Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 28
 İndirme 5
Muş/varto Tepeköy Höyüğü Tunç Çağları
2021
Dergi:  
Anadolu Araştırmaları
Yazar:  
Özet:

Doğu Anadolu Bölgesi, dağlık bir bölge oluşu ya da iklimsel elverişsizliğine rağmen önemli bir güzergâh veya önemli bir mesken konumunda olmuştur. Tarih öncesi çağlardan beri sürekli yerleşim görmüş, çoğu büyük kültürün, krallığın ve devletin odak noktası olmayı başarmıştır. Özellikle Kalkolitik Çağ sonlarında başladığı düşünülen büyük göçler ve bunun devamında gelen kültürler bölgeyi anayurtları gibi kullanmaya devam etmiştir. Aynı şekilde Muş Bölgesi içinde geçerli olan bu göç dalgaları sadece yüzey araştırmaları ile belirlenirken, Tepeköy Höyük kazıları ile bu veriler belgelenmiştir. Tepeköy, Muş Bölgesinde yapılan tabakalı ilk höyük kazısı olması açısından önemlidir. Höyükte yapılan kazılar sonucu; Orta Çağ, Demir Çağ ve Tunç Çağı tabakalarına ulaşılmıştır. Özellikle Erken Tunç Çağı (ETÇ) ve Orta Tunç Çağı (OTÇ) kültürlerinin çok iyi izlenebildiği yerleşimde hem mimari hem de buluntular açısından zengin özellikler görülebilmektedir. Demir Çağlarının Erken ve Orta Demir (Urartu) Dönemleri’ne ait veriler sunması açısından da oldukça önemli bir höyüktür. Erken Transkafkasya Kültürü ile başlayan ve günümüze kadar sürekli kullanılan höyük hem Muş Bölgesi hem de Doğu Anadolu Bölgesi tarihi için çok önemli veriler sağlamaktadır. Tabakalanması, mimari öğeleri ve diğer buluntu grupları ile birlikte birçok soruya cevap vermektedir

Anahtar Kelimeler:

Toughened Laminated Safety Glass (toughened Laminated Safety Glass)
2021
Yazar:  
Özet:

The Eastern Anadolu Region, despite its mountainous formation or climate disadvantage, has been in an important route or important residence position. It has been constantly settled since prehistoric ages, and has managed to become the center of most of the great culture, kingdom and state. Especially the great migrations that were thought to have begun at the end of the Calcolic Age and the cultures that followed it continued to use the area as its constitutions. Similarly, these immigration waves, which are valid within the Mush Region, are determined only by surface research, while these data are documented by the Tepeköy Höyük excavations. It is important to note that it is the first crop crop in the mouth area. The result of the excavations made in the high; it has reached the layers of the Middle Ages, the Iron Age and the Tune Age. Specifically in the settlement where the culture of the Early Tune Age (ETC) and the Middle Tune Age (OTC) can be very well observed, we can see rich characteristics in both architecture and findings. It is also very important for the Iron Age to provide data about the Early and Middle Iron (Urartu) Periods. Starting with the early Transcaphcasian culture and continuously used to this day, the height provides very important data for the history of both the Muş Region and the Eastern Anadolu Region. It responds to many questions along with its layer, architectural items and other buluntu groups

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Anadolu Araştırmaları

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 118
Atıf : 225
2022 Impact/Etki : 0.083
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
423/509

Anadolu Araştırmaları