Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 16
 İndirme 2
Bir Siyasal Liderlik Olgusu Olarak Karizmatik Liderlik: Cumhur İttıfakı Örneğı
2019
Dergi:  
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal
Yazar:  
Özet:

Bu çalışma karizma, iktidar ve liderlik kavramlarını açıklama ve Cumhur İttifakı olgusunu bu kavramlar kapsamında örnekleme amacı taşımaktadır. Karizmanın ve karizmatik liderliğin doğası günümüzde oldukça popüler bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Örneğin, liderlik uzmanları izlenim yönetiminin önemini tartışmışlardır. Karizmatik liderlerin, yetkinlik imajlarını güçlendirmek, onlara bağlılık ve onlara olan inancı arttırmak için, izlenim yönetimi tekniklerine katılmaları önerilmiştir. Veya karizmatik politik liderlerin, takipçilerinin bir vizyon peşinde koşmalarını sağlamak amacıyla, eklemlenme ve izlenim yönetimi uygulamalarını kullanarak, diğer liderlerden ayırt edilebileceği bildirilmektedir. Genel olarak günümüzde, liderlerin karizması gibi kişilik konularına odaklanma eğilimi daha önceki dönemlere göre daha sık olarak örgütsel bağlamlarla ilgilidir. Aynı zamanda liderlik ve karizma üzerine dramatik bakış açıları ortaya çıkmış ve fantezilerin, sezgilerin, vizyonların ve diğer zihinsel faaliyetlerin liderlikte de rol oynadığı kabul edilmiştir. Bu çalışmada, “kavramların yorumlayıcı çalışması” olarak adlandırılabilen yöntem kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Bi̇r Si̇yasal Li̇derli̇k Olgusu Olarak Kari̇zmati̇k Li̇derli̇k: Cumhur İttifaki Ornegi
2019
Yazar:  
Özet:

This study aims to explain the concepts of charisma, power and leadership and to demonstrate the fact of the Republican Alliance within these concepts. The nature of charismatic and charismatic leadership forms a very popular field of research today. For example, leadership experts have discussed the importance of impression management. Charismatic leaders are recommended to participate in impression management techniques to strengthen their capabilities, to increase their commitment and confidence to them. Or it is that charismatic political leaders can be distinguished from other leaders, using add-on and impression management practices, in order to ensure their followers are pursuing a vision. In general, today, the tendency to focus on personality issues such as the charisma of leaders is more frequently related to organizational contexts than in previous periods. At the same time, dramatic views on leadership and charisma have emerged, and it has been recognized that fantasies, intuitions, visions and other mental activities also play a role in leadership. In this study, a method was used that could be called "interpreting work of the cravings".

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.327
Atıf : 203
2022 Impact/Etki : 0.017
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
504/509

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal