User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 4
 Views 46
 Downloands 19
Murat Hoyuk 2019 Excavation: A Preliminary Report
2020
Journal:  
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışma Bingöl’ün ilk bilimsel kazı projesi olma özelliği gösteren 2019 yılı Murat Höyük kurtarma kazısına ait ön değerlendirmeleri sunmaktadır. Murat Höyük, Doğu Anadolu Bölgesi, Bingöl İli Solhan İlçesi, Murat Nehri kenarında konumlanmıştır. Höyük, Aşağı Kaleköy Barajı su tutma havzası içerisinde yer aldığı için, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2018 yılında tescillenmiştir. Höyükteki kazı çalışmaları Elazığ Müzesi Müdürlüğü kazı başkanlığında ve bilimsel bir heyet tarafından 2019 yılında yapılarak tamamlanmıştır. Murat Höyük’teki kazı çalışmaları sonucunda dört ana kültür evresi (I-IV) tespit edilmiştir: I. Tabaka, Orta Çağ’a, II. Tabaka, Orta Demir Çağı’na, III. Tabaka, Erken Demir Çağı’na ve IV. Tabaka, Erken Tunç Çağı’na aittir. Murat Höyük’ün en erken tabakası olan Erken Tunç Çağı, Doğu Anadolu kronolojisine göre Erken Tunç Çağı III’e (MÖ 2500-2200) tarihlenmektedir. 2018 yılında yapılan Murat Tepe kazılarına kadar Bingöl’deki arkeolojik çalışmalar yüzey araştırmalarıyla sınırlıydı. Bölgede Tunç Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar olan dönemler konusundaki arkeolojik bilgilerimiz yüzey araştırmalarından elde edilen malzemelere dayanmaktaydı. Bölgenin ilk bilimsel kazıları olan Murat Höyük ve Murat Tepe kazıları öncülüğünde elde edilen kazı stratigrafisi ile birlikte bölge arkeolojisine önemli katkılar sunacaktır. Özellikle Murat Höyük kazılarıyla elde edilen yeni arkeolojik verilerin, Doğu Anadolu Bölgesi’nde arkeolojik olarak önemli bir boşluğu dolduracağı kanısındayız.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Field :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 698
Cite : 4.082
© 2015-2024 Sobiad Citation Index