Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 14
 İndirme 4
Matematik Öğretme Kaygısının Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
2022
Dergi:  
e-Kafkas Journal of Educational Research
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, Türkiye’deki öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik öğretme kaygılarının cinsiyete göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın verileri; ULAKBİLİM TR dizin, Google akademik, Türk eğitim indeksi, ASOS indeks, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi ve Proquest Açık Erişim veri tabanlarında anahtar kelimelerle tarama yapılarak dâhil edilme ölçütlerine uyan Türkiye’de 2010-2021 yılları arasında yürütülen toplam 23 çalışma üzerinden toplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen etki büyüklüğünün hesaplanmasında, “Comprehensive Meta-Analysis” yazılımından yararlanılmıştır. Çalışmada, yayın yanlılığının olup olmadığını anlamak için ilk olarak huni saçılım grafiği incelenmiştir. Ardından yayın yanlılığının incelenmesi için Classic fail-safe N testi, Begg ve Mazumdar sıra korelasyon testi ve Egger Doğrusal Regresyon Testi kullanılmıştır. Bu analizler sonucu, yayın yanlılığının olmadığı anlaşılmıştır. Çalışma verilerinin analizinde Hedges’g katsayısı kullanılmış ve güven aralığı olarak %95 alınmıştır. Bunun yanında meta analiz yöntemiyle incelenen çalışmalar heterojen bir özellik gösterdiğinden dolayı [Q (sd= 22) = 67.542, p= 0.000] çalışmaların etki büyüklükleri rastgele etkiler modeline göre hesaplanmıştır. Elde edilen analizler sonucunda, kadınlar lehine önemsiz düzeyde bir etki büyüklüğü (g=0.012) elde edilmiştir. Bununla birlikte, yapılan moderatör analizinin sonucunda cinsiyet açısından matematik öğretme kaygısının örneklem grubuna (öğretmen ve öğretmen adayı) göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ancak etki büyüklükleri karşılaştırıldığında matematik öğretme kaygısının öğretmenlerde erkekler lehine (g=-0.097), öğretmen adaylarında ise kadınlar lehine (g=0.051) önemsiz düzeyde etki büyüklükleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of Mathematics Teaching Anxiety In Terms Of Gender: A Meta-analysis Study
2022
Yazar:  
Özet:

This study was aimed to examine the mathematics teaching anxiety of teachers and pre-service teachers living in Turkey by gender. The data of this study were collected from 23 research carried out in Turkey between 2010 and 2021, which met the inclusion criteria upon search through the National Thesis Center of the Council of Higher Education, ULAKBILIM TR index, Google Scholar, Turkish education index, ASOS index and Proquest Open Access databases based on the keywords. The "Comprehensive Meta-Analysis" software program was used to calculate the effect size obtained from the studies within the scope of meta-analysis. The Funnel Scatterplot to understand whether there is publication bias in the study. Then to investigate the publication bias, the Classic fail-safe N test, the Begg and Mazumdar rank correlation test, and Egger’s Linear Regresyon tests were used. Then it was tested through Egger Linear Regression Test, and the Begg and Mazumdar rank correlation test. As a result of these analyzes, it was understood that there was no publication bias. In the analysis of the study data, the “Hedges g” coefficient was taken as a basis, and the confidence interval was considered as 95%. Since the studies examined within the scope of the meta-analysis showed a heterogeneous characteristic [Q (sd= 22)= 67.542, p= 0.000], the effect sizes of the studies were calculated according to the random effects model. In addition, Ethics Committee Approval" was not obtained for this research, as it was carried out on publications in literature open to access. As a result of the analysis in this study, the effect size was insignificant in favor of females (g=0.012) was obtained. However, as a result of the moderator analysis, it was found that mathematics teaching anxiety did not differ significantly according to the sample group (teacher and pre-service teacher) in terms of gender. Still, when the effect sizes were compared, it was found that the effect sizes of mathematics teaching anxiety were insignificant in favor of males (g=-0.097) and in favor of females (g=0.051) as pre-service teachers.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


e-Kafkas Journal of Educational Research

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 279
Atıf : 1.205
2023 Impact/Etki : 0.33
e-Kafkas Journal of Educational Research