7 0.194 7 0.212 6 0.158
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 0.072 9 0.105 9 0.122 11 0.157
Turkish Studies Economics, Finance, Politics - - - - 25 0.102 36 0.157
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 0.294 11 0.324 17 0.459 5 0.156
Kilitbahir - - 1 0.032 5 0.119 5 0.156
Gıda - - - - 29 0.134 34 0.156
Turkish Studies Social Sciences - - - - 55 0.121 58 0.156
Tasarım Kuram - - - - 2 0.034 10 0.156
Serbian Journal of Management 1 0.021 - - 5 0.096 8 0.154
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - - 3 0.091 5 0.179 4 0.154
International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences - - - - 10 0.092 20 0.154
Mathematical Sciences and Applications E-Notes - - - - 3 0.042 10 0.154
Caucasian Journal of Science - - - - 1 0.034 4 0.154
Söylem Filoloji Dergisi 8 0.195 6 0.081 15 0.163 15 0.153
İDİL Sanat ve Dil Dergisi - - - - 48 0.164 42 0.153
Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering - - - - 16 0.145 15 0.153
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 0.130 10 0.167 8 0.105 14 0.152
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 25 0.121 34 0.152
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 25 0.135 24 0.167 21 0.167 16 0.151
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 0.258 9 0.310 5 0.250 3 0.150
Folklor/Edebiyat 16 0.151 28 0.136 42 0.214 21 0.150
Lectio Socialis 2 0.125 4 0.182 7 0.333 3 0.150
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 7 0.101 11 0.157 12 0.200 9 0.150
Dilbilim - - - - - - 3 0.150
Diyanet İlmî Dergi 4 0.063 15 0.205 21 0.241 13 0.149
ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi - - - - 9 0.214 7 0.149
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 7 0.184 5 0.106 12 0.279 5 0.147
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 1 0.053 8 0.276 6 0.176 5 0.147
Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi 1 0.027 3 0.094 2 0.059 5 0.147
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 0.115 5 0.081 9 0.115 12 0.146
Psycho-Educational Research Reviews (PERR) - - 8 0.133 10 0.208 7 0.146
Electrica - - - - 9 0.200 7 0.146
Journal of Experimental and Clinical Medicine - - - - 1 0.021 7 0.146
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 21 0.157 18 0.145
Vestnik Rossijskogo Universiteta Družby Narodov: Seriâ Psihologiâ i Pedagogika - - - - 12 0.122 15 0.144
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 0.219 16 0.267 12 0.279 5 0.143
Yıldız Journal of Art and Design 2 0.111 1 0.048 1 0.048 3 0.143
Atatürk Dergisi 2 0.105 2 0.080 2 0.080 3 0.143
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 1 0.040 4 0.167 3 0.111 4 0.143
Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 1 0.030 1 0.031 - - 6 0.143
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam - - 3 0.176 7 0.259 4 0.143
International Review of Social Psychology - - 5 0.111 8 0.267 4 0.143
Journal of Physical Education and Sports Studies - - 2 0.087 2 0.105 2 0.143
Acta Aquatica Turcica - - - - 9 0.076 17 0.143
Croatian Economic Survey - - - - 1 0.071 2 0.143
European Journal of Health and Biology Education - - - - - - 1 0.143
International Journal of Engineering Technologies - - - - - - 2 0.143
Cumhuriyet Science Journal - - - - 16 0.074 31 0.142
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi - - - - 7 0.073 16 0.142
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - - - - 34 0.108 45 0.141
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 2 0.054 1 0.037 1 0.024 6 0.140
Vestnik Rossijskogo Universiteta Družby Narodov: Seriâ Lingvistika - - - - 25 0.240 15 0.140
International Journal of Automotive Engineering and Technologies - - - - 3 0.070 6 0.140
Kommagene Biyoloji Dergisi - - - - 2 0.042 7 0.140
Karadeniz Araştırmaları Dergisi 14 0.136 6 0.053 9 0.077 17 0.139
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - - - - - - 5 0.139
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 19 0.322 18 0.353 4 0.087 6 0.136
Ege Akademik Bakış Dergisi 4 0.048 10 0.110 22 0.393 6 0.136
Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies - - - - 1 0.048 3 0.136
Turkish Journal of Electromechanics & Energy - - - - - - 3 0.136
Karadeniz - Black Sea – Черное Море 19 0.145 38 0.235 34 0.181 27 0.134
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 5 0.040 15 0.134
International Journal of Public Finance 7 0.269 5 0.192 1 0.034 4 0.133
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 0.089 8 0.216 3 0.091 4 0.133
Darulfunun Ilahiyat 2 0.077 4 0.066 3 0.039 8 0.133
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 17 0.486 10 0.233 7 0.163 5 0.132
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 11 0.268 5 0.088 1 0.021 6 0.130
The Journal of International Scientific Researches 15 0.185 14 0.215 7 0.111 9 0.130
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 0.061 5 0.152 4 0.143 3 0.130
İbn Haldun Çalışmaları Dergisi - - 2 0.074 3 0.120 3 0.130
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi - - - - 45 0.181 35 0.130
International Journal of Eurasian Education and Culture 4 0.190 1 0.032 11 0.128 17 0.129
Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi 14 0.311 18 0.391 8 0.163 5 0.128
İSTEM 7 0.167 9 0.123 7 0.099 5 0.128
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2 0.067 - - 3 0.073 5 0.128
Fe Dergi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 6 0.128
Kesit Akademi Dergisi 34 0.098 20 0.085 24 0.111 31 0.127
Akademik İncelemeler Dergisi - - - - 25 0.403 8 0.127
İnsan Hakları Yıllığı 3 0.300 - - - - 1 0.125
Türklük Bilimi Araştırmaları 4 0.073 4 0.080 1 0.021 6 0.125
Public and Private International Law Bulletin 1 0.019 - - 11 0.138 11 0.125
Sanat Tarihi Yıllığı - - 5 0.250 5 0.250 3 0.125
Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi - - - - 7 0.292 3 0.125
SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi - - - - 2 0.125 2 0.125
Gemi ve Deniz Teknolojisi - - - - 2 0.095 2 0.125
İstanbul Journal of Pharmacy - - - - 3 0.039 12 0.125
Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi - - - - - - 1 0.125
İslami İlimler Araştırmaları Dergisi - - - - - - 3 0.125
International Journal of Language Academy 50 0.126 30 0.111 57 0.227 28 0.124
Turkish Journal of Mathematics - - - - 6 0.020 26 0.123
Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi - - - - - - 20 0.123
Belgi Dergisi 2 0.061 7 0.149 8 0.103 12 0.122
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 1 0.043 3 0.107 5 0.139 5 0.122
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi - - - - 7 0.089 9 0.122
DİYALEKTOLOG 11 0.124 13 0.126 5 0.063 8 0.121
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology - - - - 4 0.098 4 0.121
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 0.318 6 0.400 3 0.073 6 0.120
Mukaddime 19 0.302 14 0.226 17 0.274 6 0.120
International Education Studies 27 0.070 40 0.115 39 0.108 38 0.120
Nüsha - - 7 0.137 3 0.067 6 0.120
İnönü University International Journal of Social Sciences 7 0.132 8 0.148 5 0.063 7 0.119
Usûl İslam Araştırmaları 2 0.095 6 0.167 5 0.111 5 0.119
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 4 0.060 16 0.232 8 0.119 8 0.119
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası - - - - 1 0.008 14 0.119
Journal of History and Future 10 0.154 9 0.115 16 0.113 20 0.118
Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 2 0.056 1 0.050 4 0.267 2 0.118
Sosyal Güvence 1 0.056 4 0.250 3 0.176 2 0.118
Milel ve Nihal 3 0.088 3 0.073 1 0.025 4 0.118
Dicle Tıp Dergisi - - - - 18 0.079 28 0.118
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 9 0.118
Journal of History School 31 0.097 38 0.104 27 0.079 46 0.117
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 17 0.142 14 0.117
GEPHYRA - - 3 0.061 3 0.075 5 0.116
Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji - - - - 1 0.018 5 0.116
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 0.193 12 0.188 10 0.185 6 0.115
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 0.053 1 0.042 5 0.167 3 0.115
ANASAY 4 0.034 4 0.087 8 0.125 9 0.115
Türk Dünyası Araştırmaları - - 7 0.046 17 0.106 17 0.115
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 20 0.129 15 0.115
Sufiyye - - - - 3 0.047 6 0.115
Motif Academy Journal of Folklore 11 0.108 17 0.093 25 0.161 19 0.114
Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 6 0.182 4 0.114
Natural and Engineering Sciences - - - - 2 0.038 5 0.114
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering - - - - 10 0.152 7 0.113
Acta Montanistica Slovaca - - - - 10 0.119 11 0.112
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8 0.296 5 0.200 3 0.143 2 0.111
Journal of Transportation and Logistics 3 0.231 - - 3 0.176 2 0.111
Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi 4 0.200 1 0.045 4 0.182 2 0.111
Asian Journal of Instruction (E-AJI) 3 0.176 2 0.111 2 0.111 2 0.111
Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi 5 0.075 4 0.049 9 0.170 4 0.111
Siyasal: Journal of Political Sciences 1 0.053 5 0.227 8 0.242 4 0.111
Journal of Economics Finance and Accounting 1 0.013 8 0.138 3 0.053 6 0.111
Journal of New Results in Science - - - - 10 0.313 4 0.111
Bee Studies - - - - 4 0.267 2 0.111
Kocatepe Veteriner Dergisi - - - - 5 0.038 14 0.111
International Online Journal of Educational Sciences 35 0.220 50 0.253 24 0.119 22 0.110
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi - - - - 9 0.103 9 0.110
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 4 0.091 4 0.098 5 0.093 6 0.109
Dergiabant - - - - 14 0.226 7 0.109
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi - - - - 3 0.065 5 0.109
International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers - - - - 3 0.049 7 0.109
Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 0.455 12 0.333 13 0.213 8 0.108
International Journal of Languages Education and Teaching 48 0.134 33 0.128 35 0.189 16 0.108
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics - - - - 6 0.020 21 0.108
Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler - - - - 5 0.104 6 0.107
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 15 0.054 29 0.107
Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi - - - - 1 0.018 6 0.107
Journal of International Health Sciences and Management - - - - 8 0.190 5 0.106
Iraqi Journal of Veterinary Sciences - - - - 15 0.090 17 0.106
Journal of Research in Pharmacy - - - - 16 0.073 20 0.106
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 11 0.075 15 0.068 28 0.113 23 0.105
Journal of Human Sciences - - 15 0.052 6 0.032 16 0.105
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - - - - - 4 0.105
SineFilozofi 6 0.240 9 0.095 24 0.190 13 0.104
Turkish Studies Comparative Religious Studies - - - - 4 0.054 7 0.103
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 6 0.047 16 0.103
Italian Journal of Agronomy - - - - 3 0.045 8 0.103
Gazi Türkiyat - - - - - - 6 0.103
DTCF Dergisi 10 0.061 12 0.084 15 0.149 9 0.102
International Journal of Early Childhood Special Education 1 0.059 2 0.077 9 0.096 8 0.101
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care - - - - 6 0.057 18 0.101
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal) -1 -1.000 -1 -1.000 - - 18 0.101
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 9 0.300 4 0.129 15 0.500 3 0.100
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 6 0.143 4 0.167 10 0.238 5 0.100
Takvim-i Vekayi 1 0.143 1 0.077 6 0.316 2 0.100
Mütefekkir 4 0.095 5 0.100 3 0.052 6 0.100
Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) 6 0.079 5 0.062 2 0.033 6 0.100
Research Journal of Business and Management 5 0.060 - - 2 0.038 5 0.100
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 0.050 2 0.061 5 0.139 3 0.100
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2 0.028 - - - - 5 0.100
The Journal of Language Learning and Teaching - - 7 0.250 3 0.125 2 0.100
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 8 0.200 4 0.103 - - 3 0.100
Journal of Innovative Science and Engineering - - - - 2 0.100 2 0.100
Türkiye Su Bilimi ve Yönetimi Dergisi - - - - 1 0.083 2 0.100
Aquaculture Studies - - - - - - 3 0.100
Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems - - - - - - 11 0.100
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 4 0.051 12 0.111 9 0.066 15 0.099
Adli Tıp Bülteni - - - - 8 0.107 7 0.099
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics - - - - 5 0.016 32 0.099
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2 0.105 1 0.042 3 0.061 6 0.097
Türkbilig - - - - 11 0.153 7 0.097
Turkish Journal of Chemistry - - - - 7 0.029 25 0.097
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi - - 37 0.740 13 0.210 5 0.096
Tarih Araştırmaları Dergisi - - 9 0.143 6 0.079 8 0.096
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi - - - - 3 0.029 10 0.096
Ege Strategic Research Journal 4 0.211 2 0.091 3 0.136 2 0.095
Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 4 0.073 8 0.131 5 0.075 7 0.095
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.029 2 0.053 6 0.158 4 0.095
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi - - 1 0.022 1 0.024 4 0.095
Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 40 0.292 38 0.380 17 0.246 6 0.094
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi - - 4 0.082 11 0.175 6 0.094
European Journal of General Medicine - - - - 41 0.256 14 0.093
Beslenme ve Diyet Dergisi - - - - 15 0.169 7 0.092
Turkish Studies Language and Literature - - - - 24 0.094 24 0.092
Malaysian Online Journal of Educational Technology 10 0.213 3 0.054 6 0.118 4 0.091
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 0.154 4 0.138 5 0.192 2 0.091
Artuklu Akademi 3 0.103 3 0.079 1 0.026 4 0.091
Harput Araştırmaları Dergisi 2 0.091 6 0.261 5 0.238 2 0.091
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi - - 12 0.222 13 0.213 5 0.091
İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi - - - - 1 0.100 2 0.091
Boğaziçi Tıp Dergisi - - - - - - 4 0.091
African Educational Research Journal - - 3 0.057 16 0.075 26 0.090
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi - - - - 23 0.223 7 0.090
Liberal Düşünce 8 0.160 5 0.082 11 0.164 7 0.088
Megaron Dergisi 15 0.144 14 0.114 19 0.154 9 0.088
International Journal of Economics and Financial Issues 63 0.093 40 0.100 25 0.068 25 0.088
Asos Journal 267 0.138 122 0.089 62 0.074 61 0.087
Cukurova Medical Journal - - - - 25 0.045 41 0.087
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 14 0.179 5 0.068 4 0.065 6 0.086
International Journal of Curriculum and Instruction 3 0.077 9 0.196 14 0.116 16 0.086
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 0.033 4 0.078 3 0.058 3 0.086
Journal of Educational Issues - - - - 12 0.128 11 0.086
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 0.101 8 0.100 14 0.173 7 0.085
İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) 9 0.450 2 0.095 4 0.182 2 0.083
Journal of Management Marketing and Logistics 8 0.105 2 0.041 3 0.075 3 0.083
Anadolu Araştırmaları - - - - 3 0.167 2 0.083
Poljoprivreda - - - - 2 0.048 3 0.083
Cankaya University Journal of Science and Engineering - - - - 1 0.042 2 0.083
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 8 0.140 6 0.113 2 0.034 5 0.082
International Journal of Health Management and Tourism 2 0.069 1 0.033 6 0.171 3 0.081
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 0.038 8 0.250 12 0.324 3 0.081
International Journal of Renewable Energy Research - - - - 40 0.102 30 0.081
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.044 9 0.155 9 0.123 5 0.079
Electronic Letters on Science and Engineering - - - - 5 0.156 3 0.079
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 41 1.171 85 0.885 27 0.142 12 0.078
Journal of Economics Library 3 0.047 2 0.039 1 0.030 2 0.077
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 0.010 22 0.180 12 0.087 11 0.077
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - - 3 0.120 - - 2 0.077
Maden Tetkik ve Arama Dergisi - - - - 12 0.152 6 0.077
Mugla Journal of Science and Technology - - - - 2 0.027 6 0.076
Amme İdaresi Dergisi 10 0.200 10 0.217 4 0.098 3 0.075
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 0.061 3 0.029 9 0.075 8 0.075
Harran İlahiyat Dergisi - - - - 5 0.114 4 0.075
Eurasian Journal of Veterinary Sciences - - - - 8 0.076 8 0.075
Turkish Journal of Kinesiology - - - - 2 0.050 3 0.075
İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 3 0.111 4 0.098 6 0.100 5 0.074
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 0.078 2 0.038 5 0.098 3 0.073
AMİSOS 1 0.018 1 0.023 6 0.136 3 0.073
TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics - - - - 2 0.013 4 0.073
International Journal of Financial Studies 17 0.128 67 0.444 6 0.040 11 0.072
PressAcademia Procedia 7 0.021 16 0.093 12 0.078 12 0.072
Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering - - - - 8 0.056 8 0.072
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 4 0.267 4 0.235 13 0.867 1 0.071
The Journal of Academic Social Science Studies 153 0.213 44 0.094 29 0.089 23 0.071
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi - - - - 3 0.176 1 0.071
Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 11 0.141 6 0.071
Ortadoğu Tıp Dergisi - - - - 8 0.062 3 0.071
Journal of Education and Research in Nursing - - - - 6 0.046 11 0.071
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 1 0.030 2 0.071
Turkish Studies Historical Analysis - - - - 3 0.025 6 0.071
New Zealand Journal of Forestry Science - - - - - - 2 0.071
Osmanlı Araştırmaları 9 0.105 4 0.078 4 0.105 4 0.069
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi 2 0.038 6 0.100 5 0.083 4 0.069
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) 1 0.014 6 0.077 1 0.014 4 0.069
Iconarp International Journal of Architecture Planning - - - - 8 0.096 6 0.068
Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi - - - - 2 0.033 5 0.068
Iranian Journal of Management Studies 3 0.044 - - 8 0.140 4 0.067
The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences 7 0.036 8 0.043 4 0.033 6 0.067
Iranian Journal of Language Teaching Research - - 11 0.183 10 0.167 4 0.067
Medeniyet Araştırmaları Dergisi - - 3 0.143 4 0.160 2 0.067
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi - - - - 4 0.075 2 0.067
Pamukkale Tıp Dergisi - - - - 2 0.011 14 0.067
Path of Science: International Electronic Scientific Journal 8 0.043 - - 12 0.076 12 0.066
Journal of Contemporary Medicine - - - - 11 0.055 16 0.066
Medeniyet Medical Journal - - - - 1 0.009 7 0.066
Antropoloji - - 8 0.222 5 0.109 3 0.065
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi - - - - 2 0.043 3 0.065
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi - - - - - - 6 0.065
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 12 0.190 19 0.250 22 0.259 5 0.064
Journal of Education and Training Studies 108 0.166 98 0.168 28 0.093 7 0.064
Journal of Business Economics and Finance 2 0.027 - - 9 0.161 3 0.064
Italian Journal of Food Science - - - - 10 0.072 8 0.064
Posseible Düşünme Dergisi 4 0.143 1 0.045 2 0.125 1 0.063
Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi 5 0.106 3 0.091 5 0.278 1 0.063
Dört Öge 3 0.042 3 0.056 3 0.081 2 0.063
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 5 0.042 8 0.063
International Journal of Health Services Research and Policy - - - - - - 4 0.063
Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi - - - - - - 1 0.063
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 13 0.115 5 0.062
Litera: Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi - - - - 2 0.033 5 0.061
Van Tıp Dergisi - - - - 3 0.016 11 0.061
Eurasian Journal of Applied Linguistics 9 0.180 29 0.315 6 0.105 3 0.060
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi 67 0.073 39 0.041 31 0.045 29 0.060
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3 0.051 6 0.095 2 0.035 3 0.060
Doğu Esintileri 1 0.021 - - 3 0.056 3 0.060
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 5 0.063 3 0.060
Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi - - - - 4 0.060 4 0.060
Universal Journal of Theology - - - - 3 0.083 3 0.059
ScienceRise: Pedagogical Education - - - - - - 6 0.059
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 29 0.094 14 0.058
Sosyoloji Divanı - - - - 4 0.073 3 0.058
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 0.066 10 0.048 5 0.039 5 0.057
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi 3 0.050 2 0.036 12 0.200 3 0.057
Hacettepe Journal of Biology and Chemistry - - - - 8 0.082 5 0.057
Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 1 0.025 - - 1 0.023 2 0.056
Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 1 0.045 4 0.105 2 0.054 2 0.056
Adıyaman University Journal of Educational Sciences - - - - 9 0.375 1 0.056
Turkish Journal of Biology - - - - 10 0.106 6 0.056
Journal of Mosaic Research - - - - 1 0.032 2 0.056
Kilikya Felsefe Dergisi 4 0.138 1 0.037 3 0.077 2 0.054
Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 63 0.074 97 0.075 86 0.074 54 0.054
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi - - - - 6 0.095 4 0.054
Ankara Medical Journal - - - - 7 0.036 9 0.054
BU Journal 1 0.048 2 0.100 2 0.100 1 0.053
Acta Veterinaria Eurasia - - - - 1 0.029 2 0.053
History Studies 27 0.139 26 0.111 34 0.133 13 0.052
Alınteri Zirai Bilimler Dergisi - - - - 6 0.077 5 0.052
Turkish Journal of Sport and Exercise 18 0.158 20 0.156 19 0.139 6 0.051
Van İlahiyat Dergisi 2 0.083 2 0.095 1 0.028 2 0.051
Türk Pediatri Arşivi - - - - 15 0.110 9 0.051
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken 7 0.067 10 0.069 3 0.025 6 0.050
Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi - - 3 0.060 3 0.068 2 0.050
EMO Bilimsel Dergi - - - - 1 0.053 1 0.050
Slovenščina 2.0: Empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave - - - - - - 1 0.050
Natural Volatiles and Essential Oils - - - - - - 2 0.049
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW 4 0.078 1 0.025 1 0.026 2 0.048
International Journal of Commerce and Finance 5 0.132 1 0.018 3 0.042 3 0.047
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 3 0.020 8 0.047
Journal of Anatolian Medical Research - - - - - - 2 0.047
European Journal of Physical Education and Sport Science 13 0.030 20 0.062 11 0.052 9 0.046
Clinical and Experimental Health Sciences - - - - 2 0.015 7 0.046
The Literacy Trek 2 0.105 2 0.100 3 0.143 1 0.045
International Review of Management and Marketing 25 0.080 7 0.034 19 0.088 6 0.045
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah - - 3 0.027 2 0.020 4 0.045
Biotech Studies - - - - 5 0.217 1 0.045
Konuralp Tıp Dergisi - - - - 14 0.086 8 0.045
Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi - - - - 1 0.026 1 0.045
Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 11 0.061 23 0.120 17 0.108 6 0.044
Osmangazi Tıp Dergisi - - - - 3 0.014 11 0.044
Cappadocia: Journal of History and Social Sciences 5 0.048 3 0.047 1 0.019 2 0.043
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1 0.042 7 0.241 6 0.158 2 0.043
Journal of Economics Bibliography 1 0.016 1 0.020 - - 1 0.043
Erdem 5 0.167 5 0.109 9 0.164 2 0.043
Archives of Health Science and Research - - - - 17 0.162 3 0.043
Bor Dergisi - - - - 5 0.098 2 0.043
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi - - - - 2 0.040 2 0.043
Mechanics and Advanced Technologies - - - - - - 4 0.043
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - - - - - 1 0.043
Research in Applied Economics 2 0.054 1 0.029 - - 1 0.042
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - - - - 7 0.051 6 0.042
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 3 0.037 3 0.042
Journal of Scientific Reports-A - - - - 1 0.026 2 0.042
Experimed - - - - 1 0.021 2 0.042
Aquacultura Indonesiana - - - - - - 1 0.042
Communicata - - - - - - 1 0.042
Bakırköy Tıp Dergisi - - - - 2 0.016 5 0.041
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - - - 2 0.041
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - 2 0.041
Istanbul Management Journal - - 7 0.280 4 0.143 1 0.040
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 6 0.050 5 0.040
Kocatepe Tıp Dergisi - - - - 4 0.037 5 0.040
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi - - - - 7 0.035 8 0.039
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 10 0.250 8 0.216 9 0.273 1 0.038
Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 2 0.065 9 0.200 3 0.103 1 0.038
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 8 0.170 2 0.038
Journal of New Theory - - - - 2 0.025 3 0.038
Agriculture - - - - 21 0.023 49 0.038
Journal of Human Rhythm - - - - 1 0.021 1 0.038
Bangladesh Journal of Medical Science - - - - 3 0.011 10 0.038
EUREKA: Social and Humanities - - - - 1 0.012 3 0.037
Italian Journal of Sociology of Education - - 1 0.010 1 0.012 2 0.036
Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi - - - - 1 0.017 2 0.036
WACANA Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya - - - - - - 1 0.036
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi - - - - - - 3 0.036
Acta Odontologica Turcica - - - - - - 1 0.036
Journal of International Trade, Logistics and Law - - - - 1 0.021 2 0.035
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 2 0.019 5 0.035
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences - - - - 12 0.038 13 0.034
Anatomy - - - - 1 0.013 3 0.034
International Journal of Eurasia Social Sciences 8 0.029 22 0.115 5 0.042 3 0.033
Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi - - - - 6 0.055 5 0.033
Selcuk Dental Journal - - - - 3 0.015 5 0.033
Technology Audit and Production Reserves - - - - 29 0.073 13 0.032
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science - - - - 25 0.057 14 0.032
Journal of Research in Veterinary Medicine - - - - 1 0.031 1 0.032
Sakarya Tıp Dergisi - - - - 4 0.019 7 0.032
Journal Of Academic Social Resources - - - - 1 0.011 5 0.032
Iranian Journal of Basic Medical Sciences - - - - 4 0.010 13 0.032
Studies in Media and Communication - - 1 0.029 2 0.056 1 0.031
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 3 0.047 2 0.031
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran - - - - 13 0.039 11 0.031
Turkish Journal of Physics - - - - 1 0.011 2 0.031
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi - - - - 6 0.091 2 0.030
Ege Tıp Dergisi - - - - 5 0.028 4 0.030
Prizren Social Science Journal - - - - 1 0.015 2 0.030
Namık Kemal Tıp Dergisi - - - - 1 0.008 4 0.030
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 10 0.333 9 0.220 14 0.182 3 0.029
CINEJ Cinema Journal - - 1 0.053 4 0.089 2 0.029
Kocaeli Medical Journal - - - - 1 0.006 4 0.029
Chemical Bulletin of Kazakh National University - - - - - - 1 0.029
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - - - - - - 2 0.029
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 10 0.024 14 0.031 20 0.061 5 0.027
Abant Tıp Dergisi - - - - 4 0.058 2 0.027
Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 3 0.048 2 0.027
European Journal of Therapeutics - - - - 2 0.016 3 0.027
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - - - - 1 0.022 1 0.026
Route Education and Social Science Journal 30 0.031 14 0.010 8 0.008 12 0.025
Spor Hekimliği Dergisi 2 0.018 3 0.043 2 0.023 2 0.025
Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry - - - - 2 0.050 1 0.025
The International Journal of Research in Teacher Education 5 0.156 1 0.021 1 0.020 1 0.024
A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture - - - - 7 0.099 2 0.024
Journal of Narrative and Language Studies (NALANS) - - 2 0.041 3 0.060 1 0.023
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 5 0.066 2 0.023
Cumhuriyet Tıp Dergisi - - - - 9 0.050 3 0.023
Middle Black Sea Journal of Health Science - - - - 2 0.018 3 0.023
Fırat Tıp Dergisi - - - - 5 0.053 2 0.022
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 10 0.042 5 0.022
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi - - - - 2 0.022 2 0.022
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 0.152 8 0.174 4 0.083 1 0.021
Akif - - - - 6 0.086 1 0.021
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - - - - 12 0.061 4 0.021
Balkan Medical Journal - - - - 6 0.043 3 0.021
Cerrahpaşa Medical Journal - - - - - - 1 0.021
Journal of International Environmental Application and Science - - - - 4 0.071 1 0.020
Gelecek Vizyonlar Dergisi - - - - 2 0.044 1 0.020
International Review of Management and Business Research (IRMBR) - - - - 3 0.022 3 0.020
Pediatric Practice and Research - - - - - - 1 0.020
Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic - - 3 0.065 1 0.019 1 0.019
Bangladesh Agronomy Journal - - - - 6 0.107 1 0.019
Acta Medica Alanya - - - - 7 0.063 2 0.019
Gülhane Tıp Dergisi - - - - 2 0.022 2 0.019
Haseki Tıp Bülteni - - - - 2 0.012 3 0.019
Journal of Academic Research in Medicine - - - - - - 2 0.019
Journal of Clinical and Experimental Investigations - - - - - - 1 0.019
Marmara Medical Journal - - - - - - 1 0.019
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal - - - - 11 0.026 8 0.017
Frontiers in Dentistry - - - - 2 0.020 1 0.017
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi - - - - 1 0.015 1 0.017
Toplum Bilimleri Dergisi 1 0.015 - - 1 0.012 1 0.016
The Journal Of Pediatric Research - - - - 2 0.016 2 0.016
East European Journal of Physics - - - - 1 0.010 2 0.016
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 1 0.008 2 0.016
ScienceRise - - - - 7 0.045 2 0.015
Promet - Traffic & Transportation - - - - 4 0.031 2 0.015
RUDN JOURNAL OF AGRONOMY AND ANIMAL INDUSTRIES - - - - 2 0.026 1 0.015
Journal of Basic and Clinical Health Sciences - - - - 2 0.021 2 0.015
Turkish Journal of Clinics and Laboratory - - - - 3 0.019 2 0.015
Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation - - - - 1 0.016 1 0.015
Croatian Journal of Food Science and Technology - - - - 1 0.014 1 0.015
İlköğretim Online 199 0.774 188 0.674 160 0.130 28 0.014
Baltic Journal of Economic Studies - - 2 0.005 14 0.053 3 0.014
Ukrainian Journal of Ecology - - - - 298 0.602 8 0.014
Journal of Surgery and Medicine - - - - 7 0.021 5 0.014
Ekonomìčnij Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni Kiïvsʹkij Polìtehnìčnij Institut - - - - 5 0.060 1 0.013
Akdeniz Tıp Dergisi - - - - 2 0.012 2 0.013
Bozok Tıp Dergisi - - - - - - 2 0.013
Archives of the Balkan Medical Union - - - - 2 0.010 2 0.012
Annals of Medical Research - - - - 7 0.006 12 0.012
Southern Clinics of Istanbul Eurasia - - - - 1 0.006 2 0.012
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi - - - - - - 2 0.012
ScienceRise: Pharmaceutical Science - - - - 12 0.141 1 0.011
EUREKA: Life Sciences - - - - 9 0.094 1 0.011
Meandros Medical And Dental Journal - - - - 3 0.035 1 0.011
The European Research Journal - - - - 2 0.007 2 0.011
Eastern Journal of Medicine - - - - 3 0.015 2 0.010
Iranian Rehabilitation Journal - - - - 4 0.039 1 0.009
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 2 0.022 1 0.009
Turkish Journal of Colorectal Disease - - - - 2 0.020 1 0.009
Selçuk Tıp Dergisi - - - - 3 0.025 1 0.008
Bali Medical Journal - - - - 4 0.011 3 0.008
Acta Oncologica Turcica - - - - - - 1 0.008
International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS) 4 0.040 - - 5 0.034 1 0.007
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - - - - 2 0.013 1 0.007
Croatian Medical Journal - - - - 1 0.006 1 0.006
İstanbul Medical Journal - - - - 1 0.004 1 0.006
International Journal of Reproductive Biomedicine - - - - 4 0.019 1 0.005
Pakistan Armed Forces Medical Journal - - - - 6 0.007 4 0.004
International Review of Social Sciences (IRSS) - - - - 7 0.030 1 0.003
Medicine Science - - - - 5 0.011 1 0.002
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 16 1.067 3 0.200 - - - -
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 31 0.939 - - - - - -
Türk Kütüphaneciliği Dergisi 11 0.846 9 0.643 15 0.469 - -
The Turkish Journal on Addictions (ADDICTA) 36 0.837 19 0.184 - - - -
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 93 0.802 89 0.718 120 1.000 - -
The Journal of Happiness & Well-Being 16 0.762 - - - - - -
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 34 0.586 - - - - - -
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 144 0.565 281 0.414 463 0.508 - -
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 15 0.469 - - - - - -
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 42 0.462 73 0.839 13 0.171 - -
İş'te Davranış Dergisi 12 0.462 - - - - - -
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi 40 0.444 - - - - - -
Current Research in Education 8 0.444 13 0.867 - - - -
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 0.432 - - - - - -
Atatürk İletişim Dergisi 19 0.432 2 0.091 - - - -
International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences - IJSETS 27 0.429 19 0.365 15 0.313 - -
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 37 0.416 - - - - - -
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 46 0.390 - - - - - -
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 31 0.360 - - - - - -
Eğitim Yansımaları 5 0.357 6 0.429 1 0.091 - -
İstanbul İktisat Dergisi / Istanbul Journal of Economics 5 0.357 4 0.174 - - - -
Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 8 0.348 - - - - - -
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (JOISS) 35 0.347 - - - - - -
Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 13 0.325 13 0.464 - - - -
Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 16 0.308 15 0.238 - - - -
Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences 12 0.300 - - - - - -
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri 10 0.294 - - - - - -
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 70 0.287 62 0.307 - - - -
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 5 0.263 2 0.095 - - - -
Journal of Social Policy Studies 11 0.250 32 0.525 - - - -
Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 0.235 - - - - - -
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 7 0.233 46 0.407 80 0.452 - -
Tarih Dergisi / Turkish Journal of History 6 0.222 - - - - - -
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 0.212 6 0.250 7 0.333 - -
İktisadi Yenilik Dergisi 4 0.211 - - - - - -
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 54 0.205 83 0.283 91 0.354 - -
Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları 4 0.200 - - - - - -
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 0.200 20 0.278 - - - -
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 0.190 8 0.096 - - - -
Journal of Social and Administrative Sciences 12 0.185 7 0.152 - - - -
Journal of Economic and Social Thought 11 0.169 6 0.122 2 0.063 - -
Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi 3 0.167 - - - - - -
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 0.167 5 0.122 - - - -
Sosyal Bilimler Dergisi 10 0.167 - - - - - -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 0.158 6 0.146 - - - -
PHILIA 4 0.154 - - - - - -
Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management 3 0.150 1 0.033 - - - -
Sportive Sight: Journal of Sports and Education 6 0.150 - - - - - -
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) 11 0.149 7 0.104 6 0.047 - -
Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 0.146 8 0.178 8 0.195 - -
Akademiar Akademik İslam Araştırmaları Dergisi 3 0.143 1 0.017 - - - -
Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 14 0.137 13 0.148 - - - -
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 6 0.136 4 0.091 8 0.131 - -
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 14 0.132 39 0.187 126 0.474 - -
Moment Dergi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi 8 0.129 6 0.105 - - - -
Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10 0.128 11 0.129 5 0.056 - -
Journal of Social Sciences Institute 6 0.125 14 0.255 - - - -
Journal of Teacher Education and Educators 4 0.125 4 0.133 3 0.091 - -
EMAJ Emerging Markets Journal 3 0.120 4 0.160 3 0.091 - -
İslâm Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 0.118 2 0.111 - - - -
The Romanian Journal of Applied Psychology 2 0.118 - - 1 0.059 - -
The Journal of International Anatolia Sport Science 3 0.115 2 0.111 - - - -
Journal of Foreign Language Education and Technology 5 0.114 3 0.075 1 0.025 - -
International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES) 9 0.111 - - - - - -
Turkish Journal of Teacher Education 2 0.111 - - 3 0.188 - -
Kaygı. Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy 7 0.101 8 0.108 - - - -
Üniversitepark Bülten 3 0.100 - - 2 0.091 - -
Journal of Social and Humanities Sciences Research 64 0.095 99 0.111 108 0.136 - -
Journal of Strategic Research in Social Science 8 0.095 5 0.083 5 0.079 - -
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.095 4 0.058 - - - -
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 5 0.093 11 0.208 - - - -
Bilge Strateji 2 0.091 5 0.294 - - - -
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi 2 0.087 - - - - - -
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 0.086 17 0.362 18 0.327 - -
Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi 1 0.083 5 0.417 7 0.583 - -
Kafkas University Faculty of Divinity Review 3 0.071 3 0.071 1 0.029 - -
Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi 2 0.071 - - 1 0.125 - -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.069 - - - - - -
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.064 - - 1 0.038 - -
Anka E-Dergi 1 0.063 - - - - - -
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi 2 0.063 2 0.111 2 0.143 - -
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 2 0.063 10 0.270 2 0.067 - -
Journal of Economics and Political Economy 4 0.062 2 0.036 - - - -
CTAD:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 2 0.061 - - - - - -
International Journal of Political Science & Urban Studies 4 0.056 - - - - - -
Romanian Economic Journal 4 0.056 1 0.020 1 0.025 - -
Türk Tarih Kurumu: Belleten 4 0.054 - - - - - -
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.051 2 0.045 - - - -
Management and Organizational Studies 2 0.050 2 0.074 1 0.100 - -
International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium) 1 0.048 1 0.036 - - - -
Sanitas Magisterium 1 0.048 - - - - - -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.041 - - - - - -
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 0.038 - - 4 0.143 - -
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 0.037 2 0.167 5 0.556 - -
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) 1 0.036 2 0.077 - - - -
Tehlikedeki Diller Dergisi 1 0.033 - - - - - -
Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi 1 0.032 - - - - - -
İslami İlimler Dergisi 1 0.030 - - - - - -
The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations 1 0.029 - - 1 0.038 - -
International Journal of Educational Researchers 1 0.028 - - 1 0.026 - -
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.024 2 0.050 - - - -
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.023 6 0.098 - - - -
AJIT E-Bilişim Dergisi 2 0.023 3 0.038 - - - -
Vergi Raporu Dergisi 7 0.023 4 0.012 - - - -
Italian Journal of Educational Technology 1 0.020 1 0.025 1 0.027 - -
Društvena Istraživanja 1 0.012 - - - - - -
İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1 0.009 1 0.027 1 0.029 - -
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 0.395 10 0.435 23 0.605 - -
International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal - - 5 0.294 1 0.056 - -
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - - 26 0.234 - - - -
Journal of Family Counseling and Education - - 3 0.200 - - - -
Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi - - 14 0.200 - - - -
TTK: BELLETEN - - 12 0.143 - - - -
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi - - 6 0.122 7 0.156 - -
Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi 12 0.109 10 0.111 - - - -
Journal of Current Researches on Business and Economics - - 5 0.106 1 0.029 - -
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 3 0.103 4 0.154 - -
Asian Education Studies - - 3 0.100 - - - -
Researcher: Social Science Studies 26 0.102 16 0.087 - - - -
E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 21 0.158 12 0.085 27 0.155 - -
Dil ve Edebiyat Dergisi - - 1 0.071 - - - -
Research in Sports Science - - 1 0.071 - - - -
Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi - - 1 0.059 - - - -
International Journal of Business and Management Studies - - 2 0.053 - - - -
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi - - 1 0.050 - - - -
The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS) 2 0.200 1 0.048 1 0.037 - -
Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences - - 1 0.036 1 0.029 - -
Hungarian Cultural Studies - - 2 0.033 - - - -
LITERA - - 1 0.029 - - - -
Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi - - 1 0.013 - - - -
International Journal of Advanced Research - - 6 0.006 15 0.008 - -
Public Journal of Semiotics - - - - 1 0.333 - -
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi - - - - 4 0.267 - -
Toprak Su Dergisi - - - - 10 0.204 - -
Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi - - - - 23 0.163 - -
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 30 0.144 - -
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A2-A3 Physical Sciences and Engineering - - - - 4 0.138 - -
Yerbilimleri - - - - 3 0.136 - -
Hrvatski Dijalektološki Zbornik - - - - 2 0.133 - -
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 14 0.131 - -
Yekarum - - - - 1 0.111 - -
International Econometric Review - - - - 1 0.111 - -
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 2 0.100 - -
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources - - - - 5 0.100 - -
Journal of Naval Sciences and Engineering - - - - 2 0.100 - -
The International Journal of Human and Behavioral Science - - - - 1 0.083 - -
Romanian Journal of Communications and Public Relations - - - - 3 0.081 - -
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi - - - - 1 0.077 - -
International Journal of Engineering Science and Application - - - - 3 0.075 - -
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 1 0.067 - -
Journal of the Turkish Chemical Society Section B: Chemical Engineering - - - - 1 0.059 - -
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology - - - - 2 0.056 - -
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi - - - - 1 0.053 - -
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 1 0.048 - -
Indonesian Journal of Forestry Research - - - - 1 0.042 - -
Jurnal Magister Hukum Udayana - - - - 4 0.040 - -
Russian Law Journal - - - - 2 0.039 - -
International Journal of Economics and Finance Studies - - - - 1 0.038 - -
Masculinities: A Journal of Identity and Culture - - - - 1 0.036 - -
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - - - 1 0.036 - -
Al Jamiah Journal of Islamic Studies - - - - 1 0.034 - -
ALATARIM - - - - 1 0.030 - -
Clinical Dentistry and Research - - - - 1 0.030 - -
European Journal of Research in Dentistry - - - - 1 0.028 - -
New Trends in Mathematical Sciences - - - - 2 0.027 - -
Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress - - - - 1 0.027 - -
European Journal of Biology - - - - 1 0.023 - -
Balıkesir Medical Journal - - - - 1 0.021 - -
Фармацевтичний часопис - - - - 2 0.020 - -
European Annals of Dental Sciences - - - - 1 0.020 - -
EUREKA: Health Sciences - - - - 2 0.017 - -
The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED) - - - - 1 0.017 - -
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi - - - - 1 0.017 - -
Archives of Clinical and Experimental Medicine - - - - 1 0.016 - -
Yugoslav Journal of Operations Research - - - - 1 0.016 - -
Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine - - - - 1 0.016 - -
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi - - - - 1 0.016 - -
The Online Journal of Science and Technology - - - - 1 0.015 - -
French-Ukrainian Journal of Chemistry - - - - 1 0.014 - -
Koşuyolu Heart Journal - - - - 1 0.013 - -
7tepe Klinik - - - - 1 0.010 - -
ScienceRise: Medical Science - - - - 1 0.010 - -
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi - - - - 1 0.010 - -
Medical Science and Discovery - - - - 1 0.007 - -
Bezmialem Science - - - - 1 0.006 - -
Russian Linguistic Bulletin - - - - 1 0.005 - -
Acta Medica Transilvanica - - - - 1 0.005 - -
Bulletin Of Siberian Medicine - - - - 1 0.005 - -
Czech Journal of Animal Science - - - - - - - -
Estonian Journal of Earth Sciences - - - - - - - -
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences - - - - - - - -
Italian Journal of Medicine - - - - - - - -
Journal of Humanitarian Engineering - - - - - - - -
SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING - - - - - - - -
Iranian Journal of Health, Safety and Environment - - - - - - - -
Bağcılar Tıp Bülteni - - - - - - - -
Journal of Microbiology and Infectious Diseases - - - - - - - -
ASAT-JAST - - - - - - - -
Stanovništvo - - - - - - - -
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi - - - - - - - -
Ilahiyat Studies(IS) - - - - - - - -
Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences - - - - - - - -
Cahiers Balkaniques - - - - - - - -
Asian Pacific Journal of Health Sciences - - - - - - - -
Balkan Society of Geometers Proceedings - - - - - - - -
Beyoglu Eye Journal - - - - - - - -
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series B Chemistry and Chemical Engineering - - - - - - - -
Computer Science Journal of Moldova - - - - - - - -
E-JOURNAL OF LAW - - - - - - - -
E-JOURNAL OF SOCIAL AND LEGAL STUDIES - - - - - - - -
Eastern Anatolian Journal of Science - - - - - - - -
ENT Updates - - - - - - - -
European Journal of Health Sciences - - - - - - - -
European Journal of Turkish Studies - - - - - - - -
European Oral Research - - - - - - - -
Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research - - - - - - - -
Indonesian Fisheries Research Journal - - - - - - - -
Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies - - - - - - - -
International Journal of eBusiness and eGovernment Studies - - - - - - - -
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL POLICIES - - - - - - - -
International Journal of Energy and Smart Grid - - - - - - - -
International Journal of Humanities and Applied Social Science - - - - - - - -
International Women Online Journal Of Distance Education - - - - - - - -
Iranian Journal of Otorhinolaryngology - - - - - - - -
Islamic Economics Journal - - - - - - - -
İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya - - - - - - - -
Italian Journal of Mycology - - - - - - - -
Italian Journal of Planning Practice - - - - - - - -
Journal of Advanced Laboratory Research in Biology - - - - - - - -
Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications - - - - - - - -
Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research - - - - - - - -
Journal of Athletic Performance and Nutrition - - - - - - - -
Journal of Baltic Science Education - - - - - - - -
Journal of Biological Researches Berkala Penelitian Hayati - - - - - - - -
Journal of Current Researches on Health Sector - - - - - - - -
Journal of Management Research - - - - - - - -
Journal of Nuclear Sciences - - - - - - - -
Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications - - - - - - - -
Jurnal Studi Al-Quran - - - - - - - -
Linguistics in Amsterdam - - - - - - - -
Microbiology Research International - - - - - - - -
Muzikologija - - - - - - - -
Net Journal of Agricultural Science - - - - - - - -
Nûbihar Akademî - - - - - - - -
Open Journal of Nano - - - - - - - -
Povijesni Prilozi. Historical Contributions - - - - - - - -
Public Policy Studies - - - - - - - -
Resocjalizacja Polska - - - - - - - -
ScienceRise: Biological Science - - - - - - - -
Scientific Journal of Pure and Applied Sciences - - - - - - - -
Studies in African Languages and Cultures - - - - - - - -
Tavukçuluk Araştırma Dergisi - - - - - - - -
The Bulletin of Irkutsk State University Series Mathematics - - - - - - - -
The Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society - - - - - - - -
The Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan - - - - - - - -
The Ulutas Medical Journal - - - - - - - -
Turkish Journal of Forecasting - - - - - - - -
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi - - - - - - - -
Yemeni Journal for Medical Sciences - - - - - - - -
Yeni Üroloji Dergisi - - - - - - - -
Zeynep Kamil Tıp Bülteni - - - - - - - -
Croatian Operational Research Review - - - - - - - -
Applied Science and Technology Magazine - - - - - - - -
Cumhuriyet Dental Journal - - - - - - - -
Gazi Medical Journal - - - - - - - -
International Research Journal of Medicine and Medical Sciences - - - - - - - -
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies - - - - - - - -
Endoskopi Gastrointestinal - - - - - - - -
Turkish Online Journal of English Language Teaching - - - - - - - -
Kyiv-Mohyla Humanities Journal - - - - - - - -
Middle East Journal of Refugee Studies - - - - - - - -
Linguarum Arena : Revista do Programa Doutoral em Didáctica de Línguas da Universidade do Porto - - - - - - - -
Kafkasya Çalışmaları - - - - - - - -
Geoloski anali Balkanskoga poluostrva - - - - - - - -
Glokalde - - - - - - - -
Anayasa Hukuku Dergisi - - - - - - - -
HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ - - - - - - - -
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ - - - - - - - -
Legal Hukuk Dergisi - - - - - - - -
Malî Hukuk Dergisi - - - - - - - -
MEDENİ USUL VE İCRA – İFLAS HUKUKU DERGİSİ - - - - - - - -
TÜRKOLOGİYA - - - - - - - -
İstanbul Yerbilimleri Dergisi - - - - - - - -
TIP HUKUKU DERGİSİ - - - - - - - -
FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ - - - - - - - -
ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ - - - - - - - -
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ - - - - - - - -
Folklor/Edebiyat -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Marmara Coğrafya Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, Management and Administration -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Coğrafya Dergisi / Journal of Geography -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Türk Nöroşirürji Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Akademik Gıda -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Journal of Divinity Faculty of Recep Tayyip Erdogan University -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Educational Policy Analysis and Strategic Research -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Turkish Journal of GERIATRICS -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Psychiatry and Behavioral Sciences -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Asos Congress 2016 Elazığ Bildiri Kitabı -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Uluslararası 4. Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress) -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
International Electronic Journal of Environmental Education -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
The Archives of Rheumatology -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
The Archives of Rheumatology -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Novitas-ROYAL -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Hand and Microsurgery -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Hand and Microsurgery -1 -1.000 -1 -1.000 - - - -
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi - - - - - - - -
Ilahiyat Studies - - - - - - - -