Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 9
 Görüntüleme 165
 İndirme 85
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
2018
Dergi:  
Türkiye Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin oluşturdukları metaforları toplamak ve toplanan metaforları sınıflandırarak Türkçe öğretmeni adaylarının algılama biçimlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmayla aslında öğretmen adaylarının kendilerine yönelik bakış açılarının da tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programı 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 158 Türkçe öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir? Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? sorularına cevap aranmıştır.  Araştırma verilerinin toplanması için katılımcıların her birinden “Öğretmen …………………. gibidir, çünkü ………………….” ifadesini içeren formu tamamlamaları istenmiştir. Çalışmada veriler, nitel araştırmaya dayalı olarak içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda belirlenen metaforlar ile bunlara bağlı oluşturulan kategorilerin doğruluğunun ölçülebilmesi amacıyla metafor ve kategori listeleri çalışma alanında uzman 5 öğretim üyesi ile paylaşılmıştır. Uzman görüşleri sonrasında, örtüşmeyen metaforlar üzerinde tartışılarak çalışmada kullanılan metafor ve kategorilere son şekli verilmiştir. Çalışma kapsamında Türkçe öğretmeni adayları öğretmen kavramına ilişkin toplam 81 farklı metafor üretmiştir. Ortaya konulan metaforların büyük çoğunluğu olumlu özellik taşımaktadır. Katılımcılar tarafından sıklıkla ifade edilmiş ilk 5 metafor sırasıyla; anne (18), Güneş (16), baba (8), pusula (7), ve su (6) kavramları olmuştur. Araştırma bulgularına göre Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına yönelik algılarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Türkiye Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 141
Atıf : 541
2022 Impact/Etki : 0.815
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
19/232

Türkiye Eğitim Dergisi