Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
Yeşil Tahvil ve Ülke Tahvilleri Arasındaki Nedensellik
2023
Dergi:  
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Son dönemde dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı yaşanan zorluklar, yatırımcıların sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen finansal yeniliklere ilgi duymasına neden olmuştur. Bu yeniliklerden biri, yaşanan çevresel zorlukların üstesinden gelebilmek için umut vadeden bir finansal ürün olarak görülen yeşil tahvillerdir. Yeşil tahviller, iklim değişikliklerine karşı uyum sağlanması ile doğal kaynakların tükenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve hava, su, toprak gibi diğer çevresel konularla ilgilenmektedir. Çalışma, yeşil tahvil piyasası ile ülke tahvil faizleri arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 29 Şubat 2012 ile 4 Mart 2022 tarihleri arasındaki günlük kapanış değerleri veri setini oluşturmaktadır. Nedensellik ilişkisini tespit edebilmek için Toda-Yamamoto testi kullanılmıştır. Almanya 10 yıllık devlet tahvili faizinden S&P Yeşil tahvil endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Diğer ülke tahvilleri ile yeşil tahvil endeksi arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Analiz edilen birçok ülke arasında tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ABD ile Japonya, Almanya ile Güney Kore, İspanya ve Hollanda ile Fransa 10 yıllık devlet tahvili faizleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu alana ilgi duyan yatırımcılar için portföy oluşturma aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktaları, çıkan sonuçları irdeleyerek bulabilmelerine yardımcı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Causality Between Green Bond and Country Bond
2023
Yazar:  
Özet:

The difficulties experienced recently due to global warming and climate change in the world have caused investors to be interested in financial innovations that support sustainable development. One of these innovations is green bonds, which are seen as a promising financial product to overcome environmental challenges. Green bonds deal with adaptation to climate change and other environmental issues such as depletion of natural resources, loss of biodiversity, air, water, and soil. The study is carried out to reveal the causal relationship between the green bond market and the Country’s bond interest rates. The daily closing values between February 29, 2012 and March 4, 2022 constitute the data set. The Toda-Yamamoto test was used to determine the causality relationship. It has been determined that there is a one-way causality relationship from Germany’s 10-year government bond interest to S&P Green bond index. No causal relationship is found between the bonds of other countries and the green bond index. It has been concluded that there is a one-way causality relationship between many analyzed countries. In addition, a bidirectional causality relationship is found between the US and Japan, Germany and South Korea, Spain and the Netherlands and France 10-year government bond rates. For investors who are interested in this field, it will help them find some points that should be considered during portfolio creation by examining the results.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 635
Atıf : 8.436
2023 Impact/Etki : 0.333
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi