Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 49
 İndirme 10
Sağlık Kurumlarında Transformasyonel Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi: Bir Meta Analiz Araştırması
2021
Dergi:  
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, sağlık kurumlarında transformasyonel liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini tespit etmektir. Araştırmada sistematik derleme ve meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Sistematik derleme sonucu, belirlenen dahil etme ve dışlama kriterleri doğrultusunda 35 çalışmanın meta analizi yapılmıştır. Meta analizinde ilk olarak heterojenlik testi yapılmış ve heterojenlik testi sonucuna göre rastgele etkiler modeli tercih edilmiştir. Araştırmada moderatör analiz, duyarlılık analizi ve yayın yanlılığı analizi yapılmıştır. Yayın yanlılığının belirlenmesi için huni grafiği, trim ve fill testi ile Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları istatistiğinden yararlanılmıştır. Sağlık kuruluşlarında transformasyonel liderlik davranışlarının personel iş doyumu üzerinde (ES=0,54, G.A 0,47-0,61 p >0.05) pozitif yönlü güçlü bir etkiye sahip olduğu ve istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların yayın türü, yayın yılı ve çalışmaların yapıldığı ülke değişkenlerinin moderatör rol oynamadığı ve yayın yanlılığı olmadığı tespit edilmiştir. Bir organizasyonda değişimin ustası, ilham veren, motive eden, koç veya mentor olarak tanımlanan transformasyonel liderlerin sergiledikleri davranışlar çalışanların iş ve yaşam doyumu üzerine önemli bir etkisi olmaktadır. bırakmaktadırlar. Bu nedenle yönetici seçim ve veya atamasında transformayonel liderlik davranışları sergileyen kişiler tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:

Effect Of Transformational Leadership Behaviors On Job Satisfaction In Healthcare Institutions: A Meta Analysis Research
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to determine the effect of transformational leadership behaviors on staff job satisfaction in healthcare institutions. Systematic review and meta-analysis method was used in the research. As a result of the systematic review, a meta-analysis of 35 studies was conducted in line with the inclusion and exclusion criteria. In meta-analysis, firstly, heterogeneity test was performed and random effects model was preferred according to heterogeneity test result. In the study, moderator analysis, sensitivity analysis and publication bias analysis were performed. Funnel plot, trim and fill test and the statistics of Begg and Mazumdar rank correlations were used to determine the publication bias. It was determined that transformational leadership behaviors in health institutions have a strong positive effect on staff job satisfaction (ES = 0.54, G.A; 0.47-0.61; p> 0.05) and are statistically significant. It was determined that the variables of publication type, year of publication, and the country in which the studies were included in the study did not play a moderator role and there was no publication bias. The behaviors exhibited by transformational leaders, who are defined as the master of change, inspiring, motivating, coach or mentor in an organization, have a significant effect on the job and life satisfaction of the employees. they leave. For this reason, people who display transformational leadership behaviors should be preferred in the selection and or appointment of managers.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 712
Atıf : 2.474
2023 Impact/Etki : 0.365
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science