Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 48
 İndirme 11
Doğu Karadeniz Bölgesi Geç Demir Çağı Kültürüne Ait Yeni Arkeolojik Bulgular ve Karadikmen Kalesi
2020
Dergi:  
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ
Yazar:  
Özet:

2015 yılında başladığımız ve bugüne kadar sürdürdüğümüz Doğu Karadeniz Bölgesi yüzey araştırmalarımızda Giresun İli ve ilçelerinde Geç Demir Çağı çanak-çömleği görülen az sayıda yerleşme yeri tespit ettik. Giresun ilinin dağlık kesimindeki Çamoluk ilçesinde 2017 yılı araştırmalarımızda tespit ettiğimiz Karadikmen Kale Yerleşimi (Giresun ili dağlık kesim) üzerinde gördüğümüz bir grup çanak çömlek kırmızı boya bezemeli, teknik ve form bakımından, tanıdığımız Geç Demir Çağı keramik özelliklerini taşımaktaydı. Geç Demir Çağı’na tarihlediğimiz Anadolu Demir Çağ Keramiği özelliği taşıyan açkılı astar üzerine yapılan bitkisel, band ve geometrik bezemelerden oluşan bu keramik grubunun bölgenin Demir Çağ sınırlarını yeniden belirlemeye yönelik çalışmalar açısından önemli olacağı düşüncesindeyiz. Bölgede Tunç Çağları’nın ne zaman bittiği, Demir Çağı’nın ne zaman ve hangi şartlarda başladığı belirgin değildir. Çalışma sahamızın Demir Çağı kültürlerini bölgenin yakınında daha önce Çoruh ve Kelkit Havzası’nda yapılan çalışmalar ile karşılaştırdık. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin güney hinterlandını oluşturan Kelkit Havzası’nın doğu bölümünde Demir Çağı’na ait yerleşmelerin olduğu, fakat bölge ile ilgili yazılı belgelerin hala yetersiz kaldığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler:

New Archaeological Buildings and Castles Of Karadikmen
2020
Yazar:  
Özet:

In 2015, we started and have continued to find a small number of settlements in the East Black Sea area surface research in the Giresun and the Late Iron Age districts. In the Chamoluk district in the mountainous section of the province of Giresun, a group of sandwiches we saw on the Karadikmen Castle settlement (Giresun or mountainous section) we found in our 2017 research was carrying the late Iron Age ceramic characteristics we know in technical and form. We believe that this keramic group, which is made of plant, band and geometric grids on the open aster that we are dating to the late Iron Age, will be important in terms of the work towards re-defining the limits of the Iron Age in the region. It is unclear when the Iron Age ended, when and under what conditions the Iron Age began. We compared the Iron Age cultures of our workplace with the studies previously done in the Choruh and Kelkit Basin near the area. The results of the research in the region can be said that there are settlements belonging to the Iron Age in the eastern part of the Kelkit Bay, which forms the southern backyard of the Eastern Black Sea Region, but the written documents relating to the region are still insufficient.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ

Alan :   Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 978
Atıf : 1.612
2022 Impact/Etki : 0.134
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
348/509

Filoloji Temel Alanı
Q3
51/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q3
56/92

KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