Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 146
 İndirme 64
Doğu Anadolu’da (malatya – Elazığ) Karaz Türü Yerleşmeler
2012
Dergi:  
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Anadolu’nun diğer bölgelerinden tamamen farklı bir gelişim izleyen ve doğuda Trans-Kafkasya’dan Urmiye Gölüne, batıda Divriği-Kangal yörelerinden Malatya-Elazığ bölgesine, güneyde Kahramanmaraş ve Amik ovasından Filistin’e ve kuzeyde Karadeniz Dağlarına kadar yayılan bir kültüre, Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı boyunca rastlanır. Doğu Anadolu’da Karaz kültürüne ait yerleşmeler oldukça çoktur. Bunlardan hemen hemen hepsi hem Kalkolitik hem de Tunç Çağına ait verilere sahiptir. Malatya yakınlarındaki Arslantepe ve Değirmentepe ile Keban baraj gölü sularının altında kalan Elazığ yakınlarındaki Korucutepe, Norşuntepe, Tepecik ve Tülintepe bölgedeki, Karaz ve İlk Tunç Çağı kültürlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Adı geçen tüm yerleşmelerde hâkim keramik türü, bilim çevrelerince Karaz, Erken Transkafkasya, Khirbet Kerak, Yanık/ Siyah Açkılı Mal olarak tanımlanan keramik grubudur. Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu, Karaz, Elazığ, Malatya, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı

Anahtar Kelimeler:

In Eastern Anatolia (malatia - Elazig)
2012
Yazar:  
Özet:

A culture that follows a completely different development from other regions of Anadolu and is found in the east from Trans-Kafkasia to the Lake Urmiye, in the west from Divriqi-Kangal to the Malatya-Elazığ region, in the south from Kahramanmaraş and Amik ovans to Palestine and in the north to the Black Sea Mountains, throughout the Late Calcolitic and First Tune Age. In Eastern Anadolu, the settlements belonging to the Karaz culture are quite many. Almost all of them have data from both the Calcolic and the Tune Age. In the area of Korucutepe, Norşuntepe, Tepecik and Tülintepe, which remains under the waters of Arslantepe and Değirmentepe near Malatya and Keban Barj Lake, it has provided a better understanding of the cultures of Karaz and First Tunç Age. In all the settlements that passed the name, the righteous ceramic type is a ceramic group defined as Karaz, Early Transkafkasya, Khirbet Kerak, Burned/Black Open Goods in the scientific circles. Keywords: Eastern Anadolu, Karaz, Elazığ, Malatya, Kalkolitic and First Tunch Age

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 940
Atıf : 4.427
2022 Impact/Etki : 0.444
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
105/509

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
11/92

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
74/232

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi