Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 43
 İndirme 5
Etkin Piyasa Hipotezinin Geçerliliği: G7 Ülkeleri Örneği
2021
Dergi:  
Yönetim ve Ekonomi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı Fama’nın ortaya koyduğu etkin piyasa hipotezinin geçerliliğinin G7 ülkeleri için incelenmesidir. Bu doğrultuda, zayıf formada etkinlik testi 1990-2020 dönemi için G7 ülkeleri kapsamında durağan olmayan panel birim kök testleri yardımıyla yapılmıştır. Öncelikle serilerde yatay kesit bağımlılığı CD lm testi ile incelenmiştir. Yatay kesit bağımlığının varlığı sonucunda yatay kesit bağımlılığını dikkate alan CADF ve Hadri Kurozumi ikinci nesil durağan olmayan panel birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular doğrultusunda G7 ülkelerinde piyasaların zayıf formda etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre herhangi bir finansal varlığın geçmişteki sahip olduğu tüm bilgiler finansal varlığın fiyatına yansımaktadır ve herhangi bir finansal aracın geçmişteki fiyat hareketine bakarak gelecekteki fiyatını belirlemek mümkün değildir. Rassal yürüyüşe sahip olan zayıf formda etkin piyasalarda finansal varlık fiyatlarının durağan olmaması, gelecekteki finansal varlık piyasalarının geçmiş fiyatlara dayalı olarak tahmin edilemeyeceği anlamına gelir. Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasa Hipotezi, Panel Veri Analizi, Panel Birim Kök Testi. JEL Sınıflandırması: C23, F30, F37

Anahtar Kelimeler:

The Validity Of The Efficient Market Hypothesis: The Case Of The G7 Countries
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the validity of Fama's efficient market hypothesis for G7 countries. In this context, the effectiveness test on weak form was conducted with the help of the non-stationary panel unit root tests within the G7 countries for the period of 1990-2020. Firstly, cross section dependence is examined with CDlm test. As a result of the presence of cross section dependency, CADF and Hadri Kurozumi second generation non-stationary panel unit root tests, which take into account the cross section dependence, were used. In line with the empirical findings obtained, it has been concluded that the markets in G7 countries are weakly efficient. According to this result, all the information that a financial asset has in the past is reflected in the price of the financial asset and it is not possible to determine the future price of any financial instrument by looking at the historical price movement. The fact that financial asset prices are not stable in weakly active markets with a random walk means that future financial asset markets cannot be predicted based on past prices. Key Words: Efficient Market Hypothesis, Panel Data Analysis, Panel Unitroot Test JEL Classification: C23, F30, F37

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Yönetim ve Ekonomi

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.114
Atıf : 16.543
2022 Impact/Etki : 0.293
Yönetim ve Ekonomi