User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 13
 Views 95
 Downloands 47
Medya Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri
2016
Journal:  
Ege Eğitim Dergisi
Author:  
Abstract:

Bilinçli nesiller yetiştirmek üzere eğitim alan öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı bilgi ve becerisi hayati öneme sahiptir. Bu nedenle bu çalışma ilk kez pilot uygulama olarak medya okuryazarlığı dersini alan Türkçe öğretmeni adayları (N: 57) ile bu dersi almamış olan İngilizce öğretmeni adaylarının (N: 65) medya ve medya okuryazarlığı kavramlarına yönelik algılarını saptamayı, kendilerini medya okuryazarı olarak görüp görmediklerini belirlemeyi ve medya okuryazarlığını üniversite eğitimde olup olmaması gerektiğine dair görüşlerini toplamayı amaçlamıştır. Bu çalışmada açık uçlu sorular kullanılmış ve nitel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak medya okuryazarlığı dersini alan öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara cevap verirken kullandıkları toplam kelime sayısının (F: 5099) bu dersi almayan öğretmen adaylarının kullandığı toplam kelime sayısının  (F: 2915) neredeyse iki katı olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların medya tanımlarına bakıldığında 47 (%38) katılımcının medyayı araç olarak tanımladığı görülmüştür. Medya okuryazarlığı tanımında ise İngilizce öğretmeni adayları bu kavramıçok bilinçli kullanım (F: 16) olarak tanımlarken Türkçe öğretmeni adayları bu kavramıçok eleştirel düşünme (F: 22)  ile bağdaştırmışlardır. Her iki grupta da öğretmen adaylarının yarısından fazlası kendini medya okuryazarı olarak tanımlamıştır. Medya okuryazarlığını üniversite eğitiminde yer alması konusunda ise Türkçe öğretmeni adaylarının İngilizce öğretmeni adaylarına göre daha yüksek seviyede olumlu görüş bildirdiği görülmüştür. 

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Ege Eğitim Dergisi

Field :   Fen Bilimleri ve Matematik

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 407
Cite : 6.252
2022 Impact : 0.478
Quarter
Basic Field of Science and Mathematics
Q1
14/122

Ege Eğitim Dergisi