Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 ASOS INDEKS
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 2
Kadin Futbolcularda Ayak Bilegi Eklem Hareket Acikliklarinin Statik ve Dinamik Denge Ile İliskisi
2023
Dergi:  
Journal of Global Sport and Education Research
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, kadın futbolcularda ayak bileği eklem hareket açıklıklarının statik ve dinamik denge ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Araştırmaya yaş ortalamaları 19,62±1,85 yıl olan 37 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Gönüllülerin eklem hareket genişliklerinin tespitinde dorsifleksiyon (DF°), plantar fleksiyon (PF°), inversiyon (İNV°) ve eversiyon (EVR°) eklem hareketleri gonyometre kullanılarak ölçülmüştür. Statik ve dinamik denge düzeylerinin belirlenmesinde CSMI TecnoBody PK-252 izokinetik denge sistemi ölçüm cihazı kullanılmıştır. Parametreler arasındaki ilişki SPSS 25.0 paket program aracılığıyla pearson ve spearman korelasyon testleri kullanılarak p<0.05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre her iki ayağın DF° değerleri ile dinamik denge parametrelerinden olan ortalama denge hatası izleme (ATE) arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak, bu araştırmada kadın futbolcularda bazı ayak bileği eklem açıklığı parametreleri ile dinamik denge düzeyleri arasında ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuçların sporcu yetenek tespitlerindeki kriterlerde, antrenman süreçlerinde kullanılabileceği ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

The Relationship Between Ankle Range Of Motion and Static and Dynamic Balance In Female Footballers
2023
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the relationship between ankle range of motion and static and dynamic balance in female football players. 37 female football players with a mean age of 19.62±1.85 years participated in the study voluntarily. Dorsiflexion (DF°), plantar flexion (PF°), inversion (INV°) and eversion (EVR°) angles were measured using a goniometer to determine the joint range of motion of the volunteers. CSMI TecnoBody PK-252 isokinetic balance system measuring device was used to determine the static and dynamic balance levels. The relationship between the parameters was analyzed at p<0.05 significance level by using pearson and spearman correlation tests via SPSS 25.0 package program. According to the results of the research, it was observed that there was a significant negative correlation between the DF° values of both feet and the mean balance error monitoring (ATE), which is one of the dynamic balance parameters (p<0.05). As a result, in this study, it was observed that there was a relationship between some ankle range of motion parameters and dynamic balance levels in female football players. It is thought that these results can be used in the criteria of athlete talent determination and training processes, and will contribute to the field.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Journal of Global Sport and Education Research

Dergi Türü :   Uluslararası

Journal of Global Sport and Education Research