Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 5
 İndirme 6
A Meta-analysis Study On The Effectiveness Of Flipped Classroom Learning On Students' Academic Achievement / Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-analiz Çalışması
2022
Dergi:  
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ters yüz sınıf modeli, geleneksel eğitim sürecinin tersine işleyen, öğretmenin rehber öğrencinin aktif olduğu, sınıf içi ve sınıf dışı eğitim faaliyetlerinden oluşan teknoloji tabanlı eğitim yaklaşımlarından biridir. Bu çalışmanın amacı, son dönemde popülerliğini artırmış olan ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısına etkisini araştıran yurt içinde ve yurtdışında yayınlanmış nicel çalışmaların meta-analizini gerçekleştirmektir. Çalışma nicel bulguları sistematik olarak inceleyen meta-analiz yöntemiyle yürütülmüştür. Bu kapsamda ters yüz sınıf modelinin başarıya etkisini raporlamış olan makale ve tezler, ERIC, Web of Science, EBSCOHost, Google Scholar, SCOPUS, PROQUEST, YÖKTEZ veri tabanları taranmış, konu ile ilgili 945 çalışmaya ulaşılmış, kriterlere uygun 54 çalışmadan 58 araştırma bulgusu meta-analiz çalışmasına dahil edilmiştir. Yayın türü, yayın yılı, öğretim kademesi ve uygulama süresi moderatör değişken olarak belirlenmiştir. Veriler CMA programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısı zerine etkisi rastgele etkiler modeline göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek etkiye (Hedges’s g=0,976) sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, meta-analize dahil edilen çalışmalarda raporlanan etki büyüklüklerinin heterojen dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir (Qmodel=362,786 df(Q)=57 p= ,000). Yapılan alt grup analizler ile (Analog ANOVA, Meta-Regresyon) meta-analize dahil edilen çalışmalarda raporlanan etki büyüklüklerinin heterojen dağılımının altında yatan sebepler test edilmiştir. Test edilen değişkenlerden sadece uygulama süresi değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (Qb=9,321 p=0,025) tespit edilmiştir. Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı üzerindeki etkisi baz alınarak bu çalışmanın modelin sınıflarda kullanımının artmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak, bu modelin akademik başarı üzerinde etkili olabilmesi için uzun süre uygulanması gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Null
2022
Yazar:  
Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-analiz Çalışması / A Meta-analysis Study On The Effectiveness Of Flipped Classroom Learning On Students' Academic Achievement
2022
Yazar:  
Özet:

Flipped classroom learning (FCL), which is focused on offering online video lectures and expecting students to work on and comprehend the material prior to coming to class, has become a popular strategy in recent years, allowing the instructor to reinforce it with metacognitive exercises. Thus, this study will analyze 58 research results from 54 quantitative studies published between 2007 and 2020 to determine the overall influence of FCL on students' academic attainment. Relevant research was found using academic publishing databases. After that, the sample was meta-analyzed using the Comprehensive Meta-Analysis software. As moderator factors, the kind of publishing, the educational level, and the length of the application were identified. The data indicate that the FCL has a statistically significant influence on student accomplishment (g = 0.976) in the random-effects model. The sample produced a heterogeneous distribution. Additional subgroup analyses using Analog ANOVA indicated that the only statistically significant variable is the time of the application. The study's objective is to contribute to the increased use of flipped classrooms in educational settings due to their large impact size on academic success. It has pedagogical consequences for teachers to extend the duration of this approach in their classrooms in order to have a greater impact.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Güzel Sanatlar; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 361
Atıf : 845
2022 Impact/Etki : 0.674
Quarter
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Q1
6/122

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
28/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
31/232

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
4/92

Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Q1
4/188

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q1
2/39

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi