Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.

Etki Değeri / Impact Faktörü

2019     2020    
Dergi Atıf etki Atıf etki
Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.929 24 1.714
Türkiye Eğitim Dergisi 6 0.400 19 1.188
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 31 0.660 61 1.089
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 0.625 49 1.021
Aydın Tömer Dil Dergisi 4 0.267 13 1.000
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1 0.067 15 1.000
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 0.528 88 0.978
International E-Journal of Educational Studies 6 0.353 27 0.931
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 44 0.629 105 0.897
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 0.600 51 0.895
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 41 1.171 85 0.885
Ana Dili Eğitimi Dergisi 63 0.470 118 0.874
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 26 0.605 48 0.873
MSKU Journal of Education 12 0.462 20 0.870
Current Research in Education 8 0.444 13 0.867
Değerler Eğitimi Dergisi 15 0.517 32 0.865
Başkent University Journal of Education (BUJE) 9 0.257 40 0.851
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 42 0.462 73 0.839
Mersin University Journal of the Faculty of Education 84 0.575 97 0.815
Eğitim ve Bilim 127 0.882 105 0.808
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 0.524 21 0.808
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 41 0.569 24 0.800
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 27 0.443 51 0.785
Turkish Journal of Educational Studies 17 0.515 19 0.760
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 10 0.303 34 0.756
Ege Eğitim Dergisi 38 0.594 40 0.755
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi - - 37 0.740
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12 0.041 235 0.721
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 93 0.802 89 0.718
İş ve İnsan Dergisi 9 0.360 22 0.710
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 8 0.308 29 0.707
Journal of Computer and Education Research 18 0.529 36 0.706
Trakya Eğitim Dergisi 68 0.756 67 0.705
Muhasebe ve Finansman Dergisi 75 0.641 109 0.699
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 0.548 27 0.692
Aegean Geographical Journal 7 0.318 18 0.692
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 9 0.205 34 0.680
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 0.607 57 0.679
İlköğretim Online 199 0.774 188 0.674
International Journal of Energy Economics and Policy 238 0.542 359 0.672
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 15 0.750 14 0.667
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 24 0.571 24 0.667
International Journal of Educational Methodology 10 0.270 51 0.646
Türk Kütüphaneciliği Dergisi 11 0.846 9 0.643
Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi - - 9 0.643
Coğrafya Dergisi 13 0.722 12 0.632
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 10 0.476 12 0.632
Anadolu Journal of Educational Sciences International - - 36 0.632
Sakarya University Journal of Education 86 0.662 65 0.631
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 121 0.405 164 0.621
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 6 0.250 18 0.621
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 13 0.684 13 0.619
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 43 0.754 37 0.617
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 19 0.679 19 0.613
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 33 0.351 62 0.608
European Journal of Educational Research 37 0.272 117 0.606
Erciyes İletişim Dergisi 57 0.533 96 0.600
Pamukkale University Journal of Education 11 0.239 53 0.596
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 61 0.792 46 0.590
Optimum Journal of Economics and Management Sciences 10 0.370 20 0.588
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 81 0.675 85 0.586
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 0.382 55 0.585
International Journal of Active Learning 9 0.692 7 0.583
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 8 0.235 7 0.583
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 131 0.590 68 0.581
Eğitimde Kuram ve Uygulama 35 0.574 31 0.574
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 10 0.323 16 0.571
Milli Eğitim Dergisi 44 0.341 93 0.567
E-Kafkas Journal of Educational Research 25 0.833 17 0.567
Selçuk İletişim - - 52 0.565
Toplum ve Sosyal Hizmet 21 0.457 44 0.564
Kastamonu Education Journal 187 0.519 234 0.563
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 46 0.511 27 0.563
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 34 0.479 46 0.554
Journal of Higher Education and Science 55 0.420 65 0.546
Turizm Akademik Dergisi 34 0.642 42 0.545
Çalışma İlişkileri Dergisi 8 0.364 12 0.545
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 0.243 18 0.545
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 7 0.538 32 0.542
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 11 0.579 7 0.538
Harran Maarif Dergisi 7 0.467 8 0.533
İzmir İktisat Dergisi 35 0.648 35 0.530
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 35 0.660 37 0.529
Journal of Education in Science, Environment and Health 23 0.639 21 0.525
Journal of Social Policy Studies 11 0.250 32 0.525
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 158 0.601 127 0.523
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 24 0.571 12 0.522
Equinox Journal of Economics Business and Political Studies - - 14 0.519
3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 29 0.186 100 0.518
Sosyal Bilimler Metinleri - - 16 0.516
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 48 0.716 24 0.511
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 32 0.561 46 0.511
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 87 0.524 78 0.506
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 66 0.589 51 0.505
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 0.391 25 0.500
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 14 0.609 10 0.500
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 8 0.205 21 0.500
Sakarya İktisat Dergisi 9 0.225 21 0.500
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 0.192 14 0.500
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 48 0.667 47 0.485
Coğrafi Bilimler Dergisi 14 0.560 16 0.485
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 0.576 12 0.480
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 18 0.563 18 0.474
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 5 0.192 9 0.474
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 99 0.450 67 0.472
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 13 0.289 25 0.472
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 41 0.804 14 0.467
Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 13 0.325 13 0.464
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 32 0.416 56 0.463
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 0.313 11 0.458
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 0.304 10 0.455
Journal of TESAM Akademy 9 0.250 25 0.455
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 27 0.466 35 0.455
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 112 0.373 126 0.450
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 126 0.581 113 0.445
International Journal of Financial Studies 17 0.128 67 0.444
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi - - 15 0.441
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - - 65 0.439
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying 18 1.059 7 0.438
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 0.319 38 0.437
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 0.395 10 0.435
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 0.088 10 0.435
Eğitim Yansımaları 5 0.357 6 0.429
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 12 0.364 13 0.419
Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi 1 0.083 5 0.417
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 144 0.565 281 0.414
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi - - 12 0.414
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 7 0.233 46 0.407
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 119 0.289 124 0.405
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38 0.373 39 0.402
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 83 0.367 158 0.402
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 40 0.500 39 0.402
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 103 0.381 152 0.401
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 3 0.167 10 0.400
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 0.318 6 0.400
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 16 0.552 14 0.400
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 36 0.409 53 0.398
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 0.360 25 0.397
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 13 0.325 11 0.393
Global Journal of Economics and Business Studies 14 0.311 18 0.391
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 41 0.672 29 0.387
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 9 0.290 12 0.387
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 51 0.472 44 0.386
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 63 0.553 56 0.384
Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 40 0.292 38 0.380
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 0.354 54 0.380
Contemporary Educational Technology 7 0.146 18 0.375
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 24 0.300 24 0.375
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 7 0.171 18 0.375
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute 57 0.435 69 0.373
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 40 0.400 16 0.372
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 0.390 10 0.370
The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 13 0.250 17 0.370
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS 8 0.216 22 0.367
Verimlilik Dergisi 20 0.333 26 0.366
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 0.083 52 0.366
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - 60 0.366
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.300 34 0.366
International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences - IJSETS 27 0.429 19 0.365
Online Fen Eğitimi Dergisi - - 8 0.364
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 58 0.369 60 0.364
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 0.086 17 0.362
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 27 0.482 21 0.362
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 11 0.333 13 0.361
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 0.229 18 0.360
Akademik Hassasiyetler 12 0.255 29 0.358
ODU Journal of Social Sciences Research 20 0.174 38 0.358
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 20 0.465 45 0.354
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 19 0.322 18 0.353
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 13 0.619 12 0.353
International Journal of Research in Education and Science 25 0.250 35 0.350
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 0.017 130 0.349
Turkish Journal of Education 16 0.571 10 0.345
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi - - 10 0.345
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 0.370 24 0.338
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science 29 0.322 53 0.338
Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 0.455 12 0.333
Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School 10 0.222 36 0.327
Journal of Tourism Theory and Research 6 0.261 15 0.326
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 0.294 11 0.324
Yönetim Bilimleri Dergisi 33 0.324 30 0.323
International Journal of Instruction - - 138 0.321
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 0.247 39 0.320
Eurasian Research in Sport Science 2 0.091 7 0.318
Doğu Coğrafya Dergisi 22 0.423 13 0.317
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 0.269 13 0.317
Dini Araştırmalar 4 0.105 12 0.316
Eurasian Journal of Applied Linguistics 9 0.180 29 0.315
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 37 0.804 10 0.313
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.178 19 0.311
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 0.258 9 0.310
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 0.217 31 0.310
Pegem Education and Instruction Journal 16 0.281 21 0.309
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 0.250 8 0.308
Akdeniz İİBF Dergisi 14 0.368 16 0.308
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 70 0.287 62 0.307
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 14 0.292 13 0.302
lnternational Journal of Geography and Geography Education - - 15 0.300
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 12 0.343 9 0.300
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 9 0.321 12 0.300
Journal of Tourismology 6 0.400 6 0.300
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 16 0.219 26 0.299
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi - - 19 0.297
Bilge Strateji 2 0.091 5 0.294
International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal - - 5 0.294
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.125 11 0.289
Gaziantep University Journal of Social Sciences 50 0.276 67 0.289
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics - - 6 0.286
Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 0.300 6 0.286
Güvenlik Stratejileri Dergisi 5 0.200 10 0.286
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 0.284 14 0.286
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 41 0.398 17 0.283
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 54 0.205 83 0.283
Ondokuz Mayıs University Journal of Sports and Performance Researches 6 0.133 15 0.283
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.250 13 0.283
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 10 0.080 40 0.282
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 0.348 33 0.282
Istanbul Management Journal - - 7 0.280
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 0.200 20 0.278
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 0.198 22 0.278
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 9 0.078 26 0.277
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 1 0.053 8 0.276
Journal of Life Economics 16 0.225 17 0.274
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 0.366 9 0.273
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 15 0.326 18 0.273
International Review of Economics and Management 14 0.483 6 0.273
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 5 0.119 13 0.271
Milli Folklor - - 37 0.270
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 11 0.297 10 0.270
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 2 0.063 10 0.270
Kırıkkale University Journal of Social Sciences 19 0.232 21 0.269
Journal of Education and Future 13 0.245 11 0.268
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 0.361 37 0.268
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 0.219 16 0.267
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 15 0.455 12 0.267
Türk Coğrafya Dergisi 17 0.333 13 0.265
International Journal of Social Sciences and Education Research 81 0.372 29 0.264
Sosyoekonomi 34 0.304 32 0.262
Review of International Geographical Education Online 7 0.163 16 0.262
Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 0.179 12 0.261
Harput Araştırmaları Dergisi 2 0.091 6 0.261
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 14 0.467 8 0.258
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 18 0.198 45 0.257
Journal of Social Sciences Institute 6 0.125 14 0.255
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - 14 0.255
International Online Journal of Educational Sciences 35 0.220 50 0.253
Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi 38 0.239 46 0.251
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 0.038 8 0.250
Sanat Tarihi Yıllığı - - 5 0.250
The Journal of Language Learning and Teaching - - 7 0.250
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 0.455 14 0.250
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 12 0.190 19 0.250
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 0.212 6 0.250
Sosyal Güvence 1 0.056 4 0.250
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 35 0.219 39 0.247
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 0.220 19 0.244
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 0.262 15 0.242
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1 0.042 7 0.241
Bilimname 14 0.203 35 0.241
Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 5 0.161 6 0.240
Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 16 0.308 15 0.238
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 11 0.500 5 0.238
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 0.301 14 0.237
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 0.381 4 0.235
Karadeniz - Black Sea – Черное Море 19 0.145 38 0.235
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 4 0.267 4 0.235
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 0.146 12 0.235
Electronic Journal of Education Sciences 15 0.441 8 0.235
