User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 10
 Views 162
 Downloands 79
YEŞİL TAHVİL PİYASALARI: TÜRKİYE’DE YEŞİL TAHVİL PİYASASININ GELİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN ÖNERİLER
2017
Journal:  
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Author:  
Abstract:

Yeşil tahviller çevreye ve iklime pozitif yönde etki eden ve yeşil projelerin finansmanı için kullanılan finansal bir araçtır. Dünyada ilk defa 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından ihraç edilen yeşil tahvillere zamanla ilgi hızla artmıştır. Dünya genelinde 2017 yılının ilk yarısında dolaşımdaki yeşil tahvil tutarı 200 milyar doları aştığı belirtilmektedir. Yeşil tahvillere olan ilginin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceği ve 2020 yılında yeşil tahvillerin küresel piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Özellikle dünyada yeşil projelerin finansmanında önemli bir araç haline gelen yeşil tahvillerden Türkiye’de yeterli miktarda yararlanılamamaktadır. 2016 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından ilk yeşil tahvil ihracı yapılmış olmasına rağmen yeşil tahvil piyasası henüz istenen düzeyden çok uzaktadır. Türkiye’de yeşil projelerin finansmanında yeşil tahvillerden daha fazla yararlanılabilmesi için yeşil tahvil piyasasını geliştirecek bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi