Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 67
 İndirme 33
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki “erdemler” Temasında Yer Alan Metinlerde “kök Değerler”
2021
Dergi:  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki “Erdemler” temasında yer alan metinleri içerdikleri kök değerler bakımından incelemektir. Nitel araştırma deseninde doküman incelemesiyle gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini ortaokul Türkçe ders kitaplarında okuma ve serbest okuma metni şeklinde yer verilen 34 adet hikâye edici ve bilgilendirici metin oluşturmaktadır. Veriler, içerik analizi ile incelenmiş, 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki 10 kök değerin (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) sınıf seviyelerine göre metinlerde ne sıklıkla işlendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgular bölümünde kök değerlerin ders kitaplarındaki frekans ve yüzdeleri tablolar ve grafikler aracılığıyla sunulmuş, ilgili değeri örneklendiren cümlelere yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, incelenen metinlerde kök değerlerin 578 kez işlendiği, sınıf seviyesi arttıkça metinlerdeki kök değer oranlarının arttığı belirlenmiştir. Yardımseverlik (f=119) ve sevgi (f=112) değerleri “Erdemler” temasındaki metinlerde en sık işlenen değerler olurken en az işlenen değerler ise sorumluluk (f=32), dürüstlük (f=26) ve adalet (f=10) şeklinde sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

High School Turkish Teaching Books In The Theme Of "erdemler" In The Texts "royal Values"
2021
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to study the texts contained in the topic "Erdemler" in the secondary Turkish curriculum books in terms of root values. The examples of the research carried out by document examination in the quality research model are made up of 34 narrative and informative texts that are included in the form of reading and free reading text in high school Turkish curriculum books. The data, studied by content analysis, has been tried to determine how often the 10 root values in the 2018 Turkish lesson curriculum (justness, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, utility) are processed in texts according to class levels. In the findings section, the frequencies and percentages of root values in the curricula books are presented through tables and graphs, the corresponding value sample sentences. According to the findings obtained in the study, the root values were processed 578 times in the studied texts, and the ratio of root values in the texts increased as the class level increased. The values of utility (f=119) and love (f=112) are the most frequently processed values in the texts on the theme "Arms" while the least processed values are ranked in responsibility (f=32), honesty (f=26) and justice (f=10).

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 594
Atıf : 2.227
2022 Impact/Etki : 0.364
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q1
14/86

İlahiyat Temel Alanı
Q1
12/102

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
140/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
96/232

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi