Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 26
 İndirme 6
Yeşil Tahvil ile Pay Piyasaları Arasındaki İlişkinin Çapraz Kantilogram Yöntemi ile Analizi
2022
Dergi:  
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Hızla büyüyen ve gelişen dünyamızda bu gelişmeye bağlı olarak çeşitli çevre ve iklim sorunları yaşanmaktadır. Artan nüfus ve sanayileşme ile birlikte birçok ülke enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmektedir. Bu da yenilenebilir enerji yatırımlarının nasıl finanse edileceği sorusunu gündeme getiriyor. Bu sorunları aşmak için son yıllarda birçok çevre dostu proje ve yatırım gündeme gelmekte ve finanse edilmektedir. Bu finansmanın sağlanmasındaki en önemli etkenlerden biri de hiç kuşkusuz yeşil tahvillerdir. Yeşil tahviller, çevreye ve iklime faydalı projelerin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için önemli bir finansal araç haline geldi. Çalışmada, 31.07.2012-29.07.2022 tarihleri arasındaki günlük veriler ile S&P 500 ve S&P Yeşil Tahvil Endeksi arasındaki ilişkinin Çapraz Kantilogram yöntemi kullanılarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çapraz kantilogram yöntemi, farklı kantil ve gecikme değerleri ve değişkenleri arasındaki çapraz korelasyon ilişkilerini belirlemek için kolaylıkla kullanılabilen yenilikçi bir yöntemdir. Çalışmada elde edilen ampirik sonuçlara göre S&P 500 endeksi ile S&P Yeşil Tahvil endeksi arasında çift yönlü çapraz korelasyon verilerine göre 2014 ve 2018 yılları arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Analysis Of The Relationship Between Green Bonds and Equity Markets By Cross-quantilogram Method
2022
Yazar:  
Özet:

In our rapidly growing and developing world, various environmental and climate problems are experienced due to this development. Many countries are turning to renewable energy investments to meet their energy needs with the increasing population and industrialization. This raises the question of how to finance renewable energy investments. To overcome these problems, many environmentally friendly projects and investments have come to the fore and have been financed in recent years. Undoubtedly, one of the most important factors in providing this financing is green bonds. Green bonds have become an important financial instrument for financing environmentally and climate-beneficial projects and renewable energy investments. In the study, it is aimed to analyze the relationship among the daily data between 31.07.2012 and 29.07.2022 and the S&P 500 and S&P Green Bond Index by using the Cross-Quantilogram method. The cross-quantilogram method is an innovative method that can be easily used to determine the cross-correlation relations between different quantile and delay values and variables. According to the empirical results obtained in the study, there is a negative correlation between 2014 and 2018 according to the bidirectional cross-correlation data between the S&P 500 index and the S&P Green Bond index.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 315
Atıf : 986
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi