Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 1.197
 İndirme 314
 Sesli Dinleme 3
YEŞİL TAHVİL PİYASALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
2019
Dergi:  
PressAcademia Procedia
Yazar:  
Özet:

Amaç- Yeşil tahviller (iklim tahvilleri), kamu kesimi, özel sektör veya çok taraflı kuruluşlar tarafından iklim dostu projeler ile çevre projelerini finanse etmek amacıyla çıkarılan borçlanma araçlarıdır. Bu çalışmada, yeşil tahvil piyasası ve Türkiye’deki durumu hakkında bilgi vererek Türkiye’deki gelişimine yönelik tavsiyelerde bulunmak amaçlanmıştır. Yöntem- Araştırma ve bulgular ışığında durum tespiti yapılmıştır. Bulgular- Türkiye’ de ilk yeşil tahvil, 2016 yılında ihraç edilmiş olmasına rağmen yeşil tahvil piyasası henüz istenen düzeyde değildir. Sonuç- Yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı için kullanılabilecek çeşitli finansman yöntemleri bulunmaktadır. Bunların içerisinde yeşil tahviller önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de yeşil tahvil piyasasının durumu hakkında bilgi verilmiş ve bu piyasanın daha fazla gelişmesi için yapılması gerekenlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Greens of Turkey: Example
2019
Yazar:  
Özet:

Green bonds (climate bonds) are debt instruments issued by public sector, private sector or multilateral organizations for the purpose of financing climate-friendly projects and environmental projects. This study aims to provide advice on the development of the green bond market and the situation in Turkey by providing information about the situation in Turkey. Research and findings have been identified in light of the situation. The first green bond in Turkey, although it was exported in 2016, the green bond market is not yet at the desired level. There are various methods of financing that can be used for financing renewable energy. In these areas, green bonds hold an important place. In the study, information was given about the situation of the green bond market in Turkey and recommendations were made on what should be done for further development of this market.

Anahtar Kelimeler:

Green Bonds Markets: The Case Of Turkey
2019
Yazar:  
Özet:

Purpose- Green bonds (climate bonds) are borrowing instruments issued by the public sector, private sector or multilateral organizations to finance climate-friendly projects and environmental projects. In this study, the green bond market and providing information about the situation in Turkey is intended to advise on the development in Turkey. Methodology- In the light of the research and findings, the situation was determined. Findings- Turkey's first green bonds, issued in 2016, although the green bond market is not yet at the desired level. Conclusion- There are a variety of potential financing tools for renewable energy. Among these alternatives, green bonds have a significant position. In the study, it was informed about the status of the green bond market in Turkey and some suggestions were made to address these market needs to be done for further development.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
PressAcademia Procedia

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.150
Atıf : 692
2023 Impact/Etki : 0.044
PressAcademia Procedia