Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 93
 İndirme 46
Effect Of 5e Learning Model On Academic Achievement and Attitude Towards The Science Course: A Meta-analysis Study
2019
Dergi:  
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, 5E öğrenme modelinin akademik başarı ve derse yönelik tutum üzerine etkisini inceleyen çalışmaların etki büyüklüklerinin öğrenim düzeyi ve ders türüne göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığını meta analiz yöntemi ile belirlemektir. Çalışmada, 2006 ile 2016 yılları arasında “5E öğrenme” modeli ile ilgili fen alanında yapılmış 38 çalışma incelenmiştir. Bu doğrultuda nicel verilere sahip, deneysel desende tasarlanmış, fen bilimleri derslerinde Türkiye’de uygulanmış ve ulusal veya uluslararası yayınlanmış ya da yayınlanmamış tezler olmak üzere çalışmalar meta analiz yöntemiyle birleştirilmiştir. Verilerin analizinde Comprehensive Meta Analysis (CMA) programı kullanılmış, etki büyüklüklerinin ve genel etki büyüklüğünün yorumlanması için Cohen’s d değeri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda 5E öğrenme modelinin akademik başarı üzerindefazla üniversite düzeyinde,az ise ilkokul düzeyinde etkisinin olduğu ve bu modelin akademik başarı üzerinefazla fizik dersinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 5E öğrenme modelinin geleneksel öğretim yöntemine göre derse yönelik tutum üzerine orta düzeyde etkili olduğu ve modelin tutum üzerindefazla biyoloji dersinde etkili olduğu belirlenmiştir.  Bu bağlamda 5E öğrenme modelinin fen ile ilgili derslerde uygulanmasına yönelik öğretmenlerin teşvik edilmesi ve ders içi uygulama sorunlarına yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Effect Of 5e Learning Model On Academic Achievement and Attitude Towards The Science Course: A Meta-analysis Study
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this research is to determine whether the impact of studies that study the impact of the 5E learning model on academic success and class-oriented attitude creates a difference depending on the level of learning and the type of course. The study examined 38 studies in the field of science related to the "5E learning" model between 2006 and 2016. In this regard, the studies with quantitative data, designed in experimental designs, in science courses applied in Turkey and national or international published or unpublished theses are combined with the meta-analysis method. In data analysis, the Comprehensive Meta Analysis (CMA) program was used to calculate Cohen’s d value to interpret the impact sizes and the overall impact sizes. The research has found that the 5E learning model has an influence on academic achievement over the university level, while a little on primary school level, and that this model has an influence on academic achievement over the course of physics. It is also determined that the 5E learning model has a medium-level impact on a class-oriented attitude according to the traditional teaching method and that the model has a high-level impact on the attitude in the course of biology.  In this context, it is recommended that teachers are encouraged to apply the 5E learning model in the courses related to science and to provide service-in-service training on the problems of the application in the course.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 430
Atıf : 1.060
2022 Impact/Etki : 0.198
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
153/232

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi