Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 16
Eğitim Kurumlarında Örgütsel İklim ile Liderlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
2023
Dergi:  
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algılarını temel alan araştırmalar kapsamında, örgütsel iklim ile liderlik tarzı arasındaki ilişkinin etki büyüklüğünü meta-analiz yöntemiyle belirlemektir. Araştırmanın kapsamını, Türkiye’de Ocak 1988 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında eğitim kurumlarında örgütsel iklim ile liderlik konusunda nicel yöntemlerle yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri ile hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri oluşturmaktadır. Araştırmanın dahil edilme ve hariç tutma kriterlerine uygun olarak örgütsel iklim ile liderlik arasındaki ilişkiye yönelik 36 araştırma meta-analiz çalışmasına dahil edilmiştir. Verilerinin analizinde Comprehensive Meta-Analysis V3 (CMA) programı kullanılmıştır. Araştırmadaki tüm analizlerde rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Araştırmada yayın yanlılığını bulmak için Huni saçılım grafiği ile Orwin’s Fail Safe N analizleri yapılmıştır. Araştırmada moderatör olarak araştırmacının cinsiyeti, yayın türü, eğitim kademesi, araştırmanın yapıldığı bölge ve liderlik sınıflandırması gibi değişkenler esas alınmıştır. Araştırmanın bulgularına göre araştırmada yayın yanlılığının bulunmadığı tespit edilmiştir. Örgütsel iklim ile liderlik tarzı arasındaki ilişkinin etki büyüklüğü orta düzeyde ve pozitif yönlü olarak hesaplanmıştır. Moderatör analizi sonucunda yayın türü, eğitim düzeyi, araştırmacının cinsiyeti ve liderlik sınıflandırmasının örgütsel iklim ile liderlik arasındaki ilişkiyi etkilemediği bulunmuştur. Çalışmaların yapıldığı bölge moderatörüne göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır. Araştırma sonucuna göre hem okul yöneticilerinin hem de öğretmenlerin liderlik konusunda eğitim almaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Examining The Relationship Between Organizational Climate and Leadership In Educational Institutions: A Meta-analysis Study
2023
Yazar:  
Özet:

The objective of this research is to measure the effect size of the relationship between organizational climate and leadership style by employing a meta-analysis method, with a focus on teachers' perceptions. This study encompasses master's and doctoral theses that employed quantitative research methodologies, as well as articles published in peer-reviewed journals regarding organizational climate and leadership in educational institutions in Turkey from January 1988 to August 2022. Based on the study's inclusion and exclusion criteria, 36 research works examining the relationship between organizational climate and leadership were incorporated into the meta-analysis. The Comprehensive Meta Analysis V3 (CMA) Program facilitated the data analysis. Results were interpreted using the random effects model. To ascertain potential publication bias, Orwin's Fail Safe N analyses were undertaken alongside Funnel plots. Moderator variables included gender, publication type, educational level, research region, and leadership style. Based on the study's findings, no publication bias was identified. The effect size for the relationship between organizational climate and leadership style was measured to be moderate and positive. Following the moderator analysis, it was found that the type of publication, education level, researcher's gender, and leadership classification did not impact the relationship between organizational climate and leadership. It was determined that the studies differed significantly according to the moderator of the region. According to the results of the research, it is recommended that both school administrators and teachers receive training on leadership.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 106
Atıf : 571
2023 Impact/Etki : 0.15
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi