Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 34
 İndirme 10
Yabancilara Turkce Ogretiminde Yardimci Kaynaklardan Yararlanma: Turkcenin Sesi Yunus Emre Ornegi
2021
Dergi:  
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Yazar:  
Özet:

Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi; eş zamanlı olarak öğrencilere dil bilgisi yapılarının kazandırılması hedeflenmektedir. Öğreticiler süreci genellikle temel kaynaklar olan ders kitaplarından hareketle yürütmekte, kitapların yetersiz kaldığı durumlarda yardımcı kaynak ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yunus Emre Enstitüsü, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere hazırladığı yardımcı kaynaklarla öğreticilerin ve öğrenicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Enstitü bünyesinde, Türkçe öğrenen yabancıların dil düzeylerine göre üç kitap hâlinde hazırlanan “Türkçenin Sesi Yunus Emre” seti de hem yardımcı okuma kitabı ihtiyacını gidermesi hem de Yunus Emre’nin hayatını konu edinmesi nedeniyle dikkat çekmektedir. Dil öğretiminde temel dil becerilerinin geliştirilmesi önemli olmakla birlikte öğretimin önemli boyutlarından biri de hedef dile ait kültürel değerlerin karşı tarafa tanıtılmasıdır. Temel, orta ve ileri düzey için hazırlanan “Türkçenin Sesi Yunus Emre” yardımcı okuma kitapları, hem yabancı öğrenicilerin hedef dilde okuma alışkanlığı kazanmalarına hem de Yunus Emre’nin hayatını öğrenmelerine yardım etmekte; hazırlanan etkinliklerle öğrenicilerin söz varlığı, okuma, dil bilgisi, yazma ve konuşma yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak tasarlanan çalışmada araştırma verileri doküman analizi ile çözümlenmiştir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde yardımcı kaynakların yerine ve dil öğretiminde kültür etkileşiminin önemine değinilmiş, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2020 yılında yayımlanan “Türkçenin Sesi Yunus Emre” yardımcı okuma kitapları incelenerek yabancılara Türkçe öğretiminde yardımcı kaynaklardan nasıl yararlanılabileceği ile ilgili önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Use Of Supplementary Resources In Teaching Turkish To Foreigners: The Case Of Voice Of Turkish Yunus Emre
2021
Yazar:  
Özet:

In teaching Turkish to foreigners, it is aimed to provide students with grammatical structures apart from developing students' reading, listening, speaking and writing skills. Instructors usually conduct the process based on the textbooks, which are the main resources, and when the books are insufficient, the need for supplementary resources arises. Yunus Emre Institute is trying to address the needs of teachers and learners with the supplementary resources which have been prepared to be used in teaching Turkish to foreigners. The "Voice of Turkish Yunus Emre" set, prepared by experts within the Institute, takes attention as supplementary reading books for foreigners learning Turkish. Although it is important to develop basic language skills in language teaching, one of the important dimensions of teaching is to introduce the cultural values of the target language to learners. In this respect, the “Voice of Turkish Yunus Emre” supplementary reading books, prepared according to levels, help foreign learners acquire the habit of reading in the target language, and learn about Yunus Emre's life and get to know him closely as well; with the activities, it aims to improve the vocabulary, reading, grammar, writing and speaking competencies of the learners. In the study, which was designed in accordance with the qualitative research approach, the research data were obtained by document analysis. In this study, the place of supplementary resources in teaching Turkish to foreigners and the importance of cultural interaction in language teaching were mentioned, and the "Voice of Turkish Yunus Emre" supplementary reading books published by Yunus Emre Institute in 2020 were examined and suggestions were given on how to benefit from supplementary resources in teaching Turkish to foreigners.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 712
Atıf : 2.379
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini