Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.

Etki Değeri / Impact Faktörü

2019     2020     2021    
Dergi Atıf Etki Atıf Etki Atıf Etki
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 27 0.443 51 0.785 54 1.862
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - - - - 92 1.533
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 0.625 49 1.021 136 1.495
Milli Eğitim Dergisi 44 0.341 93 0.567 320 1.495
Mehmet Akif Ersoy University Journal of the Institute of Educational Sciences 2 0.250 - - 7 1.400
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 9 0.265 4 0.190 30 1.364
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying 18 1.059 7 0.438 17 1.308
Ana Dili Eğitimi Dergisi 63 0.470 118 0.874 203 1.261
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 24 0.571 24 0.667 50 1.250
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - 86 1.246
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 44 0.629 105 0.897 155 1.220
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi - - 7 0.219 44 1.158
Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi 2 0.105 1 0.059 23 1.150
International Journal of Social Sciences and Education Research 81 0.372 29 0.264 89 1.141
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 12 0.343 9 0.300 25 1.136
Medeniyet Sanat 2 0.095 2 0.111 19 1.056
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 93 0.802 89 0.718 120 1.000
Turkish Journal of Educational Studies 17 0.515 19 0.760 31 1.000
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 61 0.792 46 0.590 64 0.955
Turkish Studies 449 0.216 283 0.200 592 0.904
Aydın Tömer Dil Dergisi 4 0.267 13 1.000 14 0.875
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 4 0.267 4 0.235 13 0.867
Eğitim ve Bilim 127 0.882 105 0.808 135 0.844
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 0.109 - - 158 0.806
Pamukkale University Journal of Education 11 0.239 53 0.596 110 0.797
Muhasebe ve Finansman Dergisi 75 0.641 109 0.699 132 0.790
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 32 0.561 46 0.511 90 0.769
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi - - - - 87 0.757
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 0.528 88 0.978 84 0.743
Anadolu Journal of Educational Sciences International - - 36 0.632 54 0.740
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 0.391 25 0.500 45 0.738
İş ve İnsan Dergisi 9 0.360 22 0.710 32 0.727
Türkiye Eğitim Dergisi 6 0.400 19 1.188 26 0.722
Mersin University Journal of the Faculty of Education 84 0.575 97 0.815 64 0.719
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 15 0.750 14 0.667 14 0.700
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 8 0.308 29 0.707 44 0.698
Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi - - - - 16 0.696
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 41 0.569 24 0.800 19 0.679
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 0.243 18 0.545 19 0.679
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 0.600 51 0.895 59 0.678
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.300 34 0.366 71 0.676
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 9 0.205 34 0.680 33 0.673
Contemporary Educational Technology 7 0.146 18 0.375 39 0.672
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 51 0.472 44 0.386 63 0.670
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 5 0.313 11 0.458 20 0.667
Türk Coğrafya Dergisi 17 0.333 13 0.265 39 0.650
Ege Eğitim Dergisi 38 0.594 40 0.755 24 0.649
International Journal of Active Learning 9 0.692 7 0.583 9 0.643
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 158 0.601 127 0.523 148 0.641
Erciyes İletişim Dergisi 57 0.533 96 0.600 104 0.638
Trakya Eğitim Dergisi 68 0.756 67 0.705 75 0.630
Bilişim Teknolojileri Dergisi - - - - 46 0.630
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 27 0.482 21 0.362 40 0.625
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1 0.067 15 1.000 20 0.625
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 0.354 54 0.380 90 0.616
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 34 0.479 46 0.554 54 0.614
Toplum ve Sosyal Hizmet 21 0.457 44 0.564 79 0.612
Journal of Computer and Education Research 18 0.529 36 0.706 44 0.611
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 0.395 10 0.435 23 0.605
Ukrainian Journal of Ecology - - - - 298 0.602
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi - - - - 12 0.600
Değerler Eğitimi Dergisi 15 0.517 32 0.865 28 0.596
The Journal of Turkish Educational Sciences 22 0.786 5 0.132 44 0.595
Electronic Journal of Education Sciences 15 0.441 8 0.235 17 0.586
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 5 0.185 1 0.059 17 0.586
Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi 1 0.083 5 0.417 7 0.583
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 7 0.538 32 0.542 43 0.581
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 131 0.590 68 0.581 50 0.575
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 24 0.571 12 0.522 12 0.571
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 63 0.553 56 0.384 56 0.571
International E-Journal of Educational Studies 6 0.353 27 0.931 24 0.571
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 0.548 27 0.692 32 0.571
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi - - 6 0.150 33 0.569
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 0.319 38 0.437 43 0.566
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 81 0.675 85 0.586 70 0.560
Çalışma İlişkileri Dergisi 8 0.364 12 0.545 15 0.556
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 0.037 2 0.167 5 0.556
Başkent University Journal of Education (BUJE) 9 0.257 40 0.851 36 0.554
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 37 0.804 10 0.313 27 0.551
International Journal of Educational Methodology 10 0.270 51 0.646 61 0.545
Demiryolu Mühendisliği - - - - 18 0.545
El-Cezeri Journal of Science and Engineering - - - - 105 0.544
International Journal of Social and Economic Sciences - - - - 13 0.542
Gaziantep University Journal of Social Sciences 50 0.276 67 0.289 142 0.538
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 87 0.524 78 0.506 86 0.534
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 121 0.405 164 0.621 118 0.532
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 26 0.605 48 0.873 37 0.529
Eğitimde Kuram ve Uygulama 35 0.574 31 0.574 28 0.528
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 41 0.804 14 0.467 20 0.526
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 13 0.684 13 0.619 22 0.524
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 7 0.304 10 0.455 11 0.524
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 58 0.369 60 0.364 78 0.523
E-Kafkas Journal of Educational Research 25 0.833 17 0.567 24 0.522
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 36 0.522
Kastamonu Education Journal 187 0.519 234 0.563 211 0.516
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 43 0.754 37 0.617 55 0.514
Aegean Geographical Journal 7 0.318 18 0.692 18 0.514
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi - - 15 0.441 19 0.514
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 48 0.667 47 0.485 43 0.512
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 10 0.303 34 0.756 43 0.512
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 144 0.565 281 0.414 463 0.508
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 126 0.581 113 0.445 138 0.507
Journal of Humanities and Tourism Research - - 17 0.207 55 0.505
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 48 0.716 24 0.511 24 0.500
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 0.607 57 0.679 54 0.500
Turkish Journal of Education 16 0.571 10 0.345 15 0.500
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 0.524 21 0.808 14 0.500
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 0.364 9 0.136 32 0.500
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 9 0.300 4 0.129 15 0.500
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.178 19 0.311 27 0.500
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 3 0.167 10 0.400 15 0.500
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 1 0.063 1 0.077 7 0.500
Online Fen Eğitimi Dergisi - - 8 0.364 9 0.500
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi - - - - 35 0.500
Coğrafya Dergisi 13 0.722 12 0.632 26 0.491
Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School 10 0.222 36 0.327 61 0.488
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 16 0.219 26 0.299 41 0.488
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 12 0.364 13 0.419 17 0.486
Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi 38 0.239 46 0.251 108 0.486
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 14 0.467 8 0.258 14 0.483
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science 29 0.322 53 0.338 92 0.482
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 8 0.205 21 0.500 27 0.482
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS 8 0.216 22 0.367 45 0.479
International Journal of Environment and Geoinformatics - - - - 35 0.479
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 35 0.660 37 0.529 33 0.478
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 14 0.132 39 0.187 126 0.474
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 10 0.080 40 0.282 70 0.473
Harran Maarif Dergisi 7 0.467 8 0.533 8 0.471
Doğu Coğrafya Dergisi 22 0.423 13 0.317 24 0.471
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12 0.041 235 0.721 199 0.470
Türk Kütüphaneciliği Dergisi 11 0.846 9 0.643 15 0.469
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 40 0.500 39 0.402 47 0.465
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 13 0.619 12 0.353 19 0.463
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 0.294 11 0.324 17 0.459
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 31 0.660 61 1.089 26 0.456
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 18 0.563 18 0.474 20 0.455
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 32 0.416 56 0.463 45 0.455
Optimum Journal of Economics and Management Sciences 10 0.370 20 0.588 25 0.455
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 7 0.233 46 0.407 80 0.452
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi - - - - 23 0.451
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 103 0.381 152 0.401 186 0.450
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 43 0.361 37 0.268 65 0.448
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 66 0.589 51 0.505 44 0.444
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 10 0.476 12 0.632 12 0.444
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 24 0.300 24 0.375 27 0.443
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 19 0.679 19 0.613 15 0.441
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 7 0.250 6 0.182 15 0.441
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 6 0.250 18 0.621 11 0.440
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 0.366 9 0.273 14 0.438
Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi - - 9 0.643 7 0.438
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - - 65 0.439 74 0.438
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi - - - - 31 0.437
Pegem Education and Instruction Journal 16 0.281 21 0.309 34 0.436
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 0.348 33 0.282 40 0.435
Alanya Akademik Bakış 7 0.206 8 0.216 33 0.434
Hitit Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 29 0.433
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 0.192 14 0.500 28 0.431
Journal of Awareness - - 17 0.121 34 0.430
HAYEF: Journal of Education - - 3 0.136 9 0.429
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 33 0.351 62 0.608 43 0.426
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 20 0.465 45 0.354 146 0.423
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi - - 12 0.414 11 0.423
International Journal of Contemporary Educational Research - - 8 0.174 36 0.419
MSKU Journal of Education 12 0.462 20 0.870 10 0.417
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 15 0.455 12 0.267 20 0.417
International Journal of Engineering and Geosciences - - - - 15 0.417
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi - - - - 35 0.417
Journal of Management and Economics Research 2 0.012 36 0.194 59 0.415
3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 29 0.186 100 0.518 118 0.413
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 34 0.112 21 0.134 79 0.411
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi - - - - 81 0.411
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 36 0.409 53 0.398 43 0.410
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi - - - - 18 0.409
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 0.017 130 0.349 217 0.403
Akademik İncelemeler Dergisi - - - - 25 0.403
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 0.382 55 0.585 37 0.402
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 16 0.552 14 0.400 10 0.400
Journal of Behavior at Work - - 3 0.143 8 0.400
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 99 0.450 67 0.472 55 0.399
Kırıkkale University Journal of Social Sciences 19 0.232 21 0.269 29 0.397
Dil Dergisi 8 0.500 2 0.111 11 0.393
Journal of Economy Culture and Society 4 0.082 11 0.172 33 0.393
Ege Akademik Bakış Dergisi 4 0.048 10 0.110 22 0.393
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - - - - 22 0.393
Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 0.300 6 0.286 9 0.391
International Journal of Research in Education and Science 25 0.250 35 0.350 39 0.390
Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 0.313 1 0.063 7 0.389
Sayıştay Dergisi - - - - 21 0.389
Turizm Akademik Dergisi 34 0.642 42 0.545 31 0.388
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 29 0.387
Journal of Education in Science, Environment and Health 23 0.639 21 0.525 17 0.386
Ondokuz Mayıs University Journal of Sports and Performance Researches 6 0.133 15 0.283 20 0.385
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 112 0.373 126 0.450 59 0.383
International Journal of Energy Economics and Policy 238 0.542 359 0.672 282 0.382
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 46 0.511 27 0.563 8 0.381
Bulletin of Economic Theory and Analysis 9 0.346 3 0.136 8 0.381
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.125 11 0.289 16 0.381
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 10 0.323 16 0.571 14 0.378
Review of International Geographical Education Online 7 0.163 16 0.262 28 0.378
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 15 0.326 18 0.273 15 0.375
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics - - 6 0.286 9 0.375
Adıyaman University Journal of Educational Sciences - - - - 9 0.375
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - 60 0.366 38 0.373
Mantar Dergisi - - - - 29 0.372
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 352 0.369
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 0.266 19 0.213 34 0.366
Anadolu University Journal of Education Faculty 2 0.043 10 0.164 15 0.366
TRT Akademi 11 0.234 18 0.205 32 0.364
Turkish Online Journal of Distance Education 18 0.135 17 0.135 48 0.364
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 0.229 18 0.360 17 0.362
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.063 7 0.152 17 0.362
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 41 0.672 29 0.387 45 0.360
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 7 0.171 18 0.375 18 0.360
The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 13 0.250 17 0.370 14 0.359
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 83 0.367 158 0.402 159 0.357
Sosyoekonomi 34 0.304 32 0.262 47 0.356
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 0.576 12 0.480 11 0.355
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 17 0.327 4 0.087 17 0.354
Journal of TESAM Akademy 9 0.250 25 0.455 17 0.354
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 54 0.205 83 0.283 91 0.354
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 0.198 22 0.278 19 0.352
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 0.262 15 0.242 35 0.350
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 0.146 12 0.235 8 0.348
Sosyal Bilimler Metinleri - - 16 0.516 8 0.348
Hastane Öncesi Dergisi - - - - 8 0.348
Verimlilik Dergisi 20 0.333 26 0.366 26 0.347
Selçuk İletişim - - 52 0.565 35 0.347
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 0.269 13 0.317 18 0.346
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 0.180 47 0.229 86 0.341
Akdeniz İİBF Dergisi 14 0.368 16 0.308 15 0.341
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 0.173 25 0.205 50 0.340
Tarım Ekonomisi Dergisi 8 0.143 10 0.200 16 0.340
Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) - - - - 18 0.340
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 14 0.609 10 0.500 7 0.333
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 18 0.295 19 0.226 27 0.333
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 0.212 6 0.250 7 0.333
Lectio Socialis 2 0.125 4 0.182 7 0.333
Asia Minor Studies 6 0.095 7 0.090 14 0.333
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 0.088 10 0.435 12 0.333
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 1 0.056 3 0.158 6 0.333
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies - - - - 348 0.333
Avrasya Terim Dergisi - - - - 8 0.333
Public Journal of Semiotics - - - - 1 0.333
Kent Akademisi 18 0.188 19 0.152 38 0.330
Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - - - - 44 0.328
Akademik Hassasiyetler 12 0.255 29 0.358 32 0.327
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 0.086 17 0.362 18 0.327
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 0.370 24 0.338 36 0.324
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 0.247 39 0.320 44 0.324
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 0.038 8 0.250 12 0.324
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute 57 0.435 69 0.373 69 0.321
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 0.390 10 0.370 9 0.321
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 0.220 19 0.244 36 0.321
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty 11 0.151 18 0.158 35 0.321
İzmir İktisat Dergisi 35 0.648 35 0.530 32 0.320
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 0.303 3 0.081 16 0.320
İşletme Bilimi Dergisi 29 0.426 11 0.172 15 0.319
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 27 0.466 35 0.455 26 0.317
Takvim-i Vekayi 1 0.143 1 0.077 6 0.316
Gençlik Araştırmaları Dergisi 2 0.042 - - 17 0.315
Resilience - - - - 16 0.314
International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences - IJSETS 27 0.429 19 0.365 15 0.313
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 119 0.289 124 0.405 110 0.313
Journal of New Results in Science - - - - 10 0.313
International Journal of Sport Culture and Science 8 0.084 6 0.082 16 0.308
SDU International Journal of Educational Studies 16 0.696 3 0.097 11 0.306
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 3 0.125 5 0.227 11 0.306
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi - - - - 19 0.306
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 15 0.306
Bosnian Journal of Basic Medical Sciences - - - - 36 0.305
International Review of Economics and Management 14 0.483 6 0.273 7 0.304
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 0.301 14 0.237 14 0.304
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi - - - - 34 0.304
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 9 0.077 44 0.118 177 0.301
Coğrafi Bilimler Dergisi 14 0.560 16 0.485 9 0.300
Econder Uluslararası Akademik Dergi 4 0.125 4 0.100 12 0.300
Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 3 0.100 3 0.081 12 0.300
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 21 0.300
Türkiye Herboloji Dergisi - - - - 12 0.300
Sanat Tarihi Dergisi 12 0.267 9 0.176 20 0.299
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 11 0.057 57 0.175 88 0.299
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 0.083 52 0.366 45 0.298
Amasya İlahiyat Dergisi 10 0.175 13 0.200 19 0.297
TÜBAV Bilim Dergisi - - - - 8 0.296
Teknik Bilimler Dergisi - - - - 8 0.296
Journal of Tourism Theory and Research 6 0.261 15 0.326 13 0.295
Dini Araştırmalar 4 0.105 12 0.316 18 0.295
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 0.091 8 0.136 26 0.295
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi - - - - 5 0.294
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 0.281 5 0.093 22 0.293
Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi - - - - 7 0.292
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 0.221 24 0.166 48 0.291
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi - - - - 11 0.289
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 13 0.289 25 0.472 17 0.288
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.250 13 0.283 19 0.288
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 16 0.552 5 0.208 6 0.286
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 58 0.527 27 0.196 34 0.286
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 0.455 14 0.250 10 0.286
Journal of Higher Education and Science 55 0.420 65 0.546 34 0.286
Educational Process: International Journal 11 0.262 4 0.098 10 0.286
The Turkish Online Journal of Educational Technology 34 0.272 15 0.153 19 0.284
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 13 0.325 10 0.156 22 0.282
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 40 0.400 16 0.372 16 0.281
International Journal of Educational Studies in Mathematics 3 0.214 5 0.172 9 0.281
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 5 0.192 9 0.474 9 0.281
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 0.219 16 0.267 12 0.279
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 7 0.184 5 0.106 12 0.279
Türkiye Ormancılık Dergisi - - - - 34 0.279
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 0.381 4 0.235 5 0.278
Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi 5 0.106 3 0.091 5 0.278
TroyAcademy - - - - 13 0.277
Sakarya University Journal of Education 86 0.662 65 0.631 19 0.275
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 14 0.292 13 0.302 19 0.275
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 0.284 14 0.286 11 0.275
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 3 0.063 11 0.183 14 0.275
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 11 0.275
Mukaddime 19 0.302 14 0.226 17 0.274
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 10 0.250 8 0.216 9 0.273
Sakarya İktisat Dergisi 9 0.225 21 0.500 15 0.273
ODU Journal of Social Sciences Research 20 0.174 38 0.358 30 0.273
Journal of Multidisciplinary Academic Tourism 2 0.105 2 0.133 6 0.273
Milli Folklor - - 37 0.270 45 0.273
European Journal of Educational Research 37 0.272 117 0.606 63 0.270
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research - - - - 34 0.270
International Journal of Social Science Research 7 0.189 7 0.175 8 0.267
Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 0.179 12 0.261 8 0.267
Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 2 0.056 1 0.050 4 0.267
International Review of Social Psychology - - 5 0.111 8 0.267
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi - - - - 4 0.267
Bee Studies - - - - 4 0.267
Tokat İlmiyat Dergisi - - 8 0.182 13 0.265
Abant Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 27 0.265
International Journal of Progressive Education 32 0.288 25 0.148 59 0.263
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 5 0.096 3 0.067 15 0.263
Art-Sanat Dergisi 3 0.027 13 0.146 20 0.263
lnternational Journal of Geography and Geography Education - - 15 0.300 28 0.262
Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi - - - - 6 0.261
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 0.281 1 0.032 14 0.259
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 12 0.190 19 0.250 22 0.259
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam - - 3 0.176 7 0.259
İNİF E- DERGİ 9 0.205 8 0.178 8 0.258
Turkish History Education Journal 6 0.105 14 0.226 16 0.258
İlahiyat Tetkikleri Dergisi 7 0.132 8 0.113 20 0.256
European Journal of General Medicine - - - - 41 0.256
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi - - - - 20 0.256
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 0.324 20 0.233 26 0.255
Akademik Ziraat Dergisi - - - - 27 0.255
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 0.333 9 0.167 17 0.254
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 40 0.339 16 0.182 24 0.253
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 11 0.500 5 0.238 4 0.250
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 0.258 9 0.310 5 0.250
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 0.250 8 0.308 5 0.250
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 0.227 2 0.083 5 0.250
Sanat Tarihi Yıllığı - - 5 0.250 5 0.250
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi - - - - 27 0.250
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 6 0.250
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 18 0.247
Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 40 0.292 38 0.380 17 0.246
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38 0.373 39 0.402 39 0.244
YEDİ: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi 11 0.250 6 0.130 11 0.244
Endüstri Mühendisliği - - - - 11 0.244
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 11 0.333 13 0.361 9 0.243
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 0.217 31 0.310 33 0.243
EUREKA: Physics and Engineering - - - - 27 0.243
Siyasal: Journal of Political Sciences 1 0.053 5 0.227 8 0.242
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 22 0.379 6 0.095 13 0.241
Diyanet İlmî Dergi 4 0.063 15 0.205 21 0.241
Vestnik Rossijskogo Universiteta Družby Narodov: Seriâ Lingvistika - - - - 25 0.240
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - 12 0.240
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 6 0.240
Hitit İlahiyat Dergisi - - - - 17 0.239
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 6 0.143 4 0.167 10 0.238
Harput Araştırmaları Dergisi 2 0.091 6 0.261 5 0.238
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - - - - 14 0.237
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 0.500 5 0.161 8 0.235
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 0.360 25 0.397 16 0.235
İstanbul İktisat Dergisi - - - - 8 0.235
Psikoloji Çalışmaları 3 0.136 1 0.032 10 0.233
The Online Journal of Distance Education and e-Learning - - 3 0.042 13 0.232
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 6 0.231
Eskiyeni 6 0.240 5 0.078 16 0.229
Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences 10 0.192 6 0.130 11 0.229
Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences - - - - 16 0.229
Yönetim Bilimleri Dergisi 33 0.324 30 0.323 13 0.228
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences - - - - 13 0.228
Bartın Orman Fakültesi Dergisi - - - - 39 0.228
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 11 0.149 19 0.184 20 0.227
International Journal of Language Academy 50 0.126 30 0.111 57 0.227
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 25 0.227
Bilimname 14 0.203 35 0.241 37 0.226
Dergiabant - - - - 14 0.226
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 14 0.226
Aquatic Sciences and Engineering - - - - 9 0.225
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi - - - - 23 0.223
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 8 0.235 7 0.583 6 0.222
Business and Economics Research Journal 23 0.225 28 0.224 34 0.222
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.196 8 0.205 8 0.222
Erciyes Akademi - - - - 20 0.222
Intermedia International E-journal - - 3 0.136 9 0.220
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 41 0.398 17 0.283 7 0.219
Tarih İncelemeleri Dergisi 7 0.119 7 0.125 12 0.218
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi - - 5 0.081 12 0.218
Mülkiye Dergisi 12 0.308 5 0.068 15 0.217
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 5 0.119 13 0.271 13 0.217
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 6 0.048 11 0.108 34 0.217
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 5 0.217
Biotech Studies - - - - 5 0.217
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 0.183 30 0.226 29 0.216
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 6 0.200 8 0.216
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi - - - - 51 0.215
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi - - - - 26 0.215
Folklor/Edebiyat 16 0.151 28 0.136 42 0.214
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 0.128 4 0.133 6 0.214
ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi - - - - 9 0.214
Mühendis ve Makina - - - - 9 0.214
Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 0.455 12 0.333 13 0.213
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 11 0.204 11 0.157 23 0.213
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 0.167 6 0.162 13 0.213
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi - - 12 0.222 13 0.213
BELLETEN - - - - 17 0.213
Çagdaş Yerel Yönetimler Dergisi 13 0.317 7 0.194 7 0.212
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute 15 0.073 6 0.045 21 0.212
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - - 1 0.031 7 0.212
Uludağ Arıcılık Dergisi - - - - 7 0.212
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 35 0.219 39 0.247 30 0.211
International Journal of Social Inquiry 2 0.043 5 0.085 12 0.211
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi - - 37 0.740 13 0.210
Politeknik Dergisi - - - - 58 0.210
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 73 0.579 20 0.180 19 0.209
International Journal of Instruction - - 138 0.321 104 0.209
Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 18 0.209
Psycho-Educational Research Reviews (PERR) - - 8 0.133 10 0.208
Alphanumeric Journal 15 0.283 10 0.149 12 0.207
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 12 0.207
Anatolian Bryology - - - - 6 0.207
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 11 0.297 10 0.270 7 0.206
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 0.343 6 0.102 11 0.204
ONERI 18 0.327 7 0.140 10 0.204
Journal of Life Economics 16 0.225 17 0.274 11 0.204
Toprak Su Dergisi - - - - 10 0.204
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 27 0.278 12 0.197 18 0.200
Güvenlik Stratejileri Dergisi 5 0.200 10 0.286 9 0.200
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 7 0.101 11 0.157 12 0.200
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi 3 0.050 2 0.036 12 0.200
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 8 0.200
Electrica - - - - 9 0.200
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 20 0.187 14 0.163 21 0.198
International Journal of Assessment Tools in Education 14 0.215 19 0.186 19 0.196
Fe Dergi: Feminist Eleştiri 6 0.146 8 0.178 8 0.195
Strategic Public Management Journal 11 0.262 5 0.156 6 0.194
Equinox Journal of Economics Business and Political Studies - - 14 0.519 6 0.194
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi - - - - 13 0.194
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - 6 0.194
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 73 0.193
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 0.154 4 0.138 5 0.192
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi - - 10 0.345 5 0.192
Current Research in Social Sciences - - 2 0.087 5 0.192
E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 5 0.119 5 0.172 9 0.191
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 4 0.100 5 0.109 9 0.191
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.036 7 0.086 13 0.191
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 8 0.308 8 0.222 8 0.190
SineFilozofi 6 0.240 9 0.095 24 0.190
Journal of International Health Sciences and Management - - - - 8 0.190
Ankara Araştırmaları Dergisi 6 0.207 6 0.194 7 0.189
International Journal of Languages Education and Teaching 48 0.134 33 0.128 35 0.189
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) 1 0.036 1 0.029 10 0.189
Vakıflar Dergisi 21 0.568 4 0.069 13 0.188
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi 7 0.175 5 0.139 6 0.188
Turkish Journal of Teacher Education 2 0.111 - - 3 0.188
İlahiyat Akademi Dergisi 3 0.064 1 0.030 6 0.188
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 9 0.078 26 0.277 19 0.186
Addicta: The Turkish Journal on Addictions - - - - 19 0.186
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 0.193 12 0.188 10 0.185
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8 0.163 12 0.200 14 0.184
Teknik Dergi - - - - 14 0.184
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) 91 0.252 33 0.210 20 0.183
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 9 0.086 20 0.137 20 0.183
Sağlık Akademisyenleri Dergisi - - - - 15 0.183
İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) 9 0.450 2 0.095 4 0.182
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 10 0.333 9 0.220 14 0.182
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 17 0.205 18 0.182 20 0.182
Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi 4 0.200 1 0.045 4 0.182
Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 6 0.182
Turkish Studies Educational Sciences - - - - 81 0.182
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 18 0.198 45 0.257 38 0.181
Karadeniz - Black Sea – Черное Море 19 0.145 38 0.235 34 0.181
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi - - - - 45 0.181
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - - 309 0.200 231 0.180
Mediterranean Agricultural Sciences - - - - 27 0.180
Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 2 0.063 4 0.100 7 0.179
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - - 3 0.091 5 0.179
Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.929 24 1.714 3 0.176
Ombudsman Akademik 14 0.341 9 0.209 6 0.176
Journal of Transportation and Logistics 3 0.231 - - 3 0.176
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 23 0.128 41 0.195 33 0.176
Sosyal Güvence 1 0.056 4 0.250 3 0.176
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 1 0.053 8 0.276 6 0.176
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi - - - - 3 0.176
Bitki Koruma Bülteni - - - - 15 0.176
FORESTIST - - - - 6 0.176
Ormancılık Araştırma Dergisi - - - - 6 0.176
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 0.073 4 0.073 11 0.175
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi - - 4 0.082 11 0.175
Hayvansal Üretim - - - - 7 0.175
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 0.241 12 0.226 8 0.174
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 0.143 3 0.067 12 0.174
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 0.101 8 0.100 14 0.173
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi - - - - 5 0.172
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 42 0.462 73 0.839 13 0.171
International Journal of Health Management and Tourism 2 0.069 1 0.033 6 0.171
Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi 5 0.075 4 0.049 9 0.170
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 8 0.170
Turkish Journal of Medical Sciences - - - - 57 0.170
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 13 0.144 14 0.175 11 0.169
Beslenme ve Diyet Dergisi - - - - 15 0.169
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences 9 0.290 12 0.387 6 0.167
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 0.158 10 0.167 13 0.167
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 25 0.135 24 0.167 21 0.167
İstanbul Hukuk Mecmuası 5 0.089 3 0.067 16 0.167
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 1 0.053 1 0.042 5 0.167
Iranian Journal of Language Teaching Research - - 11 0.183 10 0.167
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi - - 2 0.074 7 0.167
İslam Tetkikleri Dergisi - - - - 4 0.167
Anadolu Araştırmaları - - - - 3 0.167
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi - - - - 2 0.167
International Journal of Academic Research in Education - - - - 2 0.167
Moment Dergi - - - - 9 0.167
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji - - - - 26 0.166
Akdeniz Üniversitesi İnsani Bilimler Dergisi 15 0.150 18 0.141 17 0.165
Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 140 0.165
Liberal Düşünce 8 0.160 5 0.082 11 0.164
Erdem 5 0.167 5 0.109 9 0.164
İDİL Sanat ve Dil Dergisi - - - - 48 0.164
European Journal of Technique - - - - 12 0.164
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 17 0.486 10 0.233 7 0.163
Global Journal of Economics and Business Studies 14 0.311 18 0.391 8 0.163
Söylem Filoloji Dergisi 8 0.195 6 0.081 15 0.163
Türkiyat Mecmuası 9 0.117 8 0.105 13 0.163
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 8 0.075 12 0.105 20 0.163
Journal of Eta Maritime Science - - - - 8 0.163
Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi - - - - 23 0.163
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 43 0.188 23 0.126 33 0.162
TEKSTİL VE KONFEKSİYON - - - - 12 0.162
Archives of Health Science and Research - - - - 17 0.162
İş Ahlakı Dergisi 8 0.267 4 0.174 5 0.161
Motif Academy Journal of Folklore 11 0.108 17 0.093 25 0.161
Journal of Business Economics and Finance 2 0.027 - - 9 0.161
Aurum Sosyal Bilimler Dergisi - - 1 0.030 5 0.161
Ortadoğu ve Göç - - - - 5 0.161
Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 5 0.161 6 0.240 4 0.160
Medeniyet Araştırmaları Dergisi - - 3 0.143 4 0.160
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 0.155 8 0.101 14 0.159
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1 0.042 7 0.241 6 0.158
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.029 2 0.053 6 0.158
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi - - - - 16 0.158
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 9 0.321 12 0.300 8 0.157
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 21 0.157
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi - - - - 16 0.157
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 20 0.500 9 0.107 12 0.156
Art-e Sanat Dergisi 11 0.186 2 0.031 12 0.156
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 18 0.186 4 0.080 7 0.156
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi - - 6 0.122 7 0.156
Türk Doğa ve Fen Dergisi - - - - 14 0.156
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi - - - - 10 0.156
Tekstil ve Mühendis - - - - 12 0.156
Electronic Letters on Science and Engineering - - - - 5 0.156
Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia 14 0.212 - - 17 0.155
E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 21 0.158 12 0.085 27 0.155
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 11 0.579 7 0.538 2 0.154
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 13 0.325 11 0.393 4 0.154
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 20 0.169 15 0.136 14 0.154
Megaron Dergisi 15 0.144 14 0.114 19 0.154
Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 0.111 3 0.231 2 0.154
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 3 0.103 4 0.154
Bingöl Araştırmaları Dergisi - - 1 0.032 4 0.154
Akdeniz Sanat Dergisi 2 0.118 6 0.074 13 0.153
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 8 0.116 8 0.094 13 0.153
Türkbilig - - - - 11 0.153
Journal of Education and Future 13 0.245 11 0.268 5 0.152
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 14 0.152
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering - - - - 10 0.152
Savunma Bilimleri Dergisi - - - - 5 0.152
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 38 0.152
Maden Tetkik ve Arama Dergisi - - - - 12 0.152
Talent - - 1 0.050 3 0.150
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 8 0.127 8 0.104 11 0.149
DTCF Dergisi 10 0.061 12 0.084 15 0.149
Mimarlık ve Yaşam 3 0.103 4 0.118 8 0.148
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 20 0.148
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 0.386 9 0.225 5 0.147
Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering - - - - 16 0.145
Turkish Journal of Botany - - - - 17 0.145
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 30 0.144
Spiritual Psychology and Counseling 14 0.667 1 0.024 6 0.143
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8 0.296 5 0.200 3 0.143
The Literacy Trek 2 0.105 2 0.100 3 0.143
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi 1 0.091 - - 1 0.143
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi 2 0.063 2 0.111 2 0.143
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 0.061 5 0.152 4 0.143
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 0.038 - - 4 0.143
Istanbul Management Journal - - 7 0.280 4 0.143
Disaster Science and Engineering - - - - 1 0.143
Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - - - - 3 0.143
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 41 1.171 85 0.885 27 0.142
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 17 0.142
Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 11 0.141
ScienceRise: Pharmaceutical Science - - - - 12 0.141
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 77 0.141
Çukurova Araştırmaları 4 0.093 2 0.053 6 0.140
Alternatif Politika 4 0.065 5 0.122 8 0.140
Iranian Journal of Management Studies 3 0.044 - - 8 0.140
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi - - - - 28 0.140
Gazi University Journal of Science - - - - 25 0.140
Turkish Journal of Sport and Exercise 18 0.158 20 0.156 19 0.139
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 0.050 2 0.061 5 0.139
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 1 0.043 3 0.107 5 0.139
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences - - - - 16 0.139
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.174 4 0.148 8 0.138
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 1 0.063 3 0.167 4 0.138
Public and Private International Law Bulletin 1 0.019 - - 11 0.138
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi - - - - 9 0.138
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering - - - - 32 0.138
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A2-A3 Physical Sciences and Engineering - - - - 4 0.138
Journal of Engineering Technology and Applied Sciences - - - - 4 0.138
Dil ve Edebiyat Araştırmaları 16 0.246 10 0.133 9 0.136
Ege Strategic Research Journal 4 0.211 2 0.091 3 0.136
Journal of Social and Humanities Sciences Research 64 0.095 99 0.111 108 0.136
AMİSOS 1 0.018 1 0.023 6 0.136
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 30 0.136
Yerbilimleri - - - - 3 0.136
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 0.385 3 0.088 5 0.135
Gıda - - - - 29 0.134
Artium 5 0.263 1 0.040 4 0.133
History Studies 27 0.139 26 0.111 34 0.133
Hrvatski Dijalektološki Zbornik - - - - 2 0.133
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 45 0.132
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi - - - - 9 0.132
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 6 0.136 4 0.091 8 0.131
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi - - 19 0.297 8 0.131
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 14 0.131
Journal of Academic Research in Nursing - - - - 14 0.131
İlköğretim Online 199 0.774 188 0.674 160 0.130
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 8 0.276 6 0.222 3 0.130
Sanat ve Tasarım Dergisi 10 0.167 8 0.108 12 0.130
Eurasian Research in Sport Science 2 0.091 7 0.318 3 0.130
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 6 0.085 7 0.092 10 0.130
Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 21 0.130
Sağlık Bilimlerinde Değer - - - - 12 0.129
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 20 0.129
Trabzon İlahiyat Dergisi 5 0.217 5 0.152 5 0.128
International Journal of Eurasian Education and Culture 4 0.190 1 0.032 11 0.128
Kalemname 5 0.179 2 0.056 5 0.128
BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.094 3 0.115 6 0.128
Journal of Educational Issues - - - - 12 0.128
Tarih Dergisi - - - - 6 0.128
Spor Bilimleri Dergisi 9 0.273 6 0.188 4 0.125
Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 4 0.190 - - 2 0.125
Posseible Düşünme Dergisi 4 0.143 1 0.045 2 0.125
Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi 2 0.071 - - 1 0.125
ANASAY 4 0.034 4 0.087 8 0.125
The Journal of Language Learning and Teaching - - 7 0.250 3 0.125
Sanat - Tasarım Dergisi - - 1 0.077 2 0.125
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - 9 0.125
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - - - - 6 0.125
Turkish Journal of Agriculture and Forestry - - - - 15 0.125
SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi - - - - 2 0.125
Kader 6 0.146 6 0.107 7 0.123
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.044 9 0.155 9 0.123
Problems of Education in the 21st Century - - 24 0.211 15 0.123
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 0.072 9 0.105 9 0.122
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi - - - - 9 0.122
Vestnik Rossijskogo Universiteta Družby Narodov: Seriâ Psihologiâ i Pedagogika - - - - 12 0.122
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 25 0.121
Turkish Studies Social Sciences - - - - 55 0.121
İbn Haldun Çalışmaları Dergisi - - 2 0.074 3 0.120
International Online Journal of Educational Sciences 35 0.220 50 0.253 24 0.119
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 4 0.060 16 0.232 8 0.119
Kilitbahir - - 1 0.032 5 0.119
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 13 0.119
Acta Montanistica Slovaca - - - - 10 0.119
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi - - - - 7 0.119
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi - - - - 8 0.119
Malaysian Online Journal of Educational Technology 10 0.213 3 0.054 6 0.118
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - 3 0.067 12 0.117
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 0.083 2 0.074 5 0.116
International Journal of Curriculum and Instruction 3 0.077 9 0.196 14 0.116
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 0.115 5 0.081 9 0.115
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 13 0.115
Aksaray University Journal of Science and Engineering - - - - 3 0.115
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi - - - - 7 0.115
Harran İlahiyat Dergisi - - - - 5 0.114
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 45 0.441 12 0.150 8 0.113
Mavi Atlas 13 0.169 13 0.173 8 0.113
Journal of History and Future 10 0.154 9 0.115 16 0.113
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 11 0.075 15 0.068 28 0.113
The Journal of International Scientific Researches 15 0.185 14 0.215 7 0.111
Asian Journal of Instruction (E-AJI) 3 0.176 2 0.111 2 0.111
Kesit Akademi Dergisi 34 0.098 20 0.085 24 0.111
Usûl İslam Araştırmaları 2 0.095 6 0.167 5 0.111
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 1 0.040 4 0.167 3 0.111
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi - - - - 3 0.111
Yekarum - - - - 1 0.111
International Econometric Review - - - - 1 0.111
Türk Pediatri Arşivi - - - - 15 0.110
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 0.142 34 0.166 29 0.109
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 10 0.139 13 0.131 10 0.109
Antropoloji - - 8 0.222 5 0.109
Batı Karadeniz Tıp Dergisi - - - - 5 0.109
International Education Studies 27 0.070 40 0.115 39 0.108
Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 11 0.061 23 0.120 17 0.108
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - - - - 34 0.108
Adli Tıp Bülteni - - - - 8 0.107
Bangladesh Agronomy Journal - - - - 6 0.107
Türk Dünyası Araştırmaları - - 7 0.046 17 0.106
Turkish Journal of Biology - - - - 10 0.106
Eurasian Journal of Applied Linguistics 9 0.180 29 0.315 6 0.105
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 0.130 10 0.167 8 0.105
Osmanlı Araştırmaları 9 0.105 4 0.078 4 0.105
Journal of Physical Education and Sports Studies - - 2 0.087 2 0.105
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi - - - - 2 0.105
Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler - - - - 5 0.104
Gazi Akademik Bakış 8 0.154 12 0.226 6 0.103
Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 2 0.065 9 0.200 3 0.103
Belgi Dergisi 2 0.061 7 0.149 8 0.103
Trakya University Journal of Natural Sciences - - - - 4 0.103
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi - - - - 9 0.103
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 6 0.103
International Journal of Renewable Energy Research - - - - 40 0.102
Journal of Agricultural Sciences - - - - 12 0.102
Turkish Studies Economics, Finance, Politics - - - - 25 0.102
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 4 0.235 1 0.056 2 0.100
İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 3 0.111 4 0.098 6 0.100
Management and Organizational Studies 2 0.050 2 0.074 1 0.100
BU Journal 1 0.048 2 0.100 2 0.100
İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi - - - - 1 0.100
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 2 0.100
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources - - - - 5 0.100
Journal of Innovative Science and Engineering - - - - 2 0.100
Journal of Naval Sciences and Engineering - - - - 2 0.100
İSTEM 7 0.167 9 0.123 7 0.099
A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture - - - - 7 0.099
Amme İdaresi Dergisi 10 0.200 10 0.217 4 0.098
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 0.078 2 0.038 5 0.098
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 29 0.098
Bor Dergisi - - - - 5 0.098
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology - - - - 4 0.098
MANAS Journal of Engineering - - - - 4 0.098
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 2 0.038 3 0.081 3 0.097
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi - - 2 0.019 3 0.097
International Journal of Early Childhood Special Education 1 0.059 2 0.077 9 0.096
Serbian Journal of Management 1 0.021 - - 5 0.096
Iconarp International Journal of Architecture Planning - - - - 8 0.096
Gemi ve Deniz Teknolojisi - - - - 2 0.095
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi - - - - 6 0.095
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 29 0.094
EUREKA: Life Sciences - - - - 9 0.094
Turkish Studies Language and Literature - - - - 24 0.094
Journal of Education and Training Studies 108 0.166 98 0.168 28 0.093
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 4 0.091 4 0.098 5 0.093
International Journal of Automotive Science and Technology - - - - 5 0.093
International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences - - - - 10 0.092
Eğitim Yansımaları 5 0.357 6 0.429 1 0.091
Journal of Teacher Education and Educators 4 0.125 4 0.133 3 0.091
EMAJ Emerging Markets Journal 3 0.120 4 0.160 3 0.091
Üniversitepark Bülten 3 0.100 - - 2 0.091
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 0.089 8 0.216 3 0.091
Cankiri Karatekin University Journal of Faculty of Letters 1 0.048 2 0.069 3 0.091
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi - - - - 6 0.091
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi - - - - 3 0.091
Iraqi Journal of Veterinary Sciences - - - - 15 0.090
The Journal of Academic Social Science Studies 153 0.213 44 0.094 29 0.089
CINEJ Cinema Journal - - 1 0.053 4 0.089
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi - - - - 7 0.089
International Review of Management and Marketing 25 0.080 7 0.034 19 0.088
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - 14 0.255 5 0.088
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 19 0.322 18 0.353 4 0.087
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 0.010 22 0.180 12 0.087
Akif - - - - 6 0.086
Konuralp Tıp Dergisi - - - - 14 0.086
Su Ürünleri Dergisi - - - - 9 0.086
International Journal of Kurdish Studies 4 0.091 2 0.034 4 0.085
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 6 0.088 7 0.121 5 0.085
International Journal of Thermodynamics - - - - 4 0.085
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 0.152 8 0.174 4 0.083
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi 2 0.038 6 0.100 5 0.083
Bahçe - - - - 2 0.083
The International Journal of Human and Behavioral Science - - - - 1 0.083
Universal Journal of Theology - - - - 3 0.083
VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi - - - - 7 0.083
Journal of Black Sea / Mediterranean Environment - - - - 4 0.083
Türkiye Su Bilimi ve Yönetimi Dergisi - - - - 1 0.083
Hacettepe Journal of Biology and Chemistry - - - - 8 0.082
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 28 0.206 7 0.097 5 0.081
Dört Öge 3 0.042 3 0.056 3 0.081
Romanian Journal of Communications and Public Relations - - - - 3 0.081
Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 5 0.238 4 0.174 2 0.080
Atatürk Dergisi 2 0.105 2 0.080 2 0.080
Journal of History School 31 0.097 38 0.104 27 0.079
Journal of Strategic Research in Social Science 8 0.095 5 0.083 5 0.079
Tarih Araştırmaları Dergisi - - 9 0.143 6 0.079
Dicle Tıp Dergisi - - - - 18 0.079
Turkish Journal of Zoology - - - - 9 0.079
Turkish Academic Research Review 4 0.154 4 0.078 6 0.078
PressAcademia Procedia 7 0.021 16 0.093 12 0.078
Kilikya Felsefe Dergisi 4 0.138 1 0.037 3 0.077
Karadeniz Araştırmaları Dergisi 14 0.136 6 0.053 9 0.077
Avrasya İncelemeleri Dergisi 1 0.053 - - 3 0.077
Alınteri Zirai Bilimler Dergisi - - - - 6 0.077
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi - - - - 2 0.077
Eurasian Journal of Health Technology Assessment - - - - 1 0.077
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi - - - - 1 0.077
Turkish Journal of Earth Sciences - - - - 7 0.077
Path of Science: International Electronic Scientific Journal 8 0.043 - - 12 0.076
Acta Aquatica Turcica - - - - 9 0.076
Eurasian Journal of Veterinary Sciences - - - - 8 0.076
Journal of Management Marketing and Logistics 8 0.105 2 0.041 3 0.075
Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 4 0.073 8 0.131 5 0.075
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 0.061 3 0.029 9 0.075
GEPHYRA - - 3 0.061 3 0.075
African Educational Research Journal - - 3 0.057 16 0.075
International Journal of Engineering Science and Application - - - - 3 0.075
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi - - - - 4 0.075
Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 8 0.200 8 0.092 7 0.074
Asos Journal 267 0.138 122 0.089 62 0.074
Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 63 0.074 97 0.075 86 0.074
Cumhuriyet Science Journal - - - - 16 0.074
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 2 0.074
Turkish Journal of Science and Technology - - - - 2 0.074
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 0.318 6 0.400 3 0.073
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2 0.067 - - 3 0.073
Journal of Research in Pharmacy - - - - 16 0.073
Technology Audit and Production Reserves - - - - 29 0.073
Sosyoloji Divanı - - - - 4 0.073
Türkiye Biyoetik Dergisi - - - - 3 0.073
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi - - - - 7 0.073
Italian Journal of Food Science - - - - 10 0.072
Journal of Tourismology 6 0.400 6 0.300 2 0.071
Felsefe Arkivi - - 6 0.107 4 0.071
Croatian Economic Survey - - - - 1 0.071
Journal of International Environmental Application and Science - - - - 4 0.071
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 0.235 3 0.075 3 0.070
Turkish Journal of Middle Eastern Studies - - 3 0.068 3 0.070
International Journal of Automotive Engineering and Technologies - - - - 3 0.070
International Journal of Economics and Financial Issues 63 0.093 40 0.100 25 0.068
Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi - - 3 0.060 3 0.068
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 6 0.068
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi 2 0.063 10 0.270 2 0.067
Temasa Journal of Philosophy - - 4 0.138 3 0.067
Nüsha - - 7 0.137 3 0.067
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - - - - 1 0.067
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 4 0.051 12 0.111 9 0.066
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 5 0.066
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 14 0.179 5 0.068 4 0.065
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi - - - - 3 0.065
Researcher : Social Science Studies - - - - 7 0.064
Journal of Economic and Social Thought 11 0.169 6 0.122 2 0.063
İnönü University International Journal of Social Sciences 7 0.132 8 0.148 5 0.063
DİYALEKTOLOG 11 0.124 13 0.126 5 0.063
Acta Medica Alanya - - - - 7 0.063
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi - - - - 5 0.063
Ortadoğu Tıp Dergisi - - - - 8 0.062
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2 0.105 1 0.042 3 0.061
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 10 0.024 14 0.031 20 0.061
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - - - - 12 0.061
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi - - - - 2 0.061
Journal of Narrative and Language Studies (NALANS) - - 2 0.041 3 0.060
Türkoloji Dergisi - - 1 0.021 3 0.060
Ekonomìčnij Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni Kiïvsʹkij Polìtehnìčnij Institut - - - - 5 0.060
Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi - - - - 4 0.060
The Romanian Journal of Applied Psychology 2 0.118 - - 1 0.059
Bilgi ve Belge Araştırmaları 1 0.083 1 0.083 1 0.059
Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi 1 0.027 3 0.094 2 0.059
Journal of the Turkish Chemical Society Section B: Chemical Engineering - - - - 1 0.059
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 0.033 4 0.078 3 0.058
İslami Araştırmalar Dergisi - - 1 0.014 4 0.058
Abant Tıp Dergisi - - - - 4 0.058
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 11 0.220 11 0.169 3 0.057
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science - - - - 25 0.057
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care - - - - 6 0.057
Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10 0.128 11 0.129 5 0.056
Doğu Esintileri 1 0.021 - - 3 0.056
International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal - - 5 0.294 1 0.056
Studies in Media and Communication - - 1 0.029 2 0.056
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology - - - - 2 0.056
Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering - - - - 8 0.056
Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi - - - - 6 0.055
Journal of Contemporary Medicine - - - - 11 0.055
Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 1 0.045 4 0.105 2 0.054
European Mechanical Science - - - - 3 0.054
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 15 0.054
Turkish Studies Comparative Religious Studies - - - - 4 0.054
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 0.189 4 0.167 2 0.053
Journal of Economics Finance and Accounting 1 0.013 8 0.138 3 0.053
Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi - - 3 0.063 2 0.053
Baltic Journal of Economic Studies - - 2 0.005 14 0.053
EMO Bilimsel Dergi - - - - 1 0.053
Fırat Tıp Dergisi - - - - 5 0.053
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi - - - - 1 0.053
Mütefekkir 4 0.095 5 0.100 3 0.052
European Journal of Physical Education and Sport Science 13 0.030 20 0.062 11 0.052
The Eurasian Journal of Medicine - - - - 6 0.052
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 0.056 8 0.167 2 0.051
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - - - - 7 0.051
Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry - - - - 2 0.050
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 6 0.050
Journal of Family, Counseling and Education - - - - 1 0.050
Turkish Journal of Kinesiology - - - - 2 0.050
Cumhuriyet Tıp Dergisi - - - - 9 0.050
International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers - - - - 3 0.049
Yıldız Journal of Art and Design 2 0.111 1 0.048 1 0.048
Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies - - - - 1 0.048
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 1 0.048
Poljoprivreda - - - - 2 0.048
Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 3 0.048
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAstudies) 11 0.149 7 0.104 6 0.047
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - - - - 6 0.047
Sufiyye - - - - 3 0.047
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 3 0.047
Journal of Education and Research in Nursing - - - - 6 0.046
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi 67 0.073 39 0.041 31 0.045
Journal of Research in Business - - 4 0.190 1 0.045
ScienceRise - - - - 7 0.045
Cukurova Medical Journal - - - - 25 0.045
Tıp Eğitimi Dünyası - - - - 3 0.045
Italian Journal of Agronomy - - - - 3 0.045
MT Bilimsel - - - - 1 0.045
Gelecek Vizyonlar Dergisi - - - - 2 0.044
Balkan Medical Journal - - - - 6 0.043
Dil Araştırmaları - - - - 3 0.043
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi - - - - 2 0.043
Şarkiyat Mecmuası - - - - 1 0.043
Marifetname - - - - 2 0.043
International Journal of Commerce and Finance 5 0.132 1 0.018 3 0.042
International Journal of Eurasia Social Sciences 8 0.029 22 0.115 5 0.042
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 10 0.042
Cankaya University Journal of Science and Engineering - - - - 1 0.042
European Journal of Forest Engineering - - - - 1 0.042
Indonesian Journal of Forestry Research - - - - 1 0.042
Kommagene Biyoloji Dergisi - - - - 2 0.042
Mathematical Sciences and Applications E-Notes - - - - 3 0.042
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 5 0.042
Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi 7 0.250 5 0.208 1 0.040
International Journal of Financial Studies 17 0.128 67 0.444 6 0.040
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi - - - - 2 0.040
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 5 0.040
Jurnal Magister Hukum Udayana - - - - 4 0.040
Darulfunun Ilahiyat 2 0.077 4 0.066 3 0.039
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 21 0.066 10 0.048 5 0.039
Italian Sociological Review - - 1 0.020 3 0.039
Russian Law Journal - - - - 2 0.039
Medical Journal of The Islamic Republic of Iran - - - - 13 0.039
Iranian Rehabilitation Journal - - - - 4 0.039
İstanbul Journal of Pharmacy - - - - 3 0.039
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.064 - - 1 0.038
Research Journal of Business and Management 5 0.060 - - 2 0.038
The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations 1 0.029 - - 1 0.038
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences - - - - 12 0.038
International Journal of Economics and Finance Studies - - - - 1 0.038
Kocatepe Veteriner Dergisi - - - - 5 0.038
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - 1 0.038
Natural and Engineering Sciences - - - - 2 0.038
The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS) 2 0.200 1 0.048 1 0.037
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi - - - - 3 0.037
Kocatepe Tıp Dergisi - - - - 4 0.037
Ankara Medical Journal - - - - 7 0.036
International Journal of Engineering and Applied Sciences - - - - 1 0.036
Masculinities: A Journal of Identity and Culture - - - - 1 0.036
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - - - 1 0.036
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3 0.051 6 0.095 2 0.035
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi - - - - 7 0.035
Meandros Medical And Dental Journal - - - - 3 0.035
International Journal of Public Finance 7 0.269 5 0.192 1 0.034
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 8 0.140 6 0.113 2 0.034
International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS) 4 0.040 - - 5 0.034
Al Jamiah Journal of Islamic Studies - - - - 1 0.034
Caucasian Journal of Science - - - - 1 0.034
Middle East Journal of Science - - - - 1 0.034
Tasarım Kuram - - - - 2 0.034
Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) 6 0.079 5 0.062 2 0.033
The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences 7 0.036 8 0.043 4 0.033
Litera: Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi - - - - 2 0.033
Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi - - - - 2 0.033
Journal of Human Sciences - - 15 0.052 6 0.032
Journal of Mosaic Research - - - - 1 0.032
Promet - Traffic & Transportation - - - - 4 0.031
Journal of Research in Veterinary Medicine - - - - 1 0.031
Journal of Economics Library 3 0.047 2 0.039 1 0.030
ALATARIM - - - - 1 0.030
Clinical Dentistry and Research - - - - 1 0.030
International Review of Social Sciences (IRSS) - - - - 7 0.030
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 1 0.030
Kafkas University Faculty of Divinity Review 3 0.071 3 0.071 1 0.029
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi 1 0.030 - - 1 0.029
İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1 0.009 1 0.027 1 0.029
Journal of Current Researches on Business and Economics - - 5 0.106 1 0.029
Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences - - 1 0.036 1 0.029
Acta Veterinaria Eurasia - - - - 1 0.029
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi - - - - 3 0.029
Turkish Journal of Chemistry - - - - 7 0.029
Van İlahiyat Dergisi 2 0.083 2 0.095 1 0.028
Health Sciences Quarterly - - - - 1 0.028
Ege Tıp Dergisi - - - - 5 0.028
European Journal of Research in Dentistry - - - - 1 0.028
Italian Journal of Educational Technology 1 0.020 1 0.025 1 0.027
Mugla Journal of Science and Technology - - - - 2 0.027
New Trends in Mathematical Sciences - - - - 2 0.027
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - - - - 1 0.027
Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress - - - - 1 0.027
Artuklu Akademi 3 0.103 3 0.079 1 0.026
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW 4 0.078 1 0.025 1 0.026
International Journal of Educational Researchers 1 0.028 - - 1 0.026
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal - - - - 11 0.026
Journal of Scientific Reports-A - - - - 1 0.026
RUDN JOURNAL OF AGRONOMY AND ANIMAL INDUSTRIES - - - - 2 0.026
Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi - - - - 1 0.026
Journal of Foreign Language Education and Technology 5 0.114 3 0.075 1 0.025
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken 7 0.067 10 0.069 3 0.025
Romanian Economic Journal 4 0.056 1 0.020 1 0.025
Milel ve Nihal 3 0.088 3 0.073 1 0.025
Journal of New Theory - - - - 2 0.025
Selçuk Tıp Dergisi - - - - 3 0.025
Turkish Studies Historical Analysis - - - - 3 0.025
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 0.070 5 0.104 1 0.024
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 2 0.054 1 0.037 1 0.024
Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi - - 1 0.022 1 0.024
Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 1 0.025 - - 1 0.023
Spor Hekimliği Dergisi 2 0.018 3 0.043 2 0.023
European Journal of Biology - - - - 1 0.023
Agriculture - - - - 21 0.023
Balıkesir İlahiyat Dergisi - - 2 0.053 1 0.022
Gülhane Tıp Dergisi - - - - 2 0.022
International Review of Management and Business Research (IRMBR) - - - - 3 0.022
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi - - - - 2 0.022
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - - - - 1 0.022
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 2 0.022
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 11 0.268 5 0.088 1 0.021
Türklük Bilimi Araştırmaları 4 0.073 4 0.080 1 0.021
Balıkesir Medical Journal - - - - 1 0.021
Experimed - - - - 1 0.021
Journal of Experimental and Clinical Medicine - - - - 1 0.021
Journal of International Trade, Logistics and Law - - - - 1 0.021
Journal of Surgery and Medicine - - - - 7 0.021
Journal of Basic and Clinical Health Sciences - - - - 2 0.021
Journal of Human Rhythm - - - - 1 0.021
The International Journal of Research in Teacher Education 5 0.156 1 0.021 1 0.020
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah - - 3 0.027 2 0.020
Turkish Journal of Colorectal Disease - - - - 2 0.020
Фармацевтичний часопис - - - - 2 0.020
European Annals of Dental Sciences - - - - 1 0.020
Frontiers in Dentistry - - - - 2 0.020
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics - - - - 6 0.020
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 3 0.020
Turkish Journal of Mathematics - - - - 6 0.020
Cappadocia: Journal of History and Social Sciences 5 0.048 3 0.047 1 0.019
Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic - - 3 0.065 1 0.019
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 2 0.019
Sakarya Tıp Dergisi - - - - 4 0.019
International Journal of Reproductive Biomedicine - - - - 4 0.019
Turkish Journal of Clinics and Laboratory - - - - 3 0.019
Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji - - - - 1 0.018
Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi - - - - 1 0.018
Middle Black Sea Journal of Health Science - - - - 2 0.018
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi - - 7 0.127 1 0.017
Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi - - - - 1 0.017
EUREKA: Health Sciences - - - - 2 0.017
The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED) - - - - 1 0.017
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi - - - - 1 0.017
Bakırköy Tıp Dergisi - - - - 2 0.016
Van Tıp Dergisi - - - - 3 0.016
Archives of Clinical and Experimental Medicine - - - - 1 0.016
Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation - - - - 1 0.016
The Journal Of Pediatric Research - - - - 2 0.016
Yugoslav Journal of Operations Research - - - - 1 0.016
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics - - - - 5 0.016
Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine - - - - 1 0.016
European Journal of Therapeutics - - - - 2 0.016
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi - - - - 1 0.016
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi - - - - 1 0.015
Prizren Social Science Journal - - - - 1 0.015
Eastern Journal of Medicine - - - - 3 0.015
The Online Journal of Science and Technology - - - - 1 0.015
Clinical and Experimental Health Sciences - - - - 2 0.015
Selcuk Dental Journal - - - - 3 0.015
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) 1 0.014 6 0.077 1 0.014
French-Ukrainian Journal of Chemistry - - - - 1 0.014
Osmangazi Tıp Dergisi - - - - 3 0.014
Croatian Journal of Food Science and Technology - - - - 1 0.014
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - - - - 2 0.013
Anatomy - - - - 1 0.013
Koşuyolu Heart Journal - - - - 1 0.013
TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics - - - - 2 0.013
Toplum Bilimleri Dergisi 1 0.015 - - 1 0.012
Italian Journal of Sociology of Education - - 1 0.010 1 0.012
Haseki Tıp Bülteni - - - - 2 0.012
Akdeniz Tıp Dergisi - - - - 2 0.012
EUREKA: Social and Humanities - - - - 1 0.012
Bali Medical Journal - - - - 4 0.011
Bangladesh Journal of Medical Science - - - - 3 0.011
Journal Of Academic Social Resources - - - - 1 0.011
Medicine Science - - - - 5 0.011
Pamukkale Tıp Dergisi - - - - 2 0.011
Turkish Journal of Physics - - - - 1 0.011
7tepe Klinik - - - - 1 0.010
Archives of the Balkan Medical Union - - - - 2 0.010
East European Journal of Physics - - - - 1 0.010
Iranian Journal of Basic Medical Sciences - - - - 4 0.010
ScienceRise: Medical Science - - - - 1 0.010
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi - - - - 1 0.010
Medeniyet Medical Journal - - - - 1 0.009
Route Education and Social Science Journal 30 0.031 14 0.010 8 0.008
International Journal of Advanced Research - - 6 0.006 15 0.008
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası - - - - 1 0.008
Namık Kemal Tıp Dergisi - - - - 1 0.008
Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry - - - - 1 0.008
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - - - - 1 0.008
Pakistan Armed Forces Medical Journal - - - - 6 0.007
The European Research Journal - - - - 2 0.007
Medical Science and Discovery - - - - 1 0.007
Bezmialem Science - - - - 1 0.006
Annals of Medical Research - - - - 7 0.006
Croatian Medical Journal - - - - 1 0.006
Kocaeli Medical Journal - - - - 1 0.006
Southern Clinics of Istanbul Eurasia - - - - 1 0.006
Russian Linguistic Bulletin - - - - 1 0.005
Acta Medica Transilvanica - - - - 1 0.005
Bulletin Of Siberian Medicine - - - - 1 0.005
İstanbul Medical Journal - - - - 1 0.004
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 16 1.067 3 0.200 - -
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 31 0.939 - - - -
The Turkish Journal on Addictions (ADDICTA) 36 0.837 19 0.184 - -
The Journal of Happiness & Well-Being 16 0.762 - - - -
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 34 0.586 - - - -
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 15 0.469 - - - -
İş'te Davranış Dergisi 12 0.462 - - - -
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi 40 0.444 - - - -
Current Research in Education 8 0.444 13 0.867 - -
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 0.432 - - - -
Atatürk İletişim Dergisi 19 0.432 2 0.091 - -
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 37 0.416 - - - -
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 46 0.390 - - - -
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 31 0.360 - - - -
İstanbul İktisat Dergisi / Istanbul Journal of Economics 5 0.357 4 0.174 - -
Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 8 0.348 - - - -
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (JOISS) 35 0.347 - - - -
Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 13 0.325 13 0.464 - -
Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 16 0.308 15 0.238 - -
Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences 12 0.300 - - - -
İnsan Hakları Yıllığı 3 0.300 - - - -
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri 10 0.294 - - - -
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 70 0.287 62 0.307 - -
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 5 0.263 2 0.095 - -
Journal of Social Policy Studies 11 0.250 32 0.525 - -
Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 0.235 - - - -
Tarih Dergisi / Turkish Journal of History 6 0.222 - - - -
İktisadi Yenilik Dergisi 4 0.211 - - - -
Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları 4 0.200 - - - -
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 0.200 20 0.278 - -
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 0.190 8 0.096 - -
Journal of Social and Administrative Sciences 12 0.185 7 0.152 - -
Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi 3 0.167 - - - -
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 0.167 5 0.122 - -
Sosyal Bilimler Dergisi 10 0.167 - - - -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 0.158 6 0.146 - -
PHILIA 4 0.154 - - - -
Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management 3 0.150 1 0.033 - -
Sportive Sight: Journal of Sports and Education 6 0.150 - - - -
Akademiar Akademik İslam Araştırmaları Dergisi 3 0.143 1 0.017 - -
Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 14 0.137 13 0.148 - -
Moment Dergi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi 8 0.129 6 0.105 - -
Journal of Social Sciences Institute 6 0.125 14 0.255 - -
İslâm Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 0.118 2 0.111 - -
The Journal of International Anatolia Sport Science 3 0.115 2 0.111 - -
International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES) 9 0.111 - - - -
Kaygı. Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Philosophy 7 0.101 8 0.108 - -
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.095 4 0.058 - -
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 5 0.093 11 0.208 - -
Bilge Strateji 2 0.091 5 0.294 - -
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi 2 0.087 - - - -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.069 - - - -
Anka E-Dergi 1 0.063 - - - -
Journal of Economics and Political Economy 4 0.062 2 0.036 - -
CTAD:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 2 0.061 - - - -
International Journal of Political Science & Urban Studies 4 0.056 - - - -
Research in Applied Economics 2 0.054 1 0.029 - -
Türk Tarih Kurumu: Belleten 4 0.054 - - - -
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.051 2 0.045 - -
International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium) 1 0.048 1 0.036 - -
Sanitas Magisterium 1 0.048 - - - -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 0.041 - - - -
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) 1 0.036 2 0.077 - -
Tehlikedeki Diller Dergisi 1 0.033 - - - -
Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi 1 0.032 - - - -
Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 1 0.030 1 0.031 - -
İslami İlimler Dergisi 1 0.030 - - - -
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2 0.028 - - - -
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.024 2 0.050 - -
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 0.023 6 0.098 - -
AJIT E-Bilişim Dergisi 2 0.023 3 0.038 - -
Vergi Raporu Dergisi 7 0.023 4 0.012 - -
Journal of Economics Bibliography 1 0.016 1 0.020 - -
Društvena Istraživanja 1 0.012 - - - -
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - - 26 0.234 - -
Journal of Family Counseling and Education - - 3 0.200 - -
Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi - - 14 0.200 - -
TTK: BELLETEN - - 12 0.143 - -
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - - 3 0.120 - -
Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi 12 0.109 10 0.111 - -
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 8 0.200 4 0.103 - -
Asian Education Studies - - 3 0.100 - -
International Journal on Lifelong Education and Leadership - - 2 0.095 - -
Researcher: Social Science Studies 26 0.102 16 0.087 - -
Dil ve Edebiyat Dergisi - - 1 0.071 - -
Research in Sports Science - - 1 0.071 - -
Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi - - 1 0.059 - -
International Journal of Business and Management Studies - - 2 0.053 - -
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi - - 1 0.050 - -
Hungarian Cultural Studies - - 2 0.033 - -
Turkish Journal of Islamic Economics - - 1 0.031 - -
LITERA - - 1 0.029 - -
Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi - - 1 0.013 - -
Czech Journal of Animal Science - - - - - -
Estonian Journal of Earth Sciences - - - - - -
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences - - - - - -
WACANA Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya - - - - - -
Italian Journal of Medicine - - - - - -
Journal of Humanitarian Engineering - - - - - -
SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING - - - - - -
Iranian Journal of Health, Safety and Environment - - - - - -
Bağcılar Tıp Bülteni - - - - - -
Journal of Microbiology and Infectious Diseases - - - - - -
ASAT-JAST - - - - - -
Stanovništvo - - - - - -
Dilbilim - - - - - -
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi - - - - - -
Ilahiyat Studies(IS) - - - - - -
Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences - - - - - -
Cahiers Balkaniques - - - - - -
Boğaziçi Tıp Dergisi - - - - - -
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi - - - - - -
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi - - - - - -
ScienceRise: Pedagogical Education - - - - - -
Acta Oncologica Turcica - - - - - -
Acta Odontologica Turcica - - - - - -
Aquacultura Indonesiana - - - - - -
Aquaculture Studies - - - - - -
Asian Pacific Journal of Health Sciences - - - - - -
Balkan Society of Geometers Proceedings - - - - - -
Beyoglu Eye Journal - - - - - -
Cerrahpaşa Medical Journal - - - - - -
Chemical Bulletin of Kazakh National University - - - - - -
Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series B Chemistry and Chemical Engineering - - - - - -
Computer Science Journal of Moldova - - - - - -
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - - - - - -
E-JOURNAL OF LAW - - - - - -
E-JOURNAL OF SOCIAL AND LEGAL STUDIES - - - - - -
Eastern Anatolian Journal of Science - - - - - -
ENT Updates - - - - - -
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi - - - - - -
European Journal of Health and Biology Education - - - - - -
European Journal of Health Sciences - - - - - -
European Journal of Turkish Studies - - - - - -
European Oral Research - - - - - -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - - - - - -
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi - - - - - -
Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research - - - - - -
Indonesian Fisheries Research Journal - - - - - -
Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies - - - - - -
International Journal of eBusiness and eGovernment Studies - - - - - -
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL POLICIES - - - - - -
International Journal of Energy and Smart Grid - - - - - -
International Journal of Engineering Technologies - - - - - -
International Journal of Health Services Research and Policy - - - - - -
International Journal of Humanities and Applied Social Science - - - - - -
International Women Online Journal Of Distance Education - - - - - -
Iranian Journal of Otorhinolaryngology - - - - - -
Islamic Economics Journal - - - - - -
İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya - - - - - -
Italian Journal of Mycology - - - - - -
Italian Journal of Planning Practice - - - - - -
Journal of Academic Research in Medicine - - - - - -
Journal of Advanced Laboratory Research in Biology - - - - - -
Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications - - - - - -
Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research - - - - - -
Journal of Athletic Performance and Nutrition - - - - - -
Journal of Baltic Science Education - - - - - -
Journal of Biological Researches Berkala Penelitian Hayati - - - - - -
Journal of Clinical and Experimental Investigations - - - - - -
Journal of Current Researches on Health Sector - - - - - -
Journal of Learning and Teaching in Digital Age - - - - - -
Journal of Management Research - - - - - -
Journal of Nuclear Sciences - - - - - -
Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications - - - - - -
Jurnal Studi Al-Quran - - - - - -
Linguistics in Amsterdam - - - - - -
Marmara Medical Journal - - - - - -
Mechanics and Advanced Technologies - - - - - -
Microbiology Research International - - - - - -
Muzikologija - - - - - -
Natural Volatiles and Essential Oils - - - - - -
Net Journal of Agricultural Science - - - - - -
New Zealand Journal of Forestry Science - - - - - -
Nûbihar Akademî - - - - - -
Open Journal of Nano - - - - - -
Povijesni Prilozi. Historical Contributions - - - - - -
Public Policy Studies - - - - - -
Resocjalizacja Polska - - - - - -
Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi - - - - - -
ScienceRise: Biological Science - - - - - -
Scientific Journal of Pure and Applied Sciences - - - - - -
Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi - - - - - -
Studies in African Languages and Cultures - - - - - -
Tavukçuluk Araştırma Dergisi - - - - - -
The Bulletin of Irkutsk State University Series Mathematics - - - - - -
The Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society - - - - - -
The Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan - - - - - -
The Ulutas Medical Journal - - - - - -
Turkish Journal of Electromechanics & Energy - - - - - -
Turkish Journal of Forecasting - - - - - -
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi - - - - - -
Yemeni Journal for Medical Sciences - - - - - -
Yeni Üroloji Dergisi - - - - - -
Zeynep Kamil Tıp Bülteni - - - - - -
Pediatric Practice and Research - - - - - -
Bozok Tıp Dergisi - - - - - -
Croatian Operational Research Review - - - - - -
Applied Science and Technology Magazine - - - - - -
Journal of Anatolian Medical Research - - - - - -
Cumhuriyet Dental Journal - - - - - -
Gazi Medical Journal - - - - - -
International Research Journal of Medicine and Medical Sciences - - - - - -
Slovenščina 2.0: Empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave - - - - - -
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies - - - - - -
Endoskopi Gastrointestinal - - - - - -
Turkish Online Journal of English Language Teaching - - - - - -
Kyiv-Mohyla Humanities Journal - - - - - -
Middle East Journal of Refugee Studies - - - - - -
Linguarum Arena : Revista do Programa Doutoral em Didáctica de Línguas da Universidade do Porto - - - - - -
Kafkasya Çalışmaları - - - - - -
Geoloski anali Balkanskoga poluostrva - - - - - -
Glokalde - - - - - -
Anayasa Hukuku Dergisi - - - - - -
Bankacılar Dergisi - - - - - -
HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ - - - - - -
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ - - - - - -
Legal Hukuk Dergisi - - - - - -
Malî Hukuk Dergisi - - - - - -
MEDENİ USUL VE İCRA – İFLAS HUKUKU DERGİSİ - - - - - -
TÜRKOLOGİYA - - - - - -
İstanbul Yerbilimleri Dergisi - - - - - -
TIP HUKUKU DERGİSİ - - - - - -
FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ - - - - - -
ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ - - - - - -
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ - - - - - -
Folklor/Edebiyat -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Marmara Coğrafya Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, Management and Administration -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education -1 -1.000 -1 -1.000 - -
II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Coğrafya Dergisi / Journal of Geography -1 -1.000 -1 -1.000 - -
OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Türk Nöroşirürji Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği -1 -1.000 -1 -1.000 - -
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Akademik Gıda -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Journal of Divinity Faculty of Recep Tayyip Erdogan University -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Educational Policy Analysis and Strategic Research -1 -1.000 -1 -1.000 - -
VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Turkish Journal of GERIATRICS -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Psychiatry and Behavioral Sciences -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Asos Congress 2016 Elazığ Bildiri Kitabı -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Fe Dergi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Journal of Nursology -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Uluslararası 4. Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress) -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar -1 -1.000 -1 -1.000 - -
International Electronic Journal of Environmental Education -1 -1.000 -1 -1.000 - -
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal) -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Current Perspectives in Social Sciences -1 -1.000 -1 -1.000 - -
The Archives of Rheumatology -1 -1.000 -1 -1.000 - -
The Archives of Rheumatology -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Novitas-ROYAL -1 -1.000 -1 -1.000 - -
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Hand and Microsurgery -1 -1.000 -1 -1.000 - -
Hand and Microsurgery -1 -1.000 -1 -1.000 - -
International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal - - - - - -
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi - - - - - -
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - - -
Educational Academic Research - - - - - -
Türk Kütüphaneciliği - - - - - -
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - - -
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi - - - - - -
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - - - - - -
Soil Studies - - - - - -
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - - - - - -
Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi - - - - - -
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - - - - - -
İslami İlimler Araştırmaları Dergisi - - - - - -
Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi - - - - - -
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - - - - - -
Gazi Türkiyat - - - - - -
Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems - - - - - -
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - - - - - -
Communicata - - - - - -
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi - - - - - -
Ilahiyat Studies - - - - - -