Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 66
 İndirme 39
Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Abortion Clinics in Ny Anti Abortion Facts
2016
Dergi:  
International Journal of Language Academy
Yazar:  
Özet:

Hızla değişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak ne kadar kolaylaştıysa edinilen bilginin içselleştirilip yorumlanması da bir o kadar önemli hale gelmiştir. Geleceğin eğitimcileri olarak öğretmen adaylarının küresel dünyamızda medyadan gelen iletileri anlamlandırmaları ve bunlarla ilgili olarak bir eylemde bulunmaları önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye’de yer alan bir devlet üniversitesinde eğitim gören iki farklı bölümdeki öğretmen adaylarının internete erişim, TV izleme ve sosyal medya kullanım sıklıklarını, medya okuryazarlık düzeylerini ve medya okuryazarlığı dersi alıp almama durumlarına göre öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerindeki farklılıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla medya okuryazarlığı dersini almış olan Türkçe öğretmeni adayları ve bu dersi almamış olan İngilizce öğretmeni adayları karşılaştırılmıştır. Nicel araştırma yöntemine dayalı olan araştırmada, veri toplama aracı olarak Medya Okuryazarlığı Düzey Belirleme Ölçeğini de kapsayan anket kullanılmıştır. Veri analizinde ise Excel ve sosyal bilimler için istatistikesel programları (SPSS 18) işe koşularak bağımsız örneklemli t testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğretmen adaylarıının gündemi takip etme ve medyadan gelen iletilere dönük bilgi ve tutumları hakkında önemli ipuçları verirken sadece 2 madde hususunda öğretmen adayları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Abortion Clinics In New Anti-abortion Facts
2016
Yazar:  
Özet:

With the rapidly changing technology, the easier it is to access information, the more important it is to internalize and interpret the information acquired. As the educators of the future, it is important that teachers candidates understand the messages from the media in our global world and take action on them. Therefore, this study aims to determine the differences in the level of access to the internet, TV viewing and social media use of teachers from two different departments who are trained at a state university located in Turkey, the level of media readiness and the level of media readiness and the level of media readiness of teachers. For this purpose, the candidates for the Turkish teacher who took the course of media literature and the candidates for the English teacher who did not take this course were compared. The research, based on the Nicel research method, used a survey that also covers the median reading level determination scale as a data collection tool. In data analysis, it was used an independent sample t test, employing the statistical programmes for Excel and Social Sciences (SPSS 18). The results obtained have found statistically significant differences between the teaching candidates and the teaching candidates, while they provide important clues about their knowledge and attitudes towards the media messages.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


International Journal of Language Academy

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.166
Atıf : 1.419
2022 Impact/Etki : 0.124
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q3
53/86

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q4
188/232

International Journal of Language Academy