Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 23
 İndirme 6
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Finlandiyalı Öğrencilerin Türkiye ve Türkçe Algısı
2021
Dergi:  
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Yabancı dil öğretiminde, bireylerin hedef dile ilişkin algılarının belirlenmesi, öğrencilerin tutum, özyeterlik gibi duyuşsal becerileri ve sürecin niteliği açısından önem taşımaktadır. Helsinki Üniversitesi Diller Bölümünde Türkçe öğrenenlerin Türkiye ve Türkçe’ye yönelik algılarının belirlendiği çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) desenine uygun olarak yürütülmüştür. Verilerin toplanması aşamasında katılımcılardan, “Türkçe ……… gibidir çünkü…………………….. Türkiye …………………………… gibidir çünkü………………………...” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Katılımcıların, Türkiye’ye ilişkin 21 Türkçe’ye ilişkin ise 6 metafor ürettikleri görülmüştür. Bu metaforlardan 2’si olumsuz olarak değerlendirilirken diğer metaforların olumlu metaforlar olduğu gözlenmiştir. Türkiye’ye yönelik metaforlar, yiyecek/gıda, çok kültürlülük, Türklerin özellikleri, tabiat, ev, ön görülemezlik, kültürel köprü, değerli maden ve olumsuz algılar temalarında Türkçe’ye yönelik algılar ise, Türkçenin özellikleri ve Türkçe öğrenmek temaları altında toplanmıştır. Katılımcıların Türkçe ve Türkiye’ye yönelik algıları genel olarak olumlu iken, bazı olumsuz algıları da bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi diğer olumsuz algıların giderilmesi ve olumlu yaklaşımların pekiştirilmesi için ilgili ülkelerde kültürel diplomasi, ortak özelliklere vurgu yapılması, Türkiye’nin daha fazla ve doğru tanıtılması için çeşitli etkinlikler yapılmalıdır. Ayrıca, Türkoloji bölümü desteklenerek Finlandiya’nın diğer üniversitelerinde de bölümün açılması için girişimlerde bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

The Perception Of Turkey and The Turkish Language Of The Finnish Students Learning Turkish As A Foreign Language
2021
Yazar:  
Özet:

Determining the perception of individuals related to the target language is important in terms of the quality of students’ attitudes and affective skills such as self-efficacy and of the learning process. The study analyzes the perceptions of the students who have studied at the University of Helsinki, Department of Languages related to Turkey and Turkish. It is conducted in accordance with the phenomenology design which is one of the methods of qualitative research. In order to collect data for the research the students were asked to complete the sentences such as “Turkish is like………, because……….”; “Turkey is like…….., because…………………”. The students have produced 21 metaphors related to Turkey and 6 metaphors to Turkish. It has been observed that two of the metaphors have negative connotations, whereas the rest of them were positive metaphors. It has been found out that that the metaphors related to Turkey are in the themes of food, multi-culturalism, the properties of the Turkish people, nature, unpredictability, cultural bridge, precious metal and negative perception. The perceptions as to Turkish are in the themes of the properties of the Turkish language and learning Turkish. While the perceptions of the participants are generally positive towards Turkey, there are some negative perceptions, as well. In order to remove these kinds of negative perceptions and to reinforce positive attitudes cultural diplomacy, emphasizing common values and some more activities introducing Turkey in a better way are required. Besides, by supporting the departments of Turkology, in the other universities of Finland, the department must be initiated.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.020
Atıf : 1.475
2022 Impact/Etki : 0.295
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q1
19/86

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
179/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
114/232

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q2
26/92

RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi