Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 53
 İndirme 21
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullandırma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
2017
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma düzeyini belirlemek ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini tespit etmektir. Çalışma tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın çalışma grubunu Aydın TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü, MEB ve Özel Dil Kurslarında yabancılara Türkçe öğreten 88 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Özen ve Durkan (2016) tarafından geliştirilen “Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeği (ÜOSKÖ)" kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Katılımcıların üstbilişsel okuma stratejilerini kullandırma düzeylerinin "çok" düzeyinde olduğu; Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullandırma düzeyleri ile cinsiyetin, mesleki tecrübenin, çalışılan kurumun, mezun olunan programın ilişkisinin olmadı tespit edilmiştir. Bu sonuca ek olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullandırma düzeylerinde derslerde bilinçli olarak üstbilişsel okuma stratejilerini kullanmanın etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.085
Atıf : 9.526
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini