Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 13
 İndirme 7
Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamalarının Karma-meta Yöntemiyle İncelenmesi
2023
Dergi:  
Eğitim ve Bilim
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, yapılandırmacı yaklaşımın etkililiğinin karma-meta yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Meta-analiz ve meta-tematik analizler yaparak araştırma konusunu iki boyutta irdelemeyi ve kapsamlı sonuçlar ortaya çıkarmayı içeren karma-meta yöntemi bağlamında, alanyazın taramaları sonucunda nicel (meta-analiz) ve nitel (meta-tematik analiz) çalışma bulguları elde edilmiştir. Belirli kriterler doğrultusunda ve belli veri tabanlarından taranan nicel çalışmalar MetaWin ve CMA 2.0 programıyla analiz edilmiş ve ders alanı, öğretim kademesi, uygulama süresi ve örneklem büyüklüğü şeklinde moderatör analizleri de gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, çalışmaların etki büyüklüklerinin akademik başarı ve ilgili moderatörler açısından geniş düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Nitel çalışmalar ise Maxqda programıyla analiz edilerek yapılandırmacı yaklaşımın teknoloji, iş birliği ve 21. yüzyıl becerileriyle ilişkisine ve ilgili uygulamalardaki problemler ve çözüm önerilerine yönelik temaların oluştuğu görülmüştür. Nitel bulgular da yapılandırmacı yaklaşımın pozitif yönde etkisinin ağırlıklı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, yapılandırmacı uygulamaların farklı kademe, ders alanı, uygulama süresi ve örneklemlerde genel bağlamda pozitif yönde etki ettiğini ve öğrenme sonuçlarını iyi düzeyde etkilediğini yansıtmıştır.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Eğitim ve Bilim

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.720
Atıf : 26.810
2022 Impact/Etki : 0.469
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
70/232

Eğitim ve Bilim