Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 4
 İndirme 1
Okul Yöneticilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Okul Yönetimi Hakkında Görüşlerinin Kriz Yönetimi Bağlamında İncelenmesi
2022
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın temel amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde okul yönetim sürecini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma paradigmasında durum çalışması temelinde tasarlanmıştır. Araştırmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu nedenle, Batman ilindeki çeşitli okul kademelerinde görev yapan, çeşitli yıllara dayanan deneyime sahip 15 okul müdürü araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından ilgili literatürde uzman görüşlerinde dayalı olarak oluşturulan 8 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilmiştir.  Veri analizinde içerik analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19 krizinin beraberinde getirdiği belirsizlik ve değişiklik durumları eğitim kurumlarını beklenmeyen sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Okul yöneticileri ise bu krizi yönetebilmek amacıyla hijyen güvenliği, öğretimsel önlemler ve düzenleyici önlemler almışlardır. Ancak her nekedar önlem alsalar da altyapı eksikliği, bilgi eksikliği, cihaz eksikliği, koordinasyon eksiliği ve bürokrasi gibi sorunlarla karşılaşmışlardır.

Anahtar Kelimeler:

The Covid-19 Pandemy Collection Of The Collection Of The Collection Of The Collection Of The Collection
2022
Yazar:  
Özet:

The main objective of this research is to reveal the school management process during the COVID-19 pandemic process. The research is designed on the basis of the situation study in the quality research paradigm. Maximum diversity sample was used in the study. Therefore, 15 school managers with various years of experience working in various school stages in the Batman province were included in the research. The data was obtained from a semi-configured interview form of 8 subjects created by the researcher on the basis of expert opinions in the relevant literature.  Data analysis is used for content analysis. The research finds that the uncertainty and changes brought by the COVID-19 crisis have led educational institutions to unpredictable problems. School managers have taken hygiene safety, educational and regulatory measures to manage this crisis. However, they have faced problems such as lack of infrastructure, lack of information, lack of equipment, lack of coordination and bureaucracy.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.346
2022 Impact/Etki : 0.054
Quarter
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Q3
101/188

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
466/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q4
218/232

Filoloji Temel Alanı
Q4
79/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q4
85/92

İlahiyat Temel Alanı
Q4
97/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q4
35/39

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)