Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 10
 İndirme 10
 Sesli Dinleme 1
Yeşil Finansal Araçlar ve Yenilenebilir Enerji: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
2023
Dergi:  
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeşil finansal varlıklar ile farklı değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. İklim değişikliğinin dünya çapında önem kazanması ve küresel kalkınmanın teşvik edilmiş olması, yeşil finansmanı önemli kılmıştır. Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi önemseyen dünya hükümetleri çevre dostu yatırımları finanse etme çabaları yeşil finans araçlarını geliştirmiştir. Yeşil finansal varlıkların önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak olması bu çalışmaya motivasyon katmıştır. Çalışmada yeşil finans ile ilgili birçok değişken kullanılmış ve analiz edilmiştir. Araştırmada Temmuz 2012-Nisan 2022 tarihleri arasında S&P Yeşil Tahvil Endeksi, S&P Küresel Temiz Enerji Endeksi, Invesco WilderHill Temiz Enerji, Amerika Birleşik Devletleri 10 Yıllık Tahvil, Enerji Tüketiminden Kaynaklanan Karbondioksit Emisyonları, Toplam Yenilenebilir Enerji Üretimi değişkenlerinin aylık verileri yer almıştır. Çalışmada Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testinde, serinin aynı seviyede statik olması gerekmemesi büyük bir avantajdır. Test sonucunda, Invesco WilderHill Temiz Enerji ve Amerika Birleşik Devletleri 10 Yıllık Tahvil değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Green Financial Instruments and Renewable Energy: Toda-yamamoto Causality Test
2023
Yazar:  
Özet:

This study analysed the relationship between green financial assets in the United States and different variables. The fact that climate change has become important worldwide and that global development has been promoted has made green finance important. The world's governments, caring about the transition to a low-carbon economy and their efforts to finance environmentally friendly investments, have developed green finance tools. The fact that green financial assets will gain more importance in the coming years has added motivation to this study. In the study, many variables related to green finance were used and analyzed. Monthly data for the S&P Green Bond Index, S&P Global Clean Energy Index, Invesco Wilder Hill Clean Energy, United States 10-Year Bond, Carbon Dioxide Emissions from Energy Consumption, and Total Renewable Energy Production variables between July 2012 and April 2022 were included in the research. The Toda-Yamamoto causality test was applied in the study. In the Toda-Yamamoto causality test, it is a great advantage that the series does not need to be static at the same level. As a result of the test, bidirectional causality was found between Invesco WilderHill Clean Energy and the United States 10-Year Bond variables.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 326
Atıf : 541
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy