Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 3
 İndirme 6
Etkin Piyasa Hipotezinin Yapısal Kırılmalı ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Analizi: Borsa Istanbul Üzerine Bir Uygulama
2022
Dergi:  
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics
Yazar:  
Özet:

Finans literatüründe menkul kıymetlerle ilgili bilgilerin anında fiyatlara yansıdığı piyasa kavramı etkin piyasa olarak tanımlanmaktadır. Etkin bir piyasada işlem yapan yatırımcılar anormal getiri elde edememektedir. Tüm piyasa katılımcılarının piyasaya gelen bilgilere anında ulaştığı ve herkesin aynı bilgiyi bildiği varsayılmaktadır. Bilgi etkinliği çerçevesinde, bu çalışmanın amacı, piyasa türlerinden biri olan zayıf formda etkin piyasa hipotezini BİST100 endeksi için 2011:10-2021:10 döneminde günlük, haftalık ve aylık frekanslarda istatistiki testler ile test etmektir. Çalışmada, söz konusu döneme ait verilerin zayıf formda etkinlik sınaması için runs testi, varyans oran testi, geleneksel birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testi kullanılmaktadır. Çıkan bulgulara göre, ilgili dönemde BİST100 piyasa endeksininin tüm frekanslarda rassal yürüyüş gösterdiği yani zayıf formda etkin olduğu sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Analyzing The Efficient Market Hypothesis With The Structural Break and Nonlinear Unit Root Tests: An Application On Borsa Istanbul
2022
Yazar:  
Özet:

The literature on finance defines the concept of an efficient market as a market where information about securities is instantly reflected in prices. Investors who trade on efficient markets cannot obtain abnormal returns. All market participants are assumed to have instant access to the information coming to the market, with everyone knowing the same information. The aim of this study is to test within the framework of information efficiency the weak-form efficiency market hypothesis using statistical tests with daily, weekly, and monthly frequencies for the BIST100 index over the period of October 2011-October 2021. The study uses the runs test, variance ratio test, unit root tests, structural break unit root tests, and nonlinear unit root tests to test weak form efficiency for this period. According to the findings, the BIST100 market index has been concluded to show a random walk at all frequencies in the relevant period (i.e., it has weak form efficiency).

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 215
Atıf : 1.760
2022 Impact/Etki : 0.625
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
39/509

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics