User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 2
 Views 53
 Downloands 21
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullandırma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
2017
Journal:  
Asos Journal
Author:  
Abstract:

Araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma düzeyini belirlemek ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini tespit etmektir. Çalışma tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın çalışma grubunu Aydın TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü, MEB ve Özel Dil Kurslarında yabancılara Türkçe öğreten 88 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Özen ve Durkan (2016) tarafından geliştirilen “Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeği (ÜOSKÖ)" kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Katılımcıların üstbilişsel okuma stratejilerini kullandırma düzeylerinin "çok" düzeyinde olduğu; Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullandırma düzeyleri ile cinsiyetin, mesleki tecrübenin, çalışılan kurumun, mezun olunan programın ilişkisinin olmadı tespit edilmiştir. Bu sonuca ek olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullandırma düzeylerinde derslerde bilinçli olarak üstbilişsel okuma stratejilerini kullanmanın etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Asos Journal

Field :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 5.085
Cite : 9.526
© 2015-2024 Sobiad Citation Index