Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 823
 İndirme 151
 Sesli Dinleme 1
İslamofobinin Tarihsel Kökenleri ve Nedenleri Üzerine Düşünceler
2019
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

İslam dinine ve Müslümanlara karşı bir akım haline gelen ve “İslam korkusu” olarak tanımlanan İslamofobi, bugün küresel düzeyde dünyayı tehdit eden bir hastalık haline gelmiştir. İslamofobi, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı ülkelerin iç ve dış politikalarında kullanılan ayrımcılık, ötekileştirme yöntemi olarak uluslararası alanda kullanılmaktadır. Tek tip bir İslamofobiden bahsetmek mümkün değildir. Hindistan’da, Tayland’da, Çin’de, Kıta Avrupası’nda, Amerika Birleşik Devletleri’nde İslamofobi uygulamaları görülmektedir. Nedenler farklı olsa da ortak nokta İslam korkusu-İslam düşmanlığıdır ve her geçen gün batı demokrasilerinde İslamofobi artmaktadır. İslamofobi 11 Eylül 2001 saldırıları ile artmış ve Batılı devletlerin dış politikalarının merkezine oturmuştur. Bu tarihten sonra Batılı ülkelerde Müslümanlar, o ülkenin kendi vatandaşları dahi olsa ayrımcılığa uğramışlardır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı dünyasında Müslüman göçmenler ve mültecileri hedef alınmış, dışlanmış ve ötekileştirilmiştir. İslamofobi odaklı Batı siyasetinin sonucunda Avrupa’da hoşgörüsüz, ırkçı, milliyetçi sağ partiler ortaya çıkmış ve güçlenmişlerdir. Bu durum böyle devam ederse dünya barışı tehlikeye girecek ve Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” tezi haklı çıkacaktır. Son yıllarda iyice artan İslamofobinin sebep olduğu aşırı sağ ve ırkçı hareketler dünya genelinde hızla güç kazanmaktadır. Bu çalışma, dünya barışını tehdit eden İslamofobinin tarihsel ve siyasal kökenlerini inceleyerek, İslamofobinin nedenlerini tespit etmek; ayrıca İslamofobiyle mücadelede ne tür yöntemlerin kullanılması gerektiğinin tespitini yapmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Thinking About The Historical Origins and Causes Of Islamophobia
2019
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Islamophobia, which has become a stream against the Islamic religion and the Muslims and is defined as "Islamic fear", has now become a world-wide threatening disease. Islamophobia, mainly the discrimination used in the internal and external policies of the Western countries, including the United States, is used in the international field as a method of self-privacy. It is impossible to talk about a single type of Islamophobia. There are Islamophobia practices in India, Thailand, China, the continent of Europe, and the United States. Although the reasons are different, the common point is Islamic fear-Islamic hostility, and Islamophobia in Western democracies is increasing every day. Islamophobia increased with the attacks of 11 September 2001 and became the center of Western foreign policy. After this history, Muslims in the Western countries have been discriminated, even if they are their own citizens. Muslim migrants and refugees in the western world, including the United States, have been targeted, excluded and self-interested. As a result of the Islamophobia-focused Western policy, untolerant, racist, nationalist right-wing parties have emerged and strengthened in Europe. If this continues, world peace will be in danger and Huntington’s “Civilization Conflict” thesis will be justified. The extreme right-wing and racist movements caused by increasing Islamophobia in recent years have rapidly gained power throughout the world. This study aims to identify the causes of Islamophobia, by examining the historical and political origins of Islamophobia that threatens world peace, and also to identify the methods to be used in the fight against Islamophobia.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.498
Atıf : 44.860
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
6/509

Hukuk Temel Alanı
Q1
1/57

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
5/232

Filoloji Temel Alanı
Q1
2/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
2/92

İlahiyat Temel Alanı
Q1
2/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q1
1/39

Turkish Studies