Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
5

İNDİRME
6

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ANGELA SOMMER-BODENBORG'UN KÜÇÜK VAMPİR SERİSİNDE YER ALAN FANTASTİK ÖGELER

2018 - Esma DUMANLI KADIZADE, Can SAKAR - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14652

Özet:Çocukların ilgi, ihtiyaç, olgunlaşma ve hazırbulunuşluk seviyeleri göz önünde tutularak oluşturan her türlü eser çocuk edebiyatı kapsamında değerlendirilebilir. Türk edebiyatı bağlamında çocuk yazınının, Tanzimat'ın ilk yılları ile beraber yavaş yavaş kendisini göstermeye başladığı görülmektedir. İlk olarak çeviri faaliyetleri ile kendisini ülkemizde gösteren çocuk edebiyatı, olgunlaşma aşamasına gelmesinin ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı alt türlere ayrılarak gelişimini devam ettirmiştir. Çocuk edebiyatında söz konusu bu alt türlerden birisi de fantastik nitelikler taşıyan yazınsal eserler olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, Angela Sommer Bodenborg'a ait olan çeviri çocuk kitapları (Küçük Vampir Serisi), Türkçe çevirileri aracılığıyla içerisinde barındırdıkları fantastik ögeler kapsamında incelenmiştir. Çalışma çerçevesinde ''Fantastik nedir? Fantastik ögeler çocuk edebiyatı kitapları bünyesinde ne gibi şekillerde kendini var etmekte ve karşımıza çıkmaktadır?'' gibi temel problem cümleleri çözümlemeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi metodu kullanılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak araştırmaya esas olan eserler temin edilmiş, eserleri değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve temel konu ışığında birtakım bulgulara ulaşılmıştır. Söz konusu araştırma ile henüz ülkemizde tam olarak gelişimini tamamlayamayan çocuk edebiyatı eserlerinin farklı bir boyutu olan ''fantastik'' kavramı açıklanarak yapılacak diğer çalışmalar için olumlu yönde farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelime:Keywords: Angela Sommer-Bodenburg, children literature, fantastic elements.

Bu Yayına Atıf Yapanlar