Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 29
 İndirme 1
Dara'dan (anastasıopolıs) Batı Akdeniz (kuzey Afrika-güney İspanya ‘’) Seramikleri
2020
Dergi:  
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Dara (Anastasiopolis) Antik kenti, Mardin ili, Artuklu ilçesine bağlı Dara mahallesinde yer almaktadır. Mardin merkezinin 30 km güneydoğusunda yer alan Dara (Anastasiopolis) özellikle 6. yüzyıldaki sınır garnizonu olması ile Geç Antik Dönemi en iyi yansıtan kentlerdendir. 1986 yılından bu yana Dara (Anastasiopolis) Antik kentinde çoğunluğu kesintili olmakla birlikte yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda seramik buluntu ile karşılaşılmıştır. Bu buluntular, kentteki yeme-içme kültürüne ilişkin önemli ipuçları vermekle birlikte özellikle kentin ticari ilişkileri açısından da çok değerli bilgileri içinde barındırmaktadır. Dara’da (Anastasiopolis) beş adet Kuzey Afrika-Güney İspanya üretimli amphora, altı adet Afrika kırmızı astarlı çanak/tabak/kâse ve üç adet Afrika kırmızı astarlı çanak/tabak/kâselerin taklidi niteliğinde olan varyantları olmak üzere toplam 14 adet çoğunluğu Kuzey Afrika ve olasılık dâhilinde Güney İspanya Bölgesi üretimli ithal seramikler tespit edilmiştir. Roma İmparatorluğu’nun en batı sınırlarını teşkil eden Kuzey Afrika ve Güney İspanya üretimli bu seramiklerin yine Roma İmparatorluğu’nun en doğu sınırlarından birisi olan Dara’da (Anastasiopolis) bile ele geçmiş olması dönemi içerisinde muazzam bir deniz ve kara ticaretinin varlığını seramik verileri ışığında kanıtlamaktadır. Bu seramiklerin kesin olmamakla birlikte en erken 4. yüzyıl daha çok 5. ve 6. yüzyıl örnekleri olan ve de kısmen 7. yüzyıl ortalarına kadar da kullanıldığı bilinmektedir. Büyük olasılıkla özellikle zeytinyağı ve şarap gibi sıvı ürünleri taşıma da kullanılan amphora bulguları, Dara’nın (Anastasiopolis) İmparator I. Anastasius Dönemi’nde (491-518) -504/505-507 yılları arasında- kurulması sonrasında özellikle I. Iustinianus Dönemi’nde (527-565) bölgede yaşanan Roma-Sasani savaşları sırasında kente erzak yardımı amaçlı getirilmiş olduğunu düşündürmektedir. Ancak, buluntular içerisinde 6. yüzyıldan daha erken amphora bulgularının olması kentin garnizon olarak kuruluşundan önce de aracılar vasıtasıyla Afrika ile ticaretin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Roma İmparatorluğu’nun dönemi içerisindeki en kaliteli seramiklerinden olan Afrika kırmızı astarlı seramiklerinin Dara’daki (Anastasiopolis) varlığı da kentte elit bir grup tarafından bu tür çanak/tabak/kâselerin sofralarında kullanılmış olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Dara (anastasiopolis) Bati Akdeniz (kuzey Africa-sud Spain '') The Seramics
2020
Yazar:  
Özet:

Dara (Anastasiopolis) is located in the ancient town of Mardin, in the district of Artuklu, in the district of Dara. Dara (Anastasiopolis), located 30 km south-east of the center of Mardin, is one of the best cities in the late Ancient Age with its 6th century border garnison. Since 1986, in the ancient city of Dara (Anastasiopolis), the majority of the mining work was interrupted, but the number of ceramic findings was compared to the number of mining work. These findings provide important clues about the food and drinking culture in the city, but contain very valuable information especially in terms of the city’s commercial relations. In Dara (Anastasiopolis) a total of 14 amphoras produced in North Africa-South Spain, six African red-corn corn/corn/corn and three African red-corn corn/corn/corn variants, mostly in North Africa and possibly in the Southern Spain region produced imported ceramics have been identified. North Africa and southern Spain, which form the westernmost borders of the Roman Empire, the production of these ceramics, which were once again occupied in Dara (Anastasiopolis), one of the easternmost borders of the Roman Empire, demonstrates the existence of enormous marine and marine trade in the light of ceramic data. Although these ceramics are not certain, the earliest of the 4th century is the 5th and 6th centuries. It is known to have examples of the century and is also used partially until the middle of the 7th century. The findings of the amphora, used for the transport of liquid products such as olive oil and wine, suggest that Dara (Anastasiopolis) was brought to the city for the purposes of aid after its establishment in the Emperor I Anastasius Period (491-518) - between 504/505-507 years - especially during the Roman-Sasani wars in the region in the I I Iustinian Period (527-565) and in the region. However, the findings show that the findings of amphora earlier than the 6th century show that the city was established as a garnison and that trade with Africa was through intermediaries before it was established. Furthermore, the presence of African red-crypted ceramics in Dara (Anastasiopolis), one of the highest-quality ceramics in the Roman Empire, also indicates that an elite group in the city used these types of cranes/cranes/cranes in the tables.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 187
Atıf : 1.354
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini