Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 83
 İndirme 23
Malatya Demir Çağı Araştırmaları 2018
2020
Dergi:  
Tarih Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

2017 yılında başlatılan arkeolojik yüzey araştırmasının devamı niteliğindeki 2018 arkeolojik yüzey araştırması, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde, jeomorfolojik anlamda farklılık gösteren iki bölgede, Malatya Ovası ve Malatya Dağlarını içine alan saha üzerinde yürütülmüştür. Malatya Ovası’nda yürütülen araştırmalar sırasında kısmen Karakaya Baraj suları altında kalan Alibey Höyük, Tohma Havzası’nda Pınarkolu-Sivri Tepe Mevkii, Kürdonun Bükü Höyük, Avşaroğlu Nekropol Alanı, Sultansuyu Havzası üzerinde Örentepe Höyük ve Tepecik Mevkii’nde Demir Çağı’nın her üç döneminin de temsil edildiği seramik parçalarıbulunmuştur. Araştırmanın ikinci bölümünü oluşturan Malatya Dağları yüzey araştırması, deniz seviyesinden yaklaşık 1400-2000 m yükseklikte yer alan ve halen günümüzde yayla kültürleri tarafından kullanılan sahada gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar sırasında Erken Demir Çağı ve Orta Demir Çağı’nda yoğun olarak kullanıldığını düşündüğümüz altı arkeolojik alanda savunma yapıları ve seramik parçaları tespit edilmiştir. Beypınar Tepe, Kilise Tepe, Seyituşağı Kale Arkeolojik Alanı, Meydan Kalesi, Cihan Kalesi ve Aşağıköy/Kalebaşı arkeolojik alanları, Demir Çağı’nda Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıklıkla kullanılan, doğal sarp kayalık alanların, taş örgü duvarlarla birleştirilmesiyle oluşturulan savunma amaçlıyerleşimlerin birer tipik örneği durumundadır. Malatya Dağları üzerinde, herhangi bir mimari kalıntı gözlemlenemeyen, yayla kültürleri tarafından kutsal kabul edilen Üçgöze/Ziyaret Tepe Mevkii’nde Demir Çağı seramik formunu yansıtan seramik parçası bulunmuştur. Malatya Dağları ve Malatya Ovası üzerinde tespit edilen arkeolojik alanlardaki seramikler, Yukarı ve Aşağı Fırat Havzası, Yukarı Dicle Bölgesi, Kuzeydoğu ve Orta Anadolu, Suriye ve Kuzey Mezopotamya’da yürütülen kazılar ve yüzey araştırmalarından toplanan seramikler ile karşılaştırılmış ve bölgeler arası etkileşimi ortaya koyan önemli sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Research Of The Malaysian Iron Age 2018
2020
Yazar:  
Özet:

As a continuation of the archaeological surface research launched in 2017, the 2018 archaeological surface research has been carried out in the Malatya Islands, Greşilyurt and Battalgazi districts, in two geomorphological differences in the area, the Malatya Valley and the Malatya Mountains. During the research carried out in the Malatya Oval, partially under the Karakaya Barj waters, Alibey Höyük, Pınarkolu-Sivri Tepe Mevkii, Kurdonun Bükü Höyük, Avşaroğlu Nekropol Area, Sultansuyu Bay, Örentepe Höyük and Tepecik Mevkii were represented in the three periods of the Iron Age. The Malatya Mountains Surface Research, which forms the second part of the study, was carried out in the area located about 1400-2000 m above sea level and is still used by the farming cultures today. During the research, defensive structures and ceramic pieces were detected in the six archaeological areas that we thought were widely used in the Early Iron Age and the Middle Iron Age. Beypınar Tepe, Church Tepe, Seyituşağı Castle Archaeological Area, Square Castle, Cihan Castle and Aşağıköy/Kalebaşı Archaeological Areas are a typical example of defence-purpose settlements created by the combination of natural rocks and rocks with rocks. On the Malatya Mountains, any architectural remains were not observed, a ceramic piece was found that reflects the iron age ceramic form in the Triangle/Visite Mount Mevkii, which was considered sacred by the sandy cultures. Ceramics in the archaeological areas identified on the Malatya Mountains and the Malatya Bay have been compared with the ceramics collected from the excavations and surface research in the Upper and Lower Euphrates Basin, Upper Dicle Region, Northeast and Central Anatolia, Syria and Northern Mesopotamia and have been achieved significant results showing inter-regional interactions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Tarih Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.270
Atıf : 3.166
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini