Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 16
 İndirme 3
Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
2022
Dergi:  
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada ortak bilgi yapılandırma modeline (OBYM) dayalı fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerine olan etkisini meta-analiz yöntemi ile incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini (2010-2020) Türkiye’de anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı yapılan araştırmalar oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından dahil edilme ölçütlerine uygun olarak hazırlanmış kodlama formu kullanılmıştır. Bu kapsamda dâhil edilme ölçütlerine uygun toplam 8 adet araştırma (16 adet karşılaştırma) meta-analize dahil edilmiştir. Verilerin analizinde meta-analiz için uygulanan özel bir yazılım programı kullanılmış ve bu program sayesinde yayın yanlılığı, etki büyüklüğü ve homojenlik testleri yapılmıştır. Yapılan meta-analiz sonucunda, ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğü .927 olarak hesaplanmıştır. Bu değer Cohen vd. (2011) sınıflandırmalarına göre incelendiğinde, öğrencilerin akademik başarılarını arttırma açısından ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretimin pozitif yönde orta düzeyde etkiye sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretimi ile ilgili çalışmaların etki büyüklüklerinin deneysel işlemin uygulanma süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Impact of Science Teaching Based on Common Information Structure Model on Academic Success: A Meta-Analysis Study
2022
Yazar:  
Özet:

This study aims to study the impact of science teaching based on the Common Information Structure Model (OBYM) on student academic achievements with the meta-analysis method. According to this goal, the sample of the research (2010-2020) is the research based on the common information structure model at the level of parental, primary and secondary school in Turkey. In the collection of data, the coding form prepared according to the inclusion criteria by the researchers was used. A total of 8 studies (16 comparisons) in accordance with the inclusion criteria have been included in this framework. In data analysis, a special software program applied for meta-analysis was used, and thanks to this program, broadcast error, impact size and homogenity tests were conducted. According to the meta-analysis, the size of the impact of science teaching on student academic success based on the common information structure model is calculated as .927 . This is worth Cohen vd. When studied according to their classifications, it can be said that teaching based on the common knowledge structure model in terms of enhancing student academic achievements has a positive impact on a medium level. It has also been determined that the impact sizes of studies related to the teaching of science based on the common information structure model show statistically significant differences according to the variable of the application time of the experimental process.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Science Teaching Based On The Common Knowledge Construction Model On Academic Achievement: A Meta-analysis Study
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 563
Atıf : 2.588
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi