Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
89

İNDİRME
18

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
MİLLÎ BİLİNÇ GELİŞTİRME NİTELİĞİNE SAHİP BİLGİLENDİRİCİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ

2017 - Pınar KANIK UYSAL, Keziban TEKŞAN - https://doi.org/10.18020/kesit.1340

Özet:Çocuk edebiyatı eserlerinin başlıca işlevlerinden birisi çocuklarda yaşadığı toplumun değer yargılarına dair farkındalık oluşturmaktır. Bir toplumu bir arada tutan ve güçlendiren o toplumun kendine has millî değer yargılarıdır. Eğitimin temel amaçlarından birisi de yetişen nesillere bu değer yargılarını kazandırmaktır. Ana dili olarak Türkçe öğretiminin millî değerlerin kazandırılmasında önemli bir rol oynamasından hareketle de bu gaye Cumhuriyet Dönemi Türkçe ders programlarının genel amaçlarında yer almıştır. 2006, 2015 ve 2017 Türkçe dersi öğretim programlarında da bu genel amaçlar tema ve alt temalarla desteklenerek somutlaştırılmıştır. Dilin millî birlik ve beraberlik açısından önemli bir unsur olmasını benimseme; millî ve evrensel değerleri tanıma gibi hedeflerin yer aldığı genel amaçlar “Millî Mücadele ve Atatürk, Millî Kültürümüz, Erdemler, Birey ve Toplum” temaları içerisinde alt temalara ayrılarak işlenmiştir. Bu temalardan hareketle ders kitaplarında yer alan metinlerin yanı sıra çocuk gerçekliğine uygun çocuk edebiyatı eserlerinin okutulmasıyla oluşturulacak okuma kültürü, millî bilincin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada bilgilendirici türdeki eserler milli bilinç oluşturma alt temasıyla incelenmiştir. Nitel araştırma olarak yapılan bu çalışmada tavsiye niteliğindeki 100 Temel Eser dışında olmak üzere öğrencilerin rahatlıkla ulaşabileceği, çocuk düzeyine uygun, bilgilendirici türde yazılmış eserler incelemeye dâhil edilmiştir. Eserlerin hangi yönleriyle millî bilinç geliştirmeye hizmet ettiğini tespit etmek amacıyla doküman incelemesi yöntemi ve içerik analizi kullanılmıştır. Bulgularla vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bağımsızlık, millî mücadele, cesaret, dayanışma, kahramanlık, fedakârlık iletileriyle öğrencilerin milli bilinç gelişimine katkı sağlayacak ve onlarda bu konuda farkındalık oluşturacak eserler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime:Millî Bilinç, Okuma Kültürü, Türkçe Eğitimi, Çocuk Edebiyatı.

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.