Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
27

İNDİRME
14

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DEYLEMÎ’NİN ALLAH İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLARA YAKLAŞIMI

2017 - Mehmet Mübarek Çelik -

Özet:Bu çalışmada, VI. asırda yaşamış, tasavvuf ehli bir müfessir olan Ebu Sabit Muhammed b. Abdulmelik ed-Deylemî’in bazı görüşleri-özellikle de Allah ile ilgili görüşleri- ele alınmıştır. VI. asırdaki kelamî/tasavvufî kavramlar etrafındaki fikri yaklaşımların tamamı inceleme konusu yapılmamış, sadece o çağa mensup bir âlim olan Deylemî’nin yaklaşımı sunulmuştur. Etrafında tartışmaların yapıldığı Allah’ın Sıfatları, Mekân, İstiva, Rü’yetullah gibi bazı kavramlar hakkında Deylemî’nin görüşlerinin tespiti yapılmıştır. Böylece yaşadığı çağda tartışılan kavramların neler olduğu hakkında bir fikir sahibi olma imkânı sağlanmış, aynı şekilde bir müfessir-mutasavvıfın adı geçen kavramlara yaklaşımı incelenmiştir.

Anahtar Kelime:Deylemî, Allah’ın sıfatları, mekân, istiva, Rü’yetullah

Bu Yayına Atıf Yapanlar