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - - 26 0.234
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 17 0.486 10 0.233
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 0.324 20 0.233
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 4 0.060 16 0.232
Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 0.111 3 0.231
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 0.180 47 0.229
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 3 0.125 5 0.227
Siyasal: Journal of Political Sciences 1 0.053 5 0.227
Gazi Akademik Bakış 8 0.154 12 0.226
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 18 0.295 19 0.226
Mukaddime 19 0.302 14 0.226
Turkish History Education Journal 6 0.105 14 0.226
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 0.241 12 0.226
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 0.183 30 0.226
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 0.386 9 0.225
Business and Economics Research Journal 23 0.225 28 0.224
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 8 0.308 8 0.222
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 8 0.276 6 0.222
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi - - 12 0.222
Antropoloji - - 8 0.222
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 10 0.333 9 0.220
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi - - 7 0.219
Amme İdaresi Dergisi 10 0.200 10 0.217
Alanya Akademik Bakış 7 0.206 8 0.216
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 0.089 8 0.216
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 10 0.250 8 0.216
The Journal of International Scientific Researches 15 0.185 14 0.215
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 0.266 19 0.213
Problems of Education in the 21st Century - - 24 0.211
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) 91 0.252 33 0.210
Ombudsman Akademik 14 0.341 9 0.209
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16 0.552 5 0.208
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 5 0.093 11 0.208
Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi 7 0.250 5 0.208
Journal of Humanities and Tourism Research - - 17 0.207
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 0.173 25 0.205
TRT Akademi 11 0.234 18 0.205
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.196 8 0.205
Diyanet İlmî Dergi 4 0.063 15 0.205
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - - 309 0.200
Tarım Ekonomisi Dergisi 8 0.143 10 0.200
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8 0.163 12 0.200
Amasya İlahiyat Dergisi 10 0.175 13 0.200
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 16 1.067 3 0.200
Turkish Studies 449 0.216 283 0.200
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 6 0.200
Journal of Family Counseling and Education - - 3 0.200
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8 0.296 5 0.200
Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi - - 14 0.200
Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 2 0.065 9 0.200
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 27 0.278 12 0.197
International Journal of Curriculum and Instruction 3 0.077 9 0.196
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 58 0.527 27 0.196
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 23 0.128 41 0.195
Çagdaş Yerel Yönetimler Dergisi 13 0.317 7 0.194
Journal of Management and Economics Research 2 0.012 36 0.194
Ankara Araştırmaları Dergisi 6 0.207 6 0.194
International Journal of Public Finance 7 0.269 5 0.192
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 9 0.265 4 0.190
Journal of Research in Business - - 4 0.190
Spor Bilimleri Dergisi 9 0.273 6 0.188
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 0.193 12 0.188
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 14 0.132 39 0.187
International Journal of Assessment Tools in Education 14 0.215 19 0.186
The Turkish Journal on Addictions (ADDICTA) 36 0.837 19 0.184
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 11 0.149 19 0.184
Iranian Journal of Language Teaching Research - - 11 0.183
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 3 0.063 11 0.183
Tokat İlmiyat Dergisi - - 8 0.182
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 7 0.250 6 0.182
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 17 0.205 18 0.182
Lectio Socialis 2 0.125 4 0.182
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 40 0.339 16 0.182
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 0.010 22 0.180
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 73 0.579 20 0.180
İNİF E- DERGİ 9 0.205 8 0.178
Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 0.146 8 0.178
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam - - 3 0.176
Sanat Tarihi Dergisi 12 0.267 9 0.176
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.144 14 0.175
International Journal of Social Science Research 7 0.189 7 0.175
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 11 0.057 57 0.175
İstanbul İktisat Dergisi / Istanbul Journal of Economics 5 0.357 4 0.174
International Journal of Contemporary Educational Research - - 8 0.174
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 0.152 8 0.174
İş Ahlakı Dergisi 8 0.267 4 0.174
Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 5 0.238 4 0.174
Mavi Atlas 13 0.169 13 0.173
Journal of Economy Culture and Society 4 0.082 11 0.172
İşletme Bilimi Dergisi 29 0.426 11 0.172
E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5 0.119 5 0.172
International Journal of Educational Studies in Mathematics 3 0.214 5 0.172
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 11 0.220 11 0.169
Journal of Education and Training Studies 108 0.166 98 0.168
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 0.333 9 0.167
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 25 0.135 24 0.167
Usûl İslam Araştırmaları 2 0.095 6 0.167
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 6 0.143 4 0.167
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 0.189 4 0.167
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 0.158 10 0.167
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 1 0.040 4 0.167
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 0.056 8 0.167
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 0.037 2 0.167
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 0.063 3 0.167
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 0.130 10 0.167
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 0.142 34 0.166
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 0.221 24 0.166
Anadolu University Journal of Education Faculty 2 0.043 10 0.164
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 20 0.187 14 0.163
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 0.167 6 0.162
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 0.500 5 0.161
EMAJ Emerging Markets Journal 3 0.120 4 0.160
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 1 0.056 3 0.158
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty 11 0.151 18 0.158
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 11 0.204 11 0.157
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 7 0.101 11 0.157
Turkish Journal of Sport and Exercise 18 0.158 20 0.156
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 13 0.325 10 0.156
Strategic Public Management Journal 11 0.262 5 0.156
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.044 9 0.155
The Turkish Online Journal of Educational Technology 34 0.272 15 0.153
Kent Akademisi 18 0.188 19 0.152
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.063 7 0.152
Trabzon İlahiyat Dergisi 5 0.217 5 0.152
Journal of Social and Administrative Sciences 12 0.185 7 0.152
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 0.061 5 0.152
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 45 0.441 12 0.150
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi - - 6 0.150
Belgi Dergisi 2 0.061 7 0.149
Alphanumeric Journal 15 0.283 10 0.149
İnönü University International Journal of Social Sciences 7 0.132 8 0.148
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.174 4 0.148
International Journal of Progressive Education 32 0.288 25 0.148
Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 14 0.137 13 0.148
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 0.158 6 0.146
Art-Sanat Dergisi 3 0.027 13 0.146
Tarih Araştırmaları Dergisi - - 9 0.143
Journal of Behavior at Work - - 3 0.143
TTK: BELLETEN - - 12 0.143
Medeniyet Araştırmaları Dergisi - - 3 0.143
Akdeniz Üniversitesi İnsani Bilimler Dergisi 15 0.150 18 0.141
ONERI 18 0.327 7 0.140
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi 7 0.175 5 0.139
Temasa Journal of Philosophy - - 4 0.138
Journal of Economics Finance and Accounting 1 0.013 8 0.138
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 0.154 4 0.138
Nüsha - - 7 0.137
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 9 0.086 20 0.137
HAYEF: Journal of Education - - 3 0.136
Bulletin of Economic Theory and Analysis 9 0.346 3 0.136
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 20 0.169 15 0.136
Intermedia International E-journal - - 3 0.136
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 0.364 9 0.136
Folklor/Edebiyat 16 0.151 28 0.136
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 0.091 8 0.136
Turkish Online Journal of Distance Education 18 0.135 17 0.135
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 34 0.112 21 0.134
Journal of Multidisciplinary Academic Tourism 2 0.105 2 0.133
Journal of Teacher Education and Educators 4 0.125 4 0.133
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 0.128 4 0.133
Psycho-Educational Research Reviews (PERR) - - 8 0.133
Dil ve Edebiyat Araştırmaları 16 0.246 10 0.133
The Journal of Turkish Educational Sciences 22 0.786 5 0.132
Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 4 0.073 8 0.131
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 10 0.139 13 0.131
YEDİ: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi 11 0.250 6 0.130
Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences 10 0.192 6 0.130
Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10 0.128 11 0.129
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 9 0.300 4 0.129
International Journal of Languages Education and Teaching 48 0.134 33 0.128
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi - - 7 0.127
DİYALEKTOLOG 11 0.124 13 0.126
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 43 0.188 23 0.126
Tarih İncelemeleri Dergisi 7 0.119 7 0.125
İSTEM 7 0.167 9 0.123
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi - - 6 0.122
Journal of Economic and Social Thought 11 0.169 6 0.122
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 0.167 5 0.122
Alternatif Politika 4 0.065 5 0.122
Journal of Awareness - - 17 0.121
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 6 0.088 7 0.121
Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 11 0.061 23 0.120
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - - 3 0.120
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 9 0.077 44 0.118
Mimarlık ve Yaşam 3 0.103 4 0.118
BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.094 3 0.115
International Education Studies 27 0.070 40 0.115
International Journal of Eurasia Social Sciences 8 0.029 22 0.115
Journal of History and Future 10 0.154 9 0.115
Megaron Dergisi 15 0.144 14 0.114
İlahiyat Tetkikleri Dergisi 7 0.132 8 0.113
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 8 0.140 6 0.113
Journal of Social and Humanities Sciences Research 64 0.095 99 0.111
Medeniyet Sanat 2 0.095 2 0.111
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 4 0.051 12 0.111
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi 2 0.063 2 0.111
Asian Journal of Instruction (E-AJI) 3 0.176 2 0.111
Dil Dergisi 8 0.500 2 0.111
Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi 12 0.109 10 0.111
The Journal of International Anatolia Sport Science 3 0.115 2 0.111
İslâm Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 0.118 2 0.111
International Journal of Language Academy 50 0.126 30 0.111
History Studies 27 0.139 26 0.111
International Review of Social Psychology - - 5 0.111
Ege Akademik Bakış Dergisi 4 0.048 10 0.110
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4 0.100 5 0.109
Erdem 5 0.167 5 0.109
Sanat ve Tasarım Dergisi 10 0.167 8 0.108
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 6 0.048 11 0.108
Kaygı. Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy 7 0.101 8 0.108
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 20 0.500 9 0.107
Kader 6 0.146 6 0.107
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 1 0.043 3 0.107
Felsefe Arkivi - - 6 0.107
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 7 0.184 5 0.106
Journal of Current Researches on Business and Economics - - 5 0.106
Türkiyat Mecmuası 9 0.117 8 0.105
Moment Dergi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi 8 0.129 6 0.105
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 8 0.075 12 0.105
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 0.072 9 0.105
Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 1 0.045 4 0.105
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) 11 0.149 7 0.104
Journal of History School 31 0.097 38 0.104
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 8 0.127 8 0.104
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.070 5 0.104
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 3 0.103
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 8 0.200 4 0.103
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 0.343 6 0.102
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.155 8 0.101
Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 2 0.063 4 0.100
Econder Uluslararası Akademik Dergi 4 0.125 4 0.100
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 0.101 8 0.100
Asian Education Studies - - 3 0.100
The Literacy Trek 2 0.105 2 0.100
BU Journal 1 0.048 2 0.100
International Journal of Economics and Financial Issues 63 0.093 40 0.100
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi 2 0.038 6 0.100
Mütefekkir 4 0.095 5 0.100
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.023 6 0.098
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 4 0.091 4 0.098
İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 3 0.111 4 0.098
Educational Process: International Journal 11 0.262 4 0.098
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 28 0.206 7 0.097
SDU International Journal of Educational Studies 16 0.696 3 0.097
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 0.190 8 0.096
SineFilozofi 6 0.240 9 0.095
International Journal on Lifelong Education and Leadership - - 2 0.095
İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) 9 0.450 2 0.095
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 5 0.263 2 0.095
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3 0.051 6 0.095
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 22 0.379 6 0.095
Van İlahiyat Dergisi 2 0.083 2 0.095
The Journal of Academic Social Science Studies 153 0.213 44 0.094
Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi 1 0.027 3 0.094
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 8 0.116 8 0.094
PressAcademia Procedia 7 0.021 16 0.093
Motif Academy Journal of Folklore 11 0.108 17 0.093
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 0.281 5 0.093
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 6 0.085 7 0.092
Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 8 0.200 8 0.092
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 6 0.136 4 0.091
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - - 3 0.091
Atatürk İletişim Dergisi 19 0.432 2 0.091
Ege Strategic Research Journal 4 0.211 2 0.091
Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi 5 0.106 3 0.091
Asia Minor Studies 6 0.095 7 0.090
Asos Journal 267 0.138 122 0.089
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 0.385 3 0.088
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 11 0.268 5 0.088
Journal of Physical Education and Sports Studies - - 2 0.087
Researcher: Social Science Studies 26 0.102 16 0.087
ANASAY 4 0.034 4 0.087
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 17 0.327 4 0.087
Current Research in Social Sciences - - 2 0.087
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.036 7 0.086
International Journal of Social Inquiry 2 0.043 5 0.085
Kesit Akademi Dergisi 34 0.098 20 0.085
E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 21 0.158 12 0.085
DTCF Dergisi 10 0.061 12 0.084
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 0.227 2 0.083
Bilgi ve Belge Araştırmaları 1 0.083 1 0.083
Journal of Strategic Research in Social Science 8 0.095 5 0.083
International Journal of Sport Culture and Science 8 0.084 6 0.082
Liberal Düşünce 8 0.160 5 0.082
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi - - 4 0.082
Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 3 0.100 3 0.081
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 2 0.038 3 0.081
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi - - 5 0.081
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 0.115 5 0.081
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 0.303 3 0.081
Söylem Filoloji Dergisi 8 0.195 6 0.081
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 18 0.186 4 0.080
Atatürk Dergisi 2 0.105 2 0.080
Türklük Bilimi Araştırmaları 4 0.073 4 0.080
Artuklu Akademi 3 0.103 3 0.079
Turkish Academic Research Review 4 0.154 4 0.078
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 0.033 4 0.078
Osmanlı Araştırmaları 9 0.105 4 0.078
Eskiyeni 6 0.240 5 0.078
International Journal of Early Childhood Special Education 1 0.059 2 0.077
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) 1 0.036 2 0.077
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) 1 0.014 6 0.077
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 1 0.063 1 0.077
Takvim-i Vekayi 1 0.143 1 0.077
Sanat - Tasarım Dergisi - - 1 0.077
Journal of Foreign Language Education and Technology 5 0.114 3 0.075
Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 63 0.074 97 0.075
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.235 3 0.075
Akdeniz Sanat Dergisi 2 0.118 6 0.074
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi - - 2 0.074
Management and Organizational Studies 2 0.050 2 0.074
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 0.083 2 0.074
İbn Haldun Çalışmaları Dergisi - - 2 0.074
Milel ve Nihal 3 0.088 3 0.073
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 0.073 4 0.073
Kafkas University Faculty of Divinity Review 3 0.071 3 0.071
Research in Sports Science - - 1 0.071
Dil ve Edebiyat Dergisi - - 1 0.071
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken 7 0.067 10 0.069
Vakıflar Dergisi 21 0.568 4 0.069
Cankiri Karatekin University Journal of Faculty of Letters 1 0.048 2 0.069
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 11 0.075 15 0.068
Turkish Journal of Middle Eastern Studies - - 3 0.068
Mülkiye Dergisi 12 0.308 5 0.068
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 14 0.179 5 0.068
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 0.143 3 0.067
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 5 0.096 3 0.067
İstanbul Hukuk Mecmuası 5 0.089 3 0.067
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 3 0.067
Darulfunun Ilahiyat 2 0.077 4 0.066
Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic - - 3 0.065
Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi - - 3 0.063
Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 0.313 1 0.063
European Journal of Physical Education and Sport Science 13 0.030 20 0.062
Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) 6 0.079 5 0.062
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 0.050 2 0.061
GEPHYRA - - 3 0.061
Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi - - 3 0.060
Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi - - 1 0.059
Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi 2 0.105 1 0.059
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 5 0.185 1 0.059
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.095 4 0.058
African Educational Research Journal - - 3 0.057
Dört Öge 3 0.042 3 0.056
Kalemname 5 0.179 2 0.056
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 0.235 1 0.056
Malaysian Online Journal of Educational Technology 10 0.213 3 0.054
International Journal of Business and Management Studies - - 2 0.053
Karadeniz Araştırmaları Dergisi 14 0.136 6 0.053
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.029 2 0.053
Çukurova Araştırmaları 4 0.093 2 0.053
CINEJ Cinema Journal - - 1 0.053
Balıkesir İlahiyat Dergisi - - 2 0.053
Journal of Human Sciences - - 15 0.052
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi - - 1 0.050
Talent - - 1 0.050
Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 2 0.056 1 0.050
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.024 2 0.050
Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi 5 0.075 4 0.049
Yıldız Journal of Art and Design 2 0.111 1 0.048
The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS) 2 0.200 1 0.048
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 0.066 10 0.048
Cappadocia: Journal of History and Social Sciences 5 0.048 3 0.047
Türk Dünyası Araştırmaları - - 7 0.046
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute 15 0.073 6 0.045
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.051 2 0.045
Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi 4 0.200 1 0.045
Posseible Düşünme Dergisi 4 0.143 1 0.045
Spor Hekimliği Dergisi 2 0.018 3 0.043
The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences 7 0.036 8 0.043
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 0.053 1 0.042
The Online Journal of Distance Education and e-Learning - - 3 0.042
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2 0.105 1 0.042
Journal of Management Marketing and Logistics 8 0.105 2 0.041
Journal of Narrative and Language Studies (NALANS) - - 2 0.041
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi 67 0.073 39 0.041
Artium 5 0.263 1 0.040
Journal of Economics Library 3 0.047 2 0.039
AJIT E-Bilişim Dergisi 2 0.023 3 0.038
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 0.078 2 0.038
Kilikya Felsefe Dergisi 4 0.138 1 0.037
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 2 0.054 1 0.037
Journal of Economics and Political Economy 4 0.062 2 0.036
Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences - - 1 0.036
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi 3 0.050 2 0.036
International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium) 1 0.048 1 0.036
International Review of Management and Marketing 25 0.080 7 0.034
International Journal of Kurdish Studies 4 0.091 2 0.034
Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management 3 0.150 1 0.033
International Journal of Health Management and Tourism 2 0.069 1 0.033
Hungarian Cultural Studies - - 2 0.033
Kilitbahir - - 1 0.032
Psikoloji Çalışmaları 3 0.136 1 0.032
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 0.281 1 0.032
Bingöl Araştırmaları Dergisi - - 1 0.032
International Journal of Eurasian Education and Culture 4 0.190 1 0.032
Turkish Journal of Islamic Economics - - 1 0.031
Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 1 0.030 1 0.031
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - - 1 0.031
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 10 0.024 14 0.031
Art-e Sanat Dergisi 11 0.186 2 0.031
Aurum Sosyal Bilimler Dergisi - - 1 0.030
İlahiyat Akademi Dergisi 3 0.064 1 0.030
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 0.061 3 0.029
Studies in Media and Communication - - 1 0.029
Research in Applied Economics 2 0.054 1 0.029
LITERA - - 1 0.029
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) 1 0.036 1 0.029
İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1 0.009 1 0.027
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah - - 3 0.027
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW 4 0.078 1 0.025
Italian Journal of Educational Technology 1 0.020 1 0.025
Spiritual Psychology and Counseling 14 0.667 1 0.024
AMİSOS 1 0.018 1 0.023
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi - - 1 0.022
The International Journal of Research in Teacher Education 5 0.156 1 0.021
Türkoloji Dergisi - - 1 0.021
Italian Sociological Review - - 1 0.020
Journal of Economics Bibliography 1 0.016 1 0.020
Romanian Economic Journal 4 0.056 1 0.020
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi - - 2 0.019
International Journal of Commerce and Finance 5 0.132 1 0.018
Akademiar Akademik İslam Araştırmaları Dergisi 3 0.143 1 0.017
İslami Araştırmalar Dergisi - - 1 0.014
Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi - - 1 0.013
Vergi Raporu Dergisi 7 0.023 4 0.012
Italian Journal of Sociology of Education - - 1 0.010
Route Education and Social Science Journal 30 0.031 14 0.010
International Journal of Advanced Research - - 6 0.006
Baltic Journal of Economic Studies - - 2 0.005
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2 0.067 - -
Društvena Istraživanja 1 0.012 - -
Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences 12 0.300 - -
Üniversitepark Bülten 3 0.100 - -
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 0.038 - -
Mehmet Akif Ersoy University Journal of the Institute of Educational Sciences 2 0.250 - -
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (JOISS) 35 0.347 - -
Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 8 0.348 - -
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 31 0.360 - -
International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS) 4 0.040 - -
Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 4 0.190 - -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.041 - -
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 46 0.390 - -
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 37 0.416 - -
Gençlik Araştırmaları Dergisi 2 0.042 - -
İnsan Hakları Yıllığı 3 0.300 - -
Tehlikedeki Diller Dergisi 1 0.033 - -
Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 1 0.025 - -
Doğu Esintileri 1 0.021 - -
Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi 2 0.071 - -
Serbian Journal of Management 1 0.021 - -
Public and Private International Law Bulletin 1 0.019 - -
Journal of Business Economics and Finance 2 0.027 - -
Toplum Bilimleri Dergisi 1 0.015 - -
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2 0.028 - -
International Journal of Educational Researchers 1 0.028 - -
The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations 1 0.029 - -
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi 1 0.091 - -
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi 1 0.030 - -
Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi 1 0.032 - -
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri 10 0.294 - -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.069 - -
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 0.432 - -
Path of Science: International Electronic Scientific Journal 8 0.043 - -
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 0.109 - -
The Journal of Happiness & Well-Being 16 0.762 - -
Journal of Transportation and Logistics 3 0.231 - -
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 31 0.939 - -
Sportive Sight: Journal of Sports and Education 6 0.150 - -
Turkish Journal of Teacher Education 2 0.111 - -
PHILIA 4 0.154 - -
International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES) 9 0.111 - -
Sanitas Magisterium 1 0.048 - -
The Romanian Journal of Applied Psychology 2 0.118 - -
Türk Tarih Kurumu: Belleten 4 0.054 - -
Avrasya İncelemeleri Dergisi 1 0.053 - -
Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi 3 0.167 - -
Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 0.235 - -
International Journal of Political Science & Urban Studies 4 0.056 - -
Tarih Dergisi / Turkish Journal of History 6 0.222 - -
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi 40 0.444 - -
İslami İlimler Dergisi 1 0.030 - -
İktisadi Yenilik Dergisi 4 0.211 - -
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.064 - -
Anka E-Dergi 1 0.063 - -
Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia 14 0.212 - -
Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları 4 0.200 - -
İş'te Davranış Dergisi 12 0.462 - -
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 15 0.469 - -
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi 2 0.087 - -
Iranian Journal of Management Studies 3 0.044 - -
CTAD:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 2 0.061 - -
Research Journal of Business and Management 5 0.060 - -
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 34 0.586 - -
Sosyal Bilimler Dergisi 10 0.167 - -