Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 49
 İndirme 9
Dara (anastasıopolıs) Verileri Işığında Yukarı Mezopotamya’da Geç Roma-erken Bizans Dönemi Phokaıa Kırmızı Astarlı Seramikleri
2020
Dergi:  
AMİSOS
Yazar:  
Özet:

Dara (Anastasiopolis), Yukarı Mezopotamya’da Mardin ilinin 30 km güneydoğusunda yer alan ve son yıllarda yapılan araştırmalar ile bize oldukça önemli bulgular sunan bir yerleşimdir. Kentte 1986’dan bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında ele geçen materyallerden çok azı yayın odaklı sunulmuştur. Sadece Dara’da değil Yukarı Mezopotamya’da da Phokaia Kırmızı Astarlı Seramikler hakkında oldukça az çalışma yapılmıştır. Dara’da çok çeşitli seramik buluntu grupları arasında özellikle hakkında en çok fikir sahibi olduğumuz Phokaia Kırmızı Astarlı Seramikleri, Yukarı Mezopotamya’daki varlığı ile yayılım alanının genişlemesi açısından oldukça önemli bilgiler sağlamaktadır. Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’nde Akdeniz Havzasında hemen hemen her yerleşim biriminde görülen Phokaia Kırmızı Astarlı Seramikler, mevcut kazı buluntuları ışığında Suriye Bölgesi’nde Yukarı Mezopotamya’ya oranla daha fazla ele geçmektedir. Bu seramikler, Dara verileri ışığında Yukarı Mezopotamya’da da sevilerek kullanım görmüş örneklerdir. Ayrıca, şu ana kadar dönemi içerisinde (5-7. yüzyıl) bir Sasani yerleşimi olan Nisibis’te de (Nusaybin) görülen Phokaia Kırmızı Astarlı seramiklerin büyük olasılıkla yakın komşusu Dara’dan buraya ticaret yoluyla götürülmüş olduğunu düşündürmektedir. Çünkü, Dara özellikle 6. yüzyılda bir sınır garnizonu olması yanı sıra doğudan-batıya ve batıdan-doğuya malların girip çıktığı bir gümrük noktasıdır. Bu bilgiler ışığında özellikle “İpek Yolu” üzerinde yer aldığı da bilinen Dara’nın sadece doğudan gelen malların bir gümrük noktası olmayıp aynı zamanda batıdan giden mallarında gümrük görevini üstlendiği anlaşılmaktadır. Bu durum, Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’nde Akdeniz’de yoğun olarak kullanım gören Phokaia Kırmızı Astarlı Seramiklerin deniz ticareti yanı sıra kara taşımacılığıyla da çok uzak diyarlara kadar ulaştırıldığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Dara (anastasiopolis) Data In The Work Of The Upper Mezopotamia In The Late Rome-early Bizans Period In Phokaia
2020
Dergi:  
AMİSOS
Yazar:  
Özet:

Dara (Anastasiopolis) is a settlement located 30 km south-east of the province of Mardin in Upper Mezopotamia, and with recent research, it provides us with very important findings. In the city from 1986 to now, very few of the materials dealt with in the mining work were presented on a broadcast-oriented basis. Not only in Dara, but also in Upper Mezopotamia, there has been quite a few studies on the Phokaia Red Astar Ceramics. The Phokaia Red Astar Ceramics, which we are most aware of especially among the various ceramic buluntu groups in Dara, provides very important information in terms of its presence in Upper Mesopotamia and the expansion of the spread area. The Phokaia Red Astar Ceramics, seen in almost every settlement unit in the Mediterranean Bay in the late Roman-First Byzantine Period, are more captured in the Syrian region than in Upper Mezopotamia in the light of the current excavation findings. These ceramics are examples used in the upper Mesopotamia in light of Dara data. Furthermore, Phokaia Red Astar Ceramics, which is seen in Nisibis (Nusaybin), a Sasani settlement in the 5th and 7th centuries, is likely to have been transported from its nearby neighbor, Dara, through trade. Because, especially in the 6th century, Dara was a border garnison as well as a customs point where goods entered and came out from east to west and from west to east. In light of this information, it is clear that the well-known Dara, which is on the "Silver Road", is not only a customs point for goods from the east, but also carries on customs duties for goods from the west. This situation shows that Phokaia Red Astar Ceramics, which were widely used in the Mediterranean during the late Roman-First Byzantine Period, were transported to far-distant countries by sea trade as well as land transport.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
AMİSOS

Alan :   Filoloji; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 181
Atıf : 192
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini