Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 10
 İndirme 5
Yedinci Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Kök Değerlerin Öğretimi Açısından İncelenmesi
2022
Dergi:  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Değer birey ve toplum hayatında önemli bir kavramdır. Birey iyi ile kötüyü değerleri ile belirlemekte ve davranışlarını düzenlemektedir. Son yıllarda değerler eğitimine verilen önemde bir artış görülmektedir. Okullarda verilen değerler eğitiminin önemli bir parçası da ders kitaplarıdır. Bu çalışma 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabını kök değerlere yer verme açısından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılarak değerler belirlenmeye çalışılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu on kök değer “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” değerleridir. Çalışmada kök değerlerin ders kitabındaki yer bulma durumları alt değerler, ilgili tutum ve davranışlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Her ünitenin ayrı ayrı değerlendirmesi yapılıp sonuçlar tablo haline getirilmiş, geçtiği sayfalar, değer sıklıkları ve yüzdeleri verilmiştir. Araştırma neticesinde ders kitabında en fazla yer verilen değerin adalet en az yer verilen değerin ise sorumluluk olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda ders kitabındaki okuma metinlerinin kök değerlerin eğitimi açısından zenginleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Null
2022
Yazar:  
2022
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 148
Atıf : 328
2022 Impact/Etki : 0.13
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
351/509

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi