Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 43
 İndirme 19
Murat Hoyuk 2019 Excavation: A Preliminary Report
2020
Dergi:  
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma Bingöl’ün ilk bilimsel kazı projesi olma özelliği gösteren 2019 yılı Murat Höyük kurtarma kazısına ait ön değerlendirmeleri sunmaktadır. Murat Höyük, Doğu Anadolu Bölgesi, Bingöl İli Solhan İlçesi, Murat Nehri kenarında konumlanmıştır. Höyük, Aşağı Kaleköy Barajı su tutma havzası içerisinde yer aldığı için, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2018 yılında tescillenmiştir. Höyükteki kazı çalışmaları Elazığ Müzesi Müdürlüğü kazı başkanlığında ve bilimsel bir heyet tarafından 2019 yılında yapılarak tamamlanmıştır. Murat Höyük’teki kazı çalışmaları sonucunda dört ana kültür evresi (I-IV) tespit edilmiştir: I. Tabaka, Orta Çağ’a, II. Tabaka, Orta Demir Çağı’na, III. Tabaka, Erken Demir Çağı’na ve IV. Tabaka, Erken Tunç Çağı’na aittir. Murat Höyük’ün en erken tabakası olan Erken Tunç Çağı, Doğu Anadolu kronolojisine göre Erken Tunç Çağı III’e (MÖ 2500-2200) tarihlenmektedir. 2018 yılında yapılan Murat Tepe kazılarına kadar Bingöl’deki arkeolojik çalışmalar yüzey araştırmalarıyla sınırlıydı. Bölgede Tunç Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar olan dönemler konusundaki arkeolojik bilgilerimiz yüzey araştırmalarından elde edilen malzemelere dayanmaktaydı. Bölgenin ilk bilimsel kazıları olan Murat Höyük ve Murat Tepe kazıları öncülüğünde elde edilen kazı stratigrafisi ile birlikte bölge arkeolojisine önemli katkılar sunacaktır. Özellikle Murat Höyük kazılarıyla elde edilen yeni arkeolojik verilerin, Doğu Anadolu Bölgesi’nde arkeolojik olarak önemli bir boşluğu dolduracağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 698
Atıf : 4.984
2022 Impact/Etki : 0.214
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
249/509

Filoloji Temel Alanı
Q2
33/86

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi