Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 8
 İndirme 6
Borsa İstanbul’un Zayıf Formda Etkinliğinin Testi
2022
Dergi:  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Finans literatüründe piyasaların etkinliği, piyasaların tüm bilgiyi fiyatlara yansıtacağı ve yatırımcıların normalüstü getiri elde edemeyeceği varsayımı uzun süredir tartışılmaktadır. Bu çalışmada Etkin Piyasa Hipotezinin varlığı, Türkiye piyasasının temel göstergesi konumunda olan BİST 100 endeksi üzerinde test edilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen ADF, PP ve KPSS birim kök testlerini desteklemek, Türkiye’yi etkileyen şokların BİST 100 endeksini etkileyip etkilemediğini incelemek için yapısal kırılmalı birim kök analizi gerçekleştirilmiştir. Zivot-Andrews testi, modellerin yapısına göre farklı dönemlerde kırılmalar gerçekleştiğini tespit etmiştir. Bu kırılmalar 2002, 2008 ve 2018 yıllarında olmasına rağmen, serilerin durağan bir yapıda olmasını sağlamamıştır. Durağan olmayan seriler birim kök içermektedir, yani piyasa zayıf formda etkin değildir. BİST 100 endeksi üzerinde gerçekleştirilen ADF, PP ve KPSS testleri ve yapısal kırılmalı Zivot-Andrews testi sonuçları birbirini destekler nitelikte olup, endeksin zayıf formda etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Null
2022
Yazar:  
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 148
Atıf : 328
2022 Impact/Etki : 0.13
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
351/509

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi