Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 32
 İndirme 3
Kısıtlar Teorisi-düşünce Süreçleri ile Bireylerin Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Nedenlerinin Analizi
2019
Dergi:  
İşletme Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Amaç – Süreç geliştirme yollarından biri olan Kısıtlar Teorisi, tüm sektörlere, bir işletmede yaşanan tüm süreçlere uygulanabilmektedir. Bu çalışma ile bireysel emeklilik sisteminden ayrılma oranlarındaki artışın engellenebilmesi için yapılması gerekenlere yönelik karar verme sürecinin nasıl değişmesi gerektiği, Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçleri uygulaması ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılma oranlarını etkileyen şimdiki duruma ilişkin kısıtlar incelenmiştir. Yöntem – Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçleri, Emeklilik Gözetim Merkezi Araştırma ve Anket Merkezi tarafından yürütülen bireysel emeklilik sisteminden ayrılan katılımcıların algısını ölçmek amacıyla yapılan anket çalışmalarına uygulanmıştır. 01.01.2019-31.03.2019 tarihleri arasında 629 bireysel emeklilik katılımcısı ile yapılan anket çalışmaları dikkate alınmıştır. Bulgular – Sistemden ayrılmaların kök nedenlerine ulaşılmış ve kısıtların nasıl değişeceği ve neye dönüşeceğine ilişkin fikirler ortaya konulmuştur. Tartışma – Mevcut durum Düşünce Süreçlerindeki araçlardan Şimdiki Gerçeklik Ağacı ile tespit edilmiş, kök nedenler bulunarak Buharlaşan Bulut aracı ile nasıl yok edilebileceği üzerine enjeksiyonlar yapılmıştır. Hedefler, Gelecek Gerçeklik Ağacı aracılığı ile gösterilmiştir. Karşılaşılacak olası negatif etkilere karşı neler yapılması gerektiği istenen etkiye nasıl döndürülebileceği Ön Gereksinim ve Geçiş Ağaçlarında anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Theory Of Limitations-thinking Processes Analysis Of Reasons For Individuals To Leave The Individual Pension System
2019
Yazar:  
Özet:

Objective - The Limit Theory, one of the ways of process development, can be applied to all sectors, to all processes in a business. This study has been aimed at identifying how the decision-making process should be changed in order to prevent the increase in the rates of withdrawal from the individual pension system, with the application of the Thought Processes of the Limitation Theory. The limitations of the current situation that affect the rates of withdrawal from the individual pension system have been examined. Method - Theory of Limitations Thought Processes are applied to survey studies aimed at measuring the perception of the participants who are separated from the individual pension system carried out by the Pension Surveillance Center Research and Survey Center. 1 January 2019 – 3 January 2019. The survey was taken into account with 629 individual retirement participants between the dates of 2019. The findings - the root causes of departure from the system have been achieved and ideas have been revealed about how the limits will change and what will turn into. Discussions - Current situation Injections on how it can be destroyed by the Steam Cloud Tool, found by the Current Reality Tree from the tools in the Thought Processes. Goals are shown through the Tree of Future Reality. It is described in the Pre-Requirements and Transition Trees where what should be done against the potential negative effects that will be encountered can be reversed to the desired effect.

Anahtar Kelimeler:

0
2019
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
İşletme Araştırmaları Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.210
Atıf : 8.769
2022 Impact/Etki : 0.541
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
64/509

İşletme Araştırmaları Dergisi