Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 76
 İndirme 39
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN FİNANSMAN ARACI OLARAK YEŞİL TAHVİLLER
2021
Dergi:  
PressAcademia Procedia
Yazar:  
Özet:

Amaç- Yeşil tahviller, günümüzde yenilebilir enerji kaynaklarının finansmanın önemli bir aracıdır. Fosil atıkların çevreye verdiği zararların giderek artması hem gelişmiş hem gelişmekte olan ekonomilerde yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini arttırmaktadır. Her ne kadar yenilenebilir enerji yatırımları artsa da başlangıç maliyetlerinin fosil kaynaklara göre yüksek olması, yatırımların finansmanının nasıl sağlanacağını konusunu önemli kılar. Zira yüksek maliyetler finansman kaynağı bulunmasını güçleştirir. Bu çalışmanın amacı bu araçlardan biri olan yeşil tahvillerin gelişimini incelemektir. Yöntem- Ekonomilerin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için ilerleyen yıllarda yeşil tahviller ile ilgili alanın canlılığını koruyacağı açıktır. Günümüzde yeşil tahvilleri konu edinen araştırmaların sayısı artış göstermektedir. Bu çalışmada, yeşil tahvillerin ilk çıkarılışından günümüze kadar izlemiş olduğu seyir ayrıntılı bir literatür taraması ile ele alınmaya çalışılacaktır. Bulgular- Yenilenebilir enerjinin finansmanında kullanılan araçlardan biri olan yeşil tahviller dünya ölçeğinde giderek yaygınlaşmaktadır. Yeşil tahviller ilk olarak 2007’de Avrupa Yatırım Bankası tarafından ihraç edilmiştir. 2007 yılında 600 milyon Euro yeşil tahvil ihraç edilmiş, 2019 yılına gelindiğinde ise bu rakam 271 milyar $’a çıkmıştır. Başlangıçta tahvillerin ihraç kanallarında daha fazla çok taraflı kalkınma bankalarının ağırlığı söz konusuyken; artan ilgiye bağlı olarak ihraç kanalları çeşitlenmiştir. Şirketlerin, ulusal hükümetlerin ve finansal kuruluşların tahvil ihracına ilgi gösterdiği görülmüştür. Sonuç- Küresel iklim değişikliği, fosil atıkların çevreye verdiği zarar ve ekonomilerin sürdürülebilir büyüme hedefleri göz önüne alındığında yeşil tahvil ihracının ilerleyen dönemde öneminin giderek artacağı belirtilebilir.

Anahtar Kelimeler:

Green Bonds As A Finance Tool Of Renewable Energy
2021
Yazar:  
Özet:

Purpose- Nowadays, green bonds are essential tools for renewable energy finance. The increasing damage caused by fossil fuels to the environment increases the importance of renewable energy investments in both developed and developing economies. Although renewable energy investments are increasing, the fact that initial costs are higher than fossil resources make the issue of how to finance investments important. Because high costs make it difficult to find a financing source, this study examines the development of green bonds, which is one of these tools. Methodology- For economies to achieve sustainability goals, it is clear that the field of green bonds will maintain its vitality in the coming years. The number of studies on green bonds is increasing nowadays. In this study, green bonds will be discussed with a detailed literature review. Findings- Green bonds, which are one of the tools used in financing renewable energy, have become increasingly widespread in the world. The European Investment Bank first issued green bonds in 2007. In 2007, 600 million Euros of green bonds were issued, and by 2019, this figure increased to 271 billion $. At first, while multilateral banks are more dominant in the issuance channels of bonds, depending on the increasing interest. It has been seen that companies, national governments and financial institutions show interest in bond issuance. Conclusion- Considering the global climate change, the damage caused by fossil wastes to the environment and the sustainable growth targets of the economies, it can be stated that the importance of green bond issuance will increase in the future.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
PressAcademia Procedia

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.150
Atıf : 769
PressAcademia Procedia