Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 16
 İndirme 4
Ortaöğretim Matematik Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
2022
Dergi:  
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ortaöğretim ders kitaplarının değerler eğitimi açısından incelendiği bu çalışmanın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 yıllarında ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan 12 adet matematik ders kitabı oluşturmaktadır. Değerler eğitimi açısından 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyesindeki matematik ders kitapları incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmış, elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma neticesinde 9. sınıf ders kitabında %.1.53, 10. sınıf ders kitabında %2.45, 11. sınıf ders kitabında %2.12 , 12. ders sınıf kitabında %1.03 oranında değerlere yer verildiği görülmüştür. Bunun yanında ders kitaplarında yer alan değerlerin en fazla 9. sınıf kitabında %66,67 oranla, 10. sınıf ders kitabında %50 oranla, 12. sınıf kitabında % 71,43 oranla çözümlü örnekler bölümünde yer aldığı görülmüştür. 11. sınıf ders kitabında ise en fazla değere % 50 oranla ölçme ve değerlendirme bölümünde yer verilmiştir. Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan on adet kök değerin kitaplarda dengeli biçimde dağılmadığı görülmüştür. Yardımseverlik değeri en çok yer verilen değer olurken, sorumluluk değeri en az yer verilen değer olarak karşımıza çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

null
2022
Yazar:  
0
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 449
Atıf : 2.105
2023 Impact/Etki : 0.464
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi