Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 12
 İndirme 10
Tarihsel Perspektiften Jön Türkler ve Ceditçilik Hareketlerinin Karşılaştırması
2022
Dergi:  
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
Yazar:  
Özet:

İslam coğrafyasında on sekizinci yüzyılın sonlarında, iç ve dış nedenlerle askeri alanda başlayan modernleşme hareketleri, on dokuzuncu yüzyılla birlikte bir ivme kazanmıştır. Bu dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm tek bir alanla sınırlı kalmayıp, toplumsal, ekonomik ve siyasal alanları içeren daha kapsamlı bir hal almıştır. Osmanlı modernleşmesinin etkileri zihinsel alana yansıyarak muhalif bir aydınlar grubu ortaya çıkarmıştır. Aynı dönemde Rusya’da Müslümanların içinde bulundukları durum Ceditçilerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada tarihsel karşılaştırmalı yöntemle Jön Türkler ve Ceditçilik hareketlerinin benzerlik ve farklılıkları birincil ve ikincil kaynaklar üzerinden incelenmektedir. Karşılaştırma unsuru olarak bu hareketlerin siyasal hedefleri, din algıları, toplumsal ve entelektüel kökenleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Historical Comparison Of Yon Turks and Ceditism Movements
2022
Yazar:  
Özet:

In the Islamic geography, modernization movements that began in the military field at the end of the eighteenth century, for internal and external reasons, gained a momentum with the nineteenth century. The change and transformation in this period has not been limited to a single field, but has become a more comprehensive state that includes social, economic and political spheres. The effects of the Ottoman modernization reflected the mental sphere and revealed a group of opposition light. At the same time, the situation that the Muslims were in Russia has led to the appearance of the Cediths. In this study, the historical comparative method of the similarities and differences of the Jön Turks and Ceditism movements is studied through primary and secondary sources. As a comparison element, the political objectives of these movements, religious perceptions, social and intellectual origins are addressed.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 621
Atıf : 1.539
2022 Impact/Etki : 0.25
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
221/509

Filoloji Temel Alanı
Q2
26/86

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)