Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 117
 İndirme 41
Frigya’nın Doğusunda, Antik Germia ve Civarında Yer Alan Tunç ve Demir Çağı Yerleşimlerinden Toplanan Çanak Çömleğin Genel Bir Değerlendirmesi
2017
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

P. Niewöhner başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilen antik Germia (modern Gümüşkonak) ve çevresi yüzey araştırmaları kapsamında bölgede yer alan prehistorik yerleşim yerleri de incelenmiştir. Bu kapsamda M.Ö. 3. Binyıl ve 2. Binyıl çanak çömleği veren höyük yerleşmelerinin yanı sıra M.Ö. 1. Binyıla tarihlendirilen bir tepe üstü kale yerleşmesi saptanmıştır. Batı ve Orta Anadolu kültürleri arasında bir geçiş bölgesi konumunda olan bölge İlk Tunç Çağı’nda batıda Sivrihisar dağlarından doğuda Haymana platosuna kadar yayılım alanı bulan Polatlı çanak çömlek grubunun özelliklerini yansıtır. Erken İTÇ 3’de büyük oranda Frigya kültür bölgesine dahil olan bölge, M.Ö. 3. Binyıl sonlarında Orta Anadolu ile tüm M.Ö. 2. Binyıl boyunca da devam edecek olan kültürel bir bütünlük içine girer. Bu bağlamda M.Ö. 2. Binyıl da bölge çanak çömleği Hitit çanak çömleği özelliklerini yansıtır. Buradaki höyük yerleşmelerinin Geç Tunç Çağı’ndan sonra terk edildiği ve Erken Demir Çağı ile beraber kale yerleşmelerinde iskan olunduğu anlaşılmaktadır. Yerleşme modellerinde değişiklik olmakla beraber, çanak çömleğin gelişimi Geç Tunç Çağı’ndan Demir Çağı’na geçişte herhangi bir kesinti olmadığı izlenimini vermektedir

Anahtar Kelimeler:

A General Assessment Of The Bowl Precipitation Collected From Tunc and Iron Era Settlements Located In The East Of Frigya
2017
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

the ancient germia, which was performed by a team of p niewöhner modernki, was examined in the prehistoric settlements located in the region within the scope of modern silverkonak and circumference surface research. in this context, the mö 3 thousand and 2 thousand cubic meters of the mö, which reflects the appearance of the iron in the middle-based cultures, the region, which is in the first tunc era of the region, in the west of the pointedhisar mountains in the east to the land of the plateau, and in the last two-year of the land of the land of the land of the land of the region, which the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the past two thousand of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the past three thousand of the land of the past century and the past two thousand of the land of the past century, which a century, and the land of the past century, and the land of the city of the

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Asos Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 5.085
Atıf : 9.533
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini